Privacyverklaring voor sollicitanten/stagiairs

Dit is MedApp’s privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en/of stagiairs. In deze privacyverklaring vind je informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het wervingsproces van MedApp, gevestigd te Horsten 1, 5612AX Eindhoven, Nederland.

MedApp behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 juli 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MedApp van sollicitanten en stagiairs.

MedApp hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van een sollicitatie ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door MedApp en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij MedApp. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

MedApp verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. aangehechte CV’s die via de mail verstuurd worden. MedApp verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, e-mailadres, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

MedApp bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van MedApp verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen MedApp.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.

Bij vragen rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met info@medapp.nu.