De vijf p’s van zorginnovatie

‘Zorginnovatie komt van buiten de ziekenhuismuren’ kopte zorgnieuwssite Skipr afgelopen week. Innovatie in de zorg is belangrijk, omdat het artsen in staat stelt patiënten preciezer te behandelen. Veel ziekenhuizen zijn echter terughoudend. Zorginnovatie komt dan ook met name van buiten de ziekenhuizen, zoals ook MedApp door een ingenieur en apotheker is bedacht.

Meer aandacht zorginnovatie 

Zorginnovatie komt bijvoorbeeld van startups, die op een andere manier bezig zijn met zorg dan ziekenhuizen. Ziekenhuizen passen innovatieve initiatieven slechts toe, zoals het Slotervaart dat MedApp aan medicijngebruikers aanraadde. Ziekenhuizen zouden meer aandacht moeten besteden aan zorginnovatie, aldus het artikel.

Daar zijn wij het roerend mee eens, vandaar dat MedApp al met verschillende ziekenhuizen samenwerkt. Anderhalf jaar geleden ontwikkelde MedApp bijvoorbeeld in samenwerking met het RadboudUMC een speciale module voor CML-patiënten.

Vijf p’s

Nicky Hekster, technical leader healthcare bij IBM Benelux, noemt in het artikel vijf p’s waaraan zorginnovatie hoort te voldoen: persoonlijk, precisie, preventie, participatie en predictie. Technologie stelt artsen in staat zorg op maat aan te bieden, waardoor de behandeling persoonlijker en preciezer wordt. Omdat de zorg door innovatie persoonlijker wordt, werkt innovatie ook preventief.

Door een persoonlijke behandeling van de patiënt kunnen bepaalde patronen worden herkend en fouten dus vermeden. Innovatie in de zorg vereist daarnaast ook participatie van patiënten. Ze moeten bijvoorbeeld vaak bepaalde informatie, zoals hun lengte of gewicht, delen met hun zorgverlener. Hoe meer informatie ziekenhuizen delen, hoe beter het klinische pad van patiënten te voorspellen is. Predictie speelt daarom ook een belangrijke rol in zorginnovatie.

Vijf p’s en MedApp

MedApp heeft verschillende functies en doelen die bijdragen aan deze vijf p’s. MedApp is ten eerste persoonlijk doordat gebruikers een individueel medicijnschema kunnen samenstellen. Daarnaast kunnen gebruikers incidentele innames registeren, zoals een enkele ibuprofen, waardoor MedApp ze een zeer precies medicijnoverzicht geeft.

Ook lokt MedApp actieve participatie uit door gebruikers zowel om hun medische als algemene gegevens te vragen. Deze gegevens kunnen gebruikers vervolgens delen met hun arts. Als laatste heeft MedApp een preventieve werking tegen therapieontrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers hun medicatie niet goed of helemaal niet innemen.

MedApp past dus in het totaalbeeld van zorginnovatie, met uitzondering van predictie. MedApp heeft namelijk een duidelijk privacy-beleid: er wordt zonder toestemming van de gebruiker geen informatie met ziekenhuizen gedeeld. Gebruikersinformatie kan worden gedeeld, maar alleen als de gebruiker daar specifiek voor kiest. De gebruiker heeft zelf de controle en kan dus ook zelf kiezen welke gegevens hij of zij met wie deelt.

Dit is uniek voor medische apps en toch is MedApp de grootste van Nederland. Hierdoor kan men zich het volgende afvragen: is niet predictie, maar privacy de laatste belangrijke p voor zorginnovatie?