Better safe than sorry: download MedApp voor uw vakantie!

In 2014 deed DirectResearch in opdracht van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) onderzoek naar de gezondheidsklachten van 600 Nederlandse reizigers in het buitenland. Hieruit bleek dat één op de vijf Nederlandse reizigers problemen met de gezondheid krijgt tijdens een vakantie in het buitenland. Dertig procent van deze zieke reizigers zoekt naar informatie op het internet over hun klacht. Ongeveer de helft raadpleegt een plaatselijke arts of bezoekt het plaatselijke ziekenhuis, waarbij in 72 procent van de gevallen medicatie wordt voorgeschreven.

Digitale gezondheidsinformatie

Het internet blijkt een belangrijke bron voor mensen die op zoek zijn naar informatie over hun gezondheid. Deze bron wordt dan ook steeds meer gebruikt door mensen ter voorbereiding van hun vakantie en om klachten tijdens de vakantie op te lossen.

Tien procent van de reizigers met gezondheidsklachten neemt vanaf het vakantieadres contact op met hun huisarts of een specialist in Nederland. Een derde van de reizigers laat zich voor vertrek door (toeristische) websites en social media informeren over relevante zaken met betrekking tot de gezondheid in het land van bestemming.

Medische gegevens bij de hand

Uit het onderzoek van het NHG bleek ook dat bijna driekwart (73 procent) van de reizigers graag relevante medische gegevens bij zich heeft op vakantie, bijvoorbeeld in een app. Het NHG adviseert reizigers op basis van deze resultaten zich goed voor te bereiden op de vakantie en daarom daadwerkelijk een relevante app te downloaden op de telefoon of tablet.

Het NHG noemt hierbij de app van Thuisarts.nl als voorbeeld, die heel bruikbaar is om diagnoses te stellen. MedApp is hierop een perfecte aanvulling om de patiënt blijvend op dagelijkse basis te helpen.

MedApp als medisch paspoort

Gebruikers kunnen met MedApp namelijk een compleet medisch dossier bijhouden. Naast algemene gegevens, zoals geslacht, lengte, gewicht en bloedgroep, kunnen ook (e-mail)adressen, verzekeraars en polisnummers van gebruikers worden ingevuld. Belangrijk hierbij is dat deze gegevens nooit door MedApp zullen worden gedeeld: alleen de gebruiker zelf bepaalt met wie hij of zij welke informatie deelt.

In MedApp kunnen ook (incidentele) medicijnen, aandoeningen, allergieën, behandelaars en klachten worden geregistreerd. Daarnaast is het medisch paspoort in vier talen beschikbaar, wat heel goed van pas kan komen bij eventuele raadpleging van een arts of ziekenhuisopname in het buitenland.

Een ziekenhuisopname of het raadplegen van een arts op vakantie lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show. Het onderzoek van het NHG wijst echter uit dat dit één op de vijf Nederlandse reizigers overkomt. Het downloaden en invullen van MedApp voor vertrek is daarom een verstandige keuze: zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Better safe than sorry!