Taal & Gezondheid: Bijsluiters voor Laaggeletterden

De consument leest voor het eerste gebruik van een medicijn bijna altijd de bijsluiter. Meer dan negentig procent leest de bijsluiter helemaal of in ieder geval de belangrijkste informatie. De consument vindt de dosering (70%), bijwerkingen (68%) en wijze van inname (67%) het belangrijkst, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Dat is goed nieuws, want het lezen van de bijsluiter bevordert juiste inname van medicatie. Maar hoe zit het dan met mensen die niet in staat zijn de bijsluiter van hun medicatie te lezen?

Het belang van bijsluiters

Het lezen van de bijsluiter draagt bij aan juiste inname van medicatie en dus therapietrouw. Vandaar dat gebruikers van MedApp bijsluiters ook altijd via de app kunnen opvragen. Ook als een geneesmiddel al vaker is gebruikt, blijft het lezen van de bijsluiter belangrijk.

In de tussentijd kan namelijk de situatie van de gebruiker veranderd zijn. Als een geneesmiddel later bijvoorbeeld wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, is het goed om in de bijsluiter te lezen welke bijwerkingen dat kan hebben.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Goede en laagdrempelige geneesmiddelinformatie is de basis voor juiste inname van medicatie. Hebben patiënten geen toegang tot deze informatie, dan heeft dat gevolgen voor hun therapietrouw.

Dertig procent van de Nederlanders is echter beperkt gezondheidsvaardig. Daarnaast zijn 2.5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Zij hebben dus als het ware geen toegang tot de bijsluiters van hun medicatie. Hoe zorgen we ervoor dat we ook deze mensen met laagdrempelige en begrijpelijke geneesmiddelinformatie kunnen bereiken?

Begrijpelijke informatie via GIP

Om ervoor te zorgen dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden medicijninformatie begrijpen, heeft Health Base de GIP samengesteld. Met de GIP kunnen apothekers via hun zorginformatiesysteem begrijpelijke geneesmiddelinformatie voor patiënten samenstellen, zowel online als op papier.

Door de integratie met het zorginformatiesysteem is de GIP altijd op maat voor de patiënt samengesteld. Met de GIP zijn bijsluiters dus ook toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar alsnog blijft begrijpelijke geneesmiddelinformatie een probleem voor laaggeletterden.

Visuele informatie via Kijksluiters

Om medicijninformatie begrijpelijker te maken, zijn een honderdtal apotheken begonnen met de kijksluiter. De kijksluiter is een korte video waarin het medicijn en eventuele bijwerkingen simpel worden uitgelegd. Patiënten krijgen een code bij het medicijn die ze invullen op kijksluiter.nl.

Omdat de site de video’s niet openbaar maakt, kunnen patiënten alleen de video’s kijken die voor hen bedoeld zijn. Op die manier wordt er geen verkeerde informatie versterkt en worden patiënten niet onnodig bang gemaakt met bijwerkingen van andere (soortgelijke) medicatie.

Deze manier van voorlichten is dus geschikt voor alle Nederlandse zorgconsumenten, ongeacht hun taal- of gezondheidsvaardigheden. Kijksluiters dragen daarom veel bij aan therapietrouw. Juiste medicatie-inname voorkomt complicaties voor de patiënt én bespaart de maatschappij een hoop geld. Bij MedApp zijn we daarom groot fan!

Nieuwsbrief aanmelding