Berichten

Is uw apotheek klaar voor eHealth?

2 minuten lezen

Apothekers en eHealth, het lijkt een moeizame relatie. Waar apothekers nog vaak werken met papieren herhaalrecepten en het faxapparaat, gaat bij eHealth alles digitaal. Wij beschouwen apothekers daarom vaak als conservatief: sceptisch en terughoudend met eHealth. Toch lijkt dit beeld niet altijd te kloppen. Is er sprake van een nieuwe generatie apothekers?

Digitaal onder de maat

Apotheken lopen achter op het gebied van digitale dienstverlening. Wie heeft er niet al eens vloekend naar een papieren herhaalrecept gezocht? eHealth wordt door apothekers dan ook vaak met weinig enthousiasme ontvangen.

Ook wij komen regelmatig in aanraking met apothekers die niets met eHealth ophebben en daarom geen herhaalverzoeken via MedApp willen verwerken. Zonde, want digitale herhaalverzoeken zijn een extra service voor de consument.

“De rol van apothekers blijft verankerd in een veld vol veranderingen.” – Pit Janssen (CEO MedApp)

Een andere weg            

Onze CEO, Pit Janssen, begon zijn loopbaan ook als apotheker. Hij merkte echter vrij snel dat de band tussen apotheker en consument heel oppervlakkig bleef. Door het gebrek aan sociale en digitale interactie, bedacht Pit het idee van een platform dat apothekers hierin zou ondersteunen: MedApp.

Pit is zeker niet de enige apotheker die wél een positieve houding tegenover eHealth heeft. Steeds vaker ontvangen wij enthousiaste berichten van apothekers die juist toejuichen wat we doen. Dat duidt op een veranderende mentaliteit, toch?

De consument centraal

Deze nieuwe houding hangt samen met een andere trend. Zorg is niet meer alleen voor de consument, maar ook mét de consument. Zelfmanagement wordt dus steeds belangrijker; eHealth is daarbij essentieel.

Apothekers lijken steeds meer met deze trend mee te bewegen. Terecht, want eHealth draagt veel bij aan preventieve zorg. Met deze instelling helpen apothekers daarom onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

Zeker een positieve verandering, dus! Nog niet alle apotheken zijn zover, maar er lijkt een nieuwe generatie apothekers op komst. Hoort uw apotheker daar ook bij? Of blijft hij of zij juist hangen in oude systemen? Laat het ons weten!

NIEUWSBRIEF AANMELDING
Manage zelf uw zorg!

2 minuten lezen

Bij MedApp geloven wij in voorkomen, in plaats van genezen. We hechten daarom veel waarde aan zelfmanagement in de zorg. Zelfmanagement houdt in dat u uw aandoening zo goed mogelijk inpast in uw leven. U kunt goed omgaan met uw behandeling en eventuele symptomen, maar verandert ook uw levensstijl waar dat nodig is. Waarom? Dat leest u in deze blog!           

Zelfmanagement is bij veel (chronische) aandoeningen een essentieel onderdeel van de zorg. Onder zelfmanagement verstaan we een breed scala aan activiteiten waarmee u bijdraagt aan uw eigen zorg, zoals het monitoren van uw medicijninnames. Zelfmanagement kent veel voordelen. Voor u, maar ook zeker voor professionals in de zorg:

 1. Een sneller herstel of vlottere behandeling      
  Het managen van uw zorg leidt ertoe dat u meer aandacht besteedt aan uw aandoening. Eventuele signalen en symptomen worden zo sneller herkend. Door deze signalen en symptomen zelf te registeren, wordt u zich bewuster van uw aandoening. Dit kan leiden tot een blijvende gedragsverandering, zoals een pijnstiller nemen als u ergens last van heeft. Extra lasten worden zo voorkomen, waardoor uw behandeling vlotter loopt.
 2. De druk verminderen op professionals
  Het managen van uw zorg vergroot uw zelfredzaamheid. Door MedApp, een middel voor zelfmanagement, heeft u het bijvoorbeeld snel door wanneer u een medicijn vergeten bent. U neemt het medicijn waarschijnlijk alsnog in, waardoor eventuele complicaties worden voorkomen. Op die manier zorgt u met zelfmanagement beter voor uzelf, waardoor we de druk op zorgprofessionals verminderen.
 3. Kwalitatief betere zorg voor iedereen  
  Zelfmanagement impliceert dat u betrokken bent bij uw zorg. U kijkt daarbij anders naar uw zorg dan hulpverleners, aangezien u ervaringsdeskundige bent op het gebied van uw aandoening, behandeling en herstel. Met deze kennis kunt u goed aangeven waar verbeteringen nodig zijn.

Zelfmanagement is volgens ons dus essentieel voor goede zorg. Bent u het daar mee eens, maar vindt u het lastig uw eigen zorg te managen? Hieronder staan een aantal voorbeelden van zelfmanagement met MedApp. U zult zien dat u uw zorg al meer monitort dan u zelf denkt!

 • Uw medicatie in MedApp afvinken als u ze heeft ingenomen. Op die manier ziet u precies welke medicijnen u niet altijd inneemt.
 • Klachten (als u die heeft) scoren. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wanneer een bepaalde bijwerking is verergerd en dit bespreken met uw zorgverlener.
 • Uw medicijnvoorraad bijhouden. U ziet dan op tijd wanneer u nieuwe medicijnen moet bestellen.

Heeft u nog meer tips? Laat een reactie achter!

⏰💊❓ Ook zelf uw medicijnen managen?

Installeer de gratis app

INSTALLEER >

Health Deal: preventie & zelfredzaamheid met eHealth

Op 15 maart werd de Health Deal Stimulering Gezondheid door Persoonlijke Preventie via eHealth ondertekend. Met deze Health Deal beloven de 14 deelnemende organisaties zich in te zetten voor de toegankelijkheid van eHealth voor alle Nederlanders. De focus ligt hierbij op het gebruik van eHealth voor persoonlijke preventie.

Preventie & Zelfredzaamheid  

eHealth leent zich perfect voor preventieve zorg. Een goed voorbeeld is de proef waarbij COPD-patiënten thuis worden gemonitord. Het monitoringsysteem weet wanneer de patiënt meer klachten heeft dan normaal, waarbij direct een verbinding met de arts wordt opgestart. De verwachting is dat patiënten hierdoor vier tot acht keer minder naar het ziekenhuis hoeven.

Ook is eHealth heel geschikt om de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. Door eHealth staat de consument steeds meer centraal, waardoor consumenten ook steeds vaker hun gezondheid in eigen hand nemen. Zo kunnen patiënten via eHealth bijvoorbeeld labwaarden aan hun arts doorgeven of kijken hoe het met hun behandeling staat. Patiënten krijgen zo meer de regie over hun eigen zorg.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.” – Vera van den Heuvel (gebruiker MedApp)

Risico’s & Knelpunten

Toch kent eHealth ook bepaalde risico’s. Een voorbeeld is medicalisering, waarbij patiënten bepaalde verschijnselen zelf als ziekte definiëren. Dit heeft vaak onder- of overbehandeling tot gevolg. Ook krijgen ICT-bedrijven steeds meer macht en kunnen persoonlijke gezondheidsgegevens worden misbruikt.

Het grootste knelpunt is echter de toegankelijkheid van eHealth. Voor consumenten met beperkte digitale vaardigheden is het gebruik van eHealth soms lastig, waardoor zij achterlopen. Daarnaast is de financiering vaak een probleem. Dient de overheid, zorgverzekeraar, werkgever of de consument voor eHealth te betalen?

Oplossing & Cultuurverandering

De Health Deal werd ondertekend om bovenstaande risico’s en knelpunten te vermijden. Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Health Deals zijn dus afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen. Zo worden risico’s met betrekking tot privacy geminimaliseerd en wordt er samen gekeken welke partij wat gaat financieren.

De Health Deal Stimulering Gezondheid door Persoonlijke Preventie via eHealth lijkt een grote slagingskans te hebben. Maar liefst 14 organisaties zijn aangesloten, waaronder Menzis, de Hartstichting en Landelijke Huisartsen Vereniging.

Het ondertekenen van de Health Deal en de oprichting van het NeLL duiden op een mentaliteitsverandering bij professionals. eHealth krijgt zo een steeds vastere plek in het Nederlandse zorgstelsel, waarbij we er samen voor kunnen zorgen dat eHealth voor iedereen toegankelijk is.

Nieuwsbrief aanmelding
Therapieontrouw: van prijzig probleem naar vraagstuk uit het verleden

Afgelopen december introduceerden MedApp en Sentiance nieuwe, slimme medicatiewekkers. Om de perceptie van deze wekkers te onderzoeken, ondervroeg MedApp een aantal geselecteerde gebruikers. De resultaten van dit onderzoek waren meer dan positief.

De slimme medicatiewekkers zijn een aanvulling op de standaardalarmen van MedApp. Het standaardalarm gaat af op vaststaande innamemomenten, gekozen door de gebruiker. Innamemomenten vinden vaak plaats rondom dagelijkse activiteiten. Het avondeten, bijvoorbeeld, is daarom een populair tijdstip. In Nederland eten veel mensen rond 18:00, dus op dat tijdstip wordt ook vaak een alarm gezet.

Dit is geen verkeerde gedachtegang: de kans op een vergeten inname wordt absoluut kleiner door een alarm op dat tijdstip te zetten. Op die manier dragen de standaardalarmen van MedApp ook zeker al bij aan het verbeteren van juiste medicatie-inname (therapietrouw). Toch ligt er altijd een onverwachtse wending op de loer. Schema’s veranderen snel, bijvoorbeeld door een file waar iemand niet op had gerekend. Diegene zal die avond waarschijnlijk niet om 18:00 eten en dus neemt de kans op een vergeten inname aanzienlijk toe. 18:00 is daarom slechts een proxy van wat gebruikers echt willen, namelijk herinnerd worden tijdens het avondeten.

De slimme medicatiewekkers zijn, in tegenstelling tot de standaardalarmen, niet gebonden aan een bepaalde tijd. In plaats van dat ze afgaan om 18:00, gaan ze af tijdens het avondeten. Op die manier krijgt de medicatiewekker context en intentie, waardoor de gebruiker aan zijn medicatie-inname wordt herinnerd op het moment dat hij of zij wil. Een baanbrekende ontwikkeling, zeker nu uit een casestudy onder 500 willekeurige gebruikers is gebleken dat de slimme wekkers ook daadwerkelijk therapietrouw verbeteren. Meer weten? Lees hierboven het whitepaper over de slimme medicatiewekkers!

Nieuwsbrief aanmelding
Het NeLL: een kwaliteitscontrole voor eHealth

Met eHealth valt veel winst te behalen op het gebied van preventie en zelfmanagement in de zorg. Een vaak voorzichtige houding van zowel zorgverleners als patiënten gooit echter roet in het eten. De oplossing ligt bij een goede kwaliteitscontrole, zo stellen een aantal zorgprofessionals. Een keurmerk is daarom vaak gewenst. Het Nationaal eHealth Living Lab  lijkt deze behoefte te gaan behartigen.

Risico’s eHealth             

eHealth draagt veel bij aan onze gezondheid. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat meer de regie over onze zorg te nemen en kan helpen een bepaalde aandoening eerder te herkennen. Toch zijn er ook risico’s.

Consumenten die minder goed in staat zijn om te gaan met technologie lopen bijvoorbeeld het risico achter te blijven. Ook is er kans  op medicalisering, met onder- of overbehandeling als gevolg. Daarnaast krijgen ICT-bedrijven steeds meer macht en kunnen persoonlijke gezondheidsgegevens worden misbruikt.

eHealth kwaliteitscontrole       

Een kwaliteitscontrole is cruciaal om bovenstaande risico’s te vermijden, aldus zorgprofessionals. Cardioloog Jaap Jan Smit stelt bijvoorbeeld dat het voor zorgverleners lastig is om de bruikbare eHealth-toepassingen te onderscheiden van onbetrouwbare gadgets.

Ook hoogleraar Gezondheidspsychologie Lilian Lechner stelt dat de patiënt weinig overzicht heeft op wat goede eHealth-toepassingen zijn en wat niet. Wetenschappelijk onderbouwing van een toepassing is volgens haar daarom zeer wenselijk.

“Huisartsen zitten niet te wachten op honderden hartfilmpjes in hun inbox die patiënten thuis met een onbekende app hebben gemaakt. Tegelijkertijd weten patiënten ook niet waar te beginnen en wat betrouwbaar is.” – Jaap Jan Smit

Keurmerk eHealth        

Een keurmerk voor eHealth lijkt een logisch gevolg van kwaliteitscontrole. Vaak wordt gedacht dat het vertrouwen van een arts of patiënt in een eHealth-toepassing vanzelf komt als de toepassing een goedkeuringsstempel heeft. Toch waren eerdere pogingen tot zo’n keurmerk voor eHealth niet succesvol.

Volgens Jacco van Duiven, senior eHealth adviseur bij Nictiz, is zo’n keurmerk te kostbaar en te complex. Daarnaast moeten toepassingen die als medisch hulpmiddel worden aangemerkt een CE-markering hebben. Deze markering is een keurmerk op zichzelf.

Het Nationaal eHealth Living Lab          

Wat waarborgt de kwaliteit van eHealth dan wel? Volgens Jacco van Duiven zijn lijstjes gemaakt door patiëntverenigingen of beroepsverenigingen van zorgprofessionals goed bruikbaar. Hij noemt de GGD-appstore als voorbeeld, waar artsen een overzicht hebben gemaakt van apps voor patiënten.

Het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) is ook zo’n voorbeeld. LUMC-hoogleraar Niels Chavannes wil met het NeLL landelijke en regionale eHealth-iniatieven bundelen. Onder andere wordt gekeken naar welke gezondheidsapps ook daadwerkelijk nuttig en zinvol zijn.

Met de beoordelingen wil het NeLL een onafhankelijke Europese standaard zetten. Op die manier wordt de kwaliteit van eHealth-toepassingen voor zowel de zorgverlener als patiënt gewaarborgd. MedApp is al opgenomen in de GGD Appstore, maar hoopt ook zeker bij het NeLL in de smaak te vallen!

Nieuwsbrief aanmelding
Zorgprofessionals & Innovatie: ergernis of enthousiasme?

De zorg wordt over het algemeen beschouwd als een traditionele sector, met weinig enthousiasme voor innovatie. Artsen maken zich zorgen over het gebrek aan onderzoek over eHealth en zorgbestuurders vinden de implementatiekosten te hoog. Dat is althans de opvatting die heerst. Een blog geschreven door een verpleegkundige laat echter een hele andere denkwijze over eHealth zien. Zien zorgprofessionals dan juist wél de positieve gevolgen van eHealth voor hun patiënten?

Het belang van eHealth             

eHealth biedt veel voordelen voor zowel de maatschappij als patiënt. Het aantal chronisch zieken in Nederland neemt bijvoorbeeld flink toe, wat leidt tot vergrijzing. Deze vergrijzing gaat uiteindelijk zorgen voor een enorm personeelstekort. eHealth is in staat het tij te keren, door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij een beperking of de belasting van chronisch zieke werknemers te monitoren.

Patiënten krijgen door eHealth daarnaast de mogelijkheid om meer de regie over hun eigen zorg te nemen. Ze raken zo meer betrokken bij hun behandeling en zijn dan eerder geneigd hun gedrag te veranderen. Dit heeft bijvoorbeeld positieve gevolgen voor juiste medicatie-inname (therapietrouw). Ook krijgen patiënten door eHealth de kans om hun kennis en ervaringen te laten bijdragen aan verbeteringen in de zorg.

Dankzij deze voordelen staan steeds meer patiënten open voor het gebruik van eHealth. Een aantal weken geleden interviewde MedApp bijvoorbeeld Vera van den Heuvel, een enthousiaste gebruiker. Vera gebruikt MedApp om haar eigen waarnemingen te noteren en te kijken hoe zij op bepaalde behandelingen reageert. Als een behandeling niet goed bij haar past, stelt Vera met haar arts een nieuw plan op.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.” – Vera van den Heuvel

Terughoudendheid zorgverleners         

Ondanks duidelijke voordelen lijken zorgverleners voorzichtig met eHealth. Zo stelde de Patiëntenfederatie Nederland afgelopen augustus dat consumenten zeer enthousiast waren over de online patiëntportalen van het RadboudUMC, maar dat zorgverleners juist terughoudend waren. Zij zouden de patiënt niet onterecht ongerust willen maken of moeite hebben met het verlies van controle.

Zorgverleners- of bestuurders hebben ook andere redenen om voorzichtig te zijn met eHealth. Er is bijvoorbeeld nog nauwelijks inzicht in de effecten van eHealth op lange termijn. Daarnaast zien veel zorgorganisaties eHealth meer als ‘extraatje’: goed om mee te experimenteren, maar nog niet volwassen genoeg om op grotere schaal mee te werken. Volgens verpleegkundig onderzoekster Betsie van Gaal is ondersteuning met eHealth daarom pas echt mogelijk na een zogenaamde cultuurverandering bij leidinggevenden in de zorg:

 “Oefening en scholing alleen is niet voldoende. Een mentaliteitsverandering is noodzakelijk.” – Betsie van Gaal

Een ander standpunt 

Het is niet onbegrijpelijk dat zorgprofessionals voorzichtig zijn met de implementatie van eHealth, gezien het gebrek aan onderzoek. Waarom zouden ze veel energie steken in nieuwe toepassingen als op voorhand onduidelijk is hoeveel profijt ze ervan hebben? Niet voor niets wordt er al flink bezuinigd in de zorg.

Toch lijkt verpleegkundige Evelyn Naalden deze gehele opvatting over zorgverleners met haar blog te ontkrachten. Door de medicijndispenser ziet Evelyn bijvoorbeeld cliënten opbloeien. Waar zij voorheen cliënten moest motiveren om uit bed te komen, zitten ze nu al vol trots aan tafel wanneer Evelyn binnenkomt.

“Cliënten voelen een grote verantwoordelijkheid nu zij zelf weer de medicatie beheren. Het geeft weer vertrouwen dat zij nog wel iets kunnen. En dan houd ik misschien wat meer tijd over om nét dat beetje meer aandacht te bieden.” – Evelyn Naalden

Bij MedApp zijn we aangenaam verrast door deze blog van Evelyn. Het doet ons goed om te zien dat ook zorgverleners het gebruik van eHealth stimuleren. De mogelijkheden van eHealth voor de patiënt én professional zijn eindeloos: hoe zonde zou het zijn als deze mogelijkheden niet ten volle worden benut?

Nieuwsbrief aanmelding
Het Internet der Dingen: groot voordeel of gebrek aan veiligheid?

Het Internet der Dingen (the Internet of Things) verandert de gezondheidszorg. Verpleegsters hebben bijvoorbeeld via het ziekenhuisbed toegang tot de röntgengegevens van de patiënt of patiënten zijn in het bezit van een real-time locatiesysteem waardoor familie weet wanneer zij de operatiekamer verlaten. De praktijkmogelijkheden van IoT in de zorg zijn oneindig en bieden bijna altijd voordeel voor de patiënt. Wij zijn daarom zeer enthousiast, maar willen u wel waarschuwen voor mogelijke gevaren omtrent uw privacy.

Het Internet der Dingen

Het Internet der Dingen staat voor het (tijdelijk) verbinden van apparaten met het internet om gegevens te kunnen uitwisselen. In andere woorden communiceren die apparaten met elkaar via het internet. De inzet van IoT blijft daarom lang niet beperkt tot alleen de zorg en ICT, maar kan op bijna alle vlakken van de maatschappij hulp bieden.

Eerder schreven wij al over het grote aantal startups in Nederland dat zich richt op IoT in de meer traditionele sectoren. Voor banken en verzekeraars, bijvoorbeeld, is waterschade vaak de grootste kostenpost. Door woningen uit te rusten met sensors (IoT) worden miljoenen bespaard op waterschade en kunnen premies laag worden gehouden.

IoT bij MedApp

Uit onderzoek blijkt dat zes van de tien zorgorganisaties wereldwijd al profiteren van IoT. MedApp blijft niet achter: laatst is de app bijvoorbeeld gekoppeld aan Amazon Echo, een slimme luidspreker. De luidspreker kan de gebruiker waarschuwen wanneer een medicijn moet worden ingenomen, waardoor MedApp toegankelijker wordt voor mensen die minder intensief met hun smartphone bezig zijn. Daarnaast biedt de koppeling interessante kansen voor bijvoorbeeld de mantelzorg.

IoT biedt ook de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een slimme pillendoos. Eerder deed MedApp al onderzoek onder gebruikers naar zo’n slimme pillendoos en de resultaten waren enorm positief. Meer dan 50% van de gebruikers bleek al een pillendoos te hebben en nog eens 70%  daarvan gaf aan behoefte te hebben aan een koppeling van hun pillendoos met MedApp.

Een ander voorbeeld is de medicatieverificatie van patiënten bij een ziekenhuisopname via MedApp laten te verlopen. De eerste intake zou dan niet in het ziekenhuis plaatsvinden, maar bij de gebruiker thuis. Deze technologie past bijvoorbeeld goed bij ziekenhuizen zoals het Medisch Spectrum Twente, waar iedere patiënt bij de intake een iPad krijgt en daarmee eten kan bestellen en zijn of haar voortgang kan bekijken.

Privacy

Naast de vele voordelen brengt IoT ook wat risico’s met zich mee. Met name de privacy van gebruikers kan in gevaar zijn. Bijna 90% van de organisaties die vooroploopt met IoT heeft ook daaraan gerelateerde beveiligingsproblemen gehad.

“Afluisteren is door het Internet of Things kinderspel geworden. Niks microfoons verstoppen in plantenbakken of achter spiegels, maar gewoon ‘connected’ apparaten hacken en omtoveren tot digitale luistervinken. Hoe voorkomen we dat we met de slimme apparaten die we in huis halen onze privacy voorgoed te grabbel gooien?” – Bastiaan Bakker, Cyper Security Expert (Motiv ICT Security)

Maakt u zich weleens zorgen over uw privacy als u gebruik maakt van nieuwe technologie? Lees dan goed het privacybeleid van de betreffende organisatie, deze zijn bijna altijd op de website te vinden. Het privacybeleid van MedApp vindt u bijvoorbeeld hier. Wij willen u niet afschrikken, maar wel waarschuwen. IoT biedt zoveel voordeel, het zou zonde zijn als u juist alleen nadeel treft!

Nieuwsbrief aanmelding
Extreme kou: de voordelen voor uw gezondheid

“Strenge vorst op komst, schaatsen uit het vet”, kopte het Reformatorisch Dagblad afgelopen woensdag. Waar u misschien al stiekem hoopte op de lente (het is immers al eind februari), blijkt het tegendeel waar. De winter is nog niet voorbij en deze week is het ijskoud. Koud weer kan vervelend zijn (bevroren vingers), maar heeft ook zeker zijn voordelen. Lees hieronder welke voordelen dat precies zijn!

 

Kou is over het algemeen minder geliefd dan hitte. Koud weer brengt dan ook een aantal nadelen met zich mee: de auto krabben, oppassen dat we niet uitglijden, bevroren handen en voeten, enzovoorts. Ook voor mensen met een bepaalde aandoening, zoals reuma, zorgt de kou voor problemen. Als het koud is hebben veel mensen met reuma meer pijn en last van stijfheid. Wanneer het warm is, worden dagelijkse reumaklachten verzacht. Niet gek dus, dat reumapatiënten vaak het warmere weer opzoeken. Toch heeft koud weer ook positieve effecten op de gezondheid.

 1. U verbrandt meer calorieën bij een lage temperatuur.
  Ons lichaam verbrandt calorieën door beweging en lichamelijke processen. Om niet ziek te worden, probeert uw lichaam altijd op een stabiele en optimale lichaamstemperatuur te blijven. Bij kou moet uw lichaam daarom extra zijn best doen om op een goede lichaamstemperatuur te komen. Dit proces kost extra energie, waardoor u meer calorieën verbrandt.
 2. Koud water werkt als antidepressivum.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat koud water helpt tegen depressiviteit. Als u regelmatig twee tot drie minuten met 20 graden doucht, zouden eventuele depressieve gevoelens afnemen. Dit komt doordat de huid en zenuwen in de hersenen dan opbeurende prikkels krijgen. Weg winterdip!
 3. U slaapt beter bij koud weer.
  Hoge temperaturen leiden tot rusteloosheid. Een koele kamer werkt daarom een goede nachtrust in de hand. Steeds meer studies wijzen uit dat er een verband bestaat tussen lichaamstemperatuur en chronische slaapproblemen: mensen met last van slapeloosheid hebben vaak een hogere lichaamstemperatuur.
 4. Uw metabolisme werkt beter bij kou.
  Volgens een onderzoek van het Amerikaanse National Institute of Health heeft een koude slaapkamer positieve effecten op het metabolisme. Goed nieuws, want een goed werkende stofwisseling verlaagt op den duur het risico op diabetes en andere gezondheidsproblemen!
 5. Uw concentratie wordt beter bij een lage temperatuur.
  Ondanks dat hogere temperaturen vaak als aangenamer worden ervaren, daalt hierbij de concentratie van de hersenen. Kouder weer levert u daarom betere resultaten op bij bepaalde taken.
 6. Koud weer is goed voor uw huid.
  Lage temperaturen zijn goed voor uw bloedvatenstelsel. Door kou blijven de bloedvaten namelijk actief om de lichaamstemperatuur te regelen. Koud water onttrekt daarnaast minder snel vet uit de huid dan warm water. Dit is goed voor uw huid, omdat het vettige laagje dan als barrièrefunctie fungeert en uw lichaam weert tegen schadelijke stoffen.

Ieder nadeel heeft dus zijn voordeel! En natuurlijk kan het ook heerlijk zijn om een frisse neus te halen in de koude lucht. Ook nog eens heel gezond!

Nieuwsbrief aanmelding
 

Taal & Gezondheid: Bijsluiters voor Laaggeletterden

De consument leest voor het eerste gebruik van een medicijn bijna altijd de bijsluiter. Meer dan negentig procent leest de bijsluiter helemaal of in ieder geval de belangrijkste informatie. De consument vindt de dosering (70%), bijwerkingen (68%) en wijze van inname (67%) het belangrijkst, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Dat is goed nieuws, want het lezen van de bijsluiter bevordert juiste inname van medicatie. Maar hoe zit het dan met mensen die niet in staat zijn de bijsluiter van hun medicatie te lezen?

Het belang van bijsluiters

Het lezen van de bijsluiter draagt bij aan juiste inname van medicatie en dus therapietrouw. Vandaar dat gebruikers van MedApp bijsluiters ook altijd via de app kunnen opvragen. Ook als een geneesmiddel al vaker is gebruikt, blijft het lezen van de bijsluiter belangrijk.

In de tussentijd kan namelijk de situatie van de gebruiker veranderd zijn. Als een geneesmiddel later bijvoorbeeld wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, is het goed om in de bijsluiter te lezen welke bijwerkingen dat kan hebben.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Goede en laagdrempelige geneesmiddelinformatie is de basis voor juiste inname van medicatie. Hebben patiënten geen toegang tot deze informatie, dan heeft dat gevolgen voor hun therapietrouw.

Dertig procent van de Nederlanders is echter beperkt gezondheidsvaardig. Daarnaast zijn 2.5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Zij hebben dus als het ware geen toegang tot de bijsluiters van hun medicatie. Hoe zorgen we ervoor dat we ook deze mensen met laagdrempelige en begrijpelijke geneesmiddelinformatie kunnen bereiken?

Begrijpelijke informatie via GIP

Om ervoor te zorgen dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden medicijninformatie begrijpen, heeft Health Base de GIP samengesteld. Met de GIP kunnen apothekers via hun zorginformatiesysteem begrijpelijke geneesmiddelinformatie voor patiënten samenstellen, zowel online als op papier.

Door de integratie met het zorginformatiesysteem is de GIP altijd op maat voor de patiënt samengesteld. Met de GIP zijn bijsluiters dus ook toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar alsnog blijft begrijpelijke geneesmiddelinformatie een probleem voor laaggeletterden.

Visuele informatie via Kijksluiters

Om medicijninformatie begrijpelijker te maken, zijn een honderdtal apotheken begonnen met de kijksluiter. De kijksluiter is een korte video waarin het medicijn en eventuele bijwerkingen simpel worden uitgelegd. Patiënten krijgen een code bij het medicijn die ze invullen op kijksluiter.nl.

Omdat de site de video’s niet openbaar maakt, kunnen patiënten alleen de video’s kijken die voor hen bedoeld zijn. Op die manier wordt er geen verkeerde informatie versterkt en worden patiënten niet onnodig bang gemaakt met bijwerkingen van andere (soortgelijke) medicatie.

Deze manier van voorlichten is dus geschikt voor alle Nederlandse zorgconsumenten, ongeacht hun taal- of gezondheidsvaardigheden. Kijksluiters dragen daarom veel bij aan therapietrouw. Juiste medicatie-inname voorkomt complicaties voor de patiënt én bespaart de maatschappij een hoop geld. Bij MedApp zijn we daarom groot fan!

Nieuwsbrief aanmelding
 

De opkomst van eHealth: voorkomen is beter dan genezen

De gezondheidszorg loopt achter op het gebied van consumententechnologie. Verzekeraars en banken maken al jaren gebruik van technologie, maar de zorg nog niet. Toch wordt eHealth steeds belangrijker in het Nederlandse zorgstelsel. Een positieve ontwikkeling, want eHealth maakt consumenten niet alleen bewuster van hun eigen gezondheid, maar dringt ook de oplopende zorgkosten terug.

Kosten van de zorg

Het nieuwe regeerakkoord bevat veel wijzigingen met betrekking tot de zorg. De verwachte groei in de zorg moet namelijk met bijna twee miljard euro teruggedrongen worden. Dat is lastig, want waar 65-plussers nu verantwoordelijk zijn voor 43 procent van de zorguitgaven, zijn zij dat over twintig jaar voor 58 procent.

In ziekenhuizen is deze stijging al merkbaar. Vaak gaat het om mensen met meerdere aandoeningen. De behandelingen daarvoor zijn duur. Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat de zorguitgaven tot 2021 met bijna 5 procent per jaar stijgen. De economische groei leidt daarnaast tot groeiende zorgconsumptie, waardoor ook salarissen in de zorg hoger worden.

Terugdringen zorgkosten

Ondanks deze vooruitzichten verwacht de regering dat juist ziekenhuizen de zorgkosten met 5 procent kunnen remmen. Dat lijkt een moeilijke opgave, maar eHealth kan ziekenhuizen hierbij ondersteunen. Een voorbeeld is de proef waarbij COPD-patiënten thuis worden gemonitord. Inmiddels doen hier vijftien Nederlandse ziekenhuizen aan mee.

Het thuismonitoring-systeem heeft door wanneer de patiënt meer last heeft van klachten dan normaal. Bij zo’n signaal wordt direct een verbinding met de arts opgestart. Er wordt daarom verwacht dat patiënten die meedoen met de proef op jaarbasis zo’n vier tot acht keer minder naar het ziekenhuis hoeven. Dat bespaart niet alleen geld, maar ook veel energie voor de toch al vermoeide patiënten.

Preventieve zorg

Ook electronicaconcern Philips focust momenteel veel op digitale gezondheidszorg. “Bankieren is eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar online bankieren. Voor de gezondheidszorg verwachten we een soortgelijke transitie”, aldus Egbert van Acht, CEO bij Philips Personal Health Businesses.

Van Acht denkt dat de consument de komende jaren steeds meer centraal komt te staan door de opkomst van eHealth. Hij stelt dat mensen hun gezondheid door de opkomst van apps meer in eigen hand willen nemen. “Voorkomen is beter dan genezen. eHealth speelt in op de behoeften van mensen. Waarom zou je drie weken moeten wachten op een afspraak met je dokter?”

Door het gebruik van eHealth kunnen dus zowel kosten worden bespaard als voorkomen. Zo krijgen we die stijgende zorgkosten wel omlaag!

Nieuwsbrief aanmelding