Uitdaging in de zorg: cultuurverandering professionals

Zelfregie van zorgconsumenten is een belangrijk thema bij het vernieuwen van de zorg. Zelfregie of zelfmanagement is het vermogen van mensen om hun aandoening zo goed mogelijk te kunnen inpassen in hun leven. De term houdt in dat mensen kunnen omgaan met hun symptomen en behandeling, maar ook dat ze hun leefstijl veranderen waar dat nodig is. Toch blijkt dat er niet alleen een aanpassing van zorgconsumenten nodig is, maar ook van zorgprofessionals.

Chronische zorgconsumenten

Met name bij chronisch zieken is zelfmanagement een essentieel onderdeel van hun zorg. Zelfmanagement omvat een breed scala aan activiteiten waarmee iemand bijdraagt aan de zorg voor zijn of haar ziekte.

Onderdelen van zelfmanagement zijn zelfbehandeling, zelfmonitoring, het coördineren van de eigen zorg en effectief communiceren met zorgverleners. Dit stelt een hoop eisen aan de zorgconsument en dus is ondersteuning van groot belang.

Zelfmonitoring

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat medicatie-inname zelf monitoren, registeren of interpreteren een krachtige impuls aan het zelfmanagement van mensen kan geven.

Door zelfmonitoring besteden mensen aandacht aan hun aandoening en worden ze zich bewust van signalen en symptomen. In combinatie met zelfregistratie kan deze bewustwording leiden tot blijvende gedragsverandering.

MedApp

MedApp is een applicatie bedoeld om medicijngebruikers meer grip op hun medicijngebruik te bieden. Gebruikers houden bijvoorbeeld overzicht op hun medicatie-innames, mate van therapietrouw, voorraad en klachten.

MedApp kan dus een grote rol spelen in zelfmanagement, zeker omdat bijna 85% van de gebruikers chronisch ziek is. Daarbij is de app gratis te downloaden en dus voor iedereen met een smartphone beschikbaar.

Onderdeel enquête MedApp onder gebruikers

Cultuurverandering

Om daadwerkelijk zelfmanagement te realiseren, zijn aanpassingen nodig binnen het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, zo stelt het NIVEL.

Volgens verpleegkundig onderzoeker Betsie van Gaal is een bijdrage van zelfmanagementondersteuning met e-health interventies pas echt mogelijk na een cultuurverandering bij leidinggevenden en professionals in de zorg.

Het is belangrijk dat zowel zorgconsumenten als professionals vanaf het begin af aan betrokken zijn bij de ontwikkeling en toepassing van e-health oplossingen:

“Oefening en scholing alleen is niet voldoende. Een mentaliteitsverandering is noodzakelijk. Mede daarom is een goede implementatie van e-health-toepassingen zo belangrijk.” (Betsie van Gaal)

Uitdaging

Een volledige implementatie van e-health toepassingen blijkt echter vaak een uitdaging. MedApp beoogt bijvoorbeeld een volledige integratie in de farmacie, maar apothekers hebben vaak moeite met innovatie en werken dus niet altijd mee.

MedApp helpt nu al meer dan tienduizenden gebruikers per dag met het managen van medicatie. Hoeveel profijt zouden medicijngebruikers er dan van hebben als zorgprofessionals dit soort innovatie ook implementeren?