⏰💊❓ Ook nooit meer uw medicijnen vergeten in te nemen?

Installeer de gratis app

INSTALLEER >

Team MedApp: een groep jonge ondernemers met hart voor IT en zorg.

Bij MedApp geloven we dat de medische wereld aan het veranderen is, en dat die verandering niet per se vanuit de grote farmaceutische industrie hoeft te komen. Daarom werken we met een team van enthousiaste, jonge programmeurs, en brengen we zo vaak mogelijk nieuwe versies uit.

Waar de traditionele manier van software ontwikkelen vraagt om maandenlange planning en een weinig vernieuwend product oplevert, is het doel van MedApp om zo wendbaar en flexibel mogelijk te zijn. Doordat we al in een vroeg stadium van de app begonnen zijn versies uit te brengen, is het mogelijk continu de feedback van gebruikers mee te nemen en de functies die de app heeft elke maand weer te verfijnen en uit te breiden. Doordat ons ontwikkelproces zo snel en flexibel is, zijn we ook in staat te testen of een bepaalde functie aanslaat en kunnen we ons richten op de zaken die nú belangrijk zijn — niet een half jaar geleden.

Bij MedApp werken we met IT-professionals en farmaceuten samen aan ons platform. De eerste groep weet wat er technisch kan, en is in staat een revolutionair platform te realiseren. De tweede groep is op de hoogte van de medische kant van de zaak en van de wettelijke eisen waar MedApp aan moet voldoen. Samen staan we middenin een zorgwereld die continu aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen die MedApp bij kan benen.