Meet the team: Omar, onze wiskundige held

Niet ons hele team bestaat uit apothekers en informatici. Omar (23) is afgestudeerd wiskundige: “Mijn doel is om vanuit een data-driven perspectief therapietrouw bij patienten te onderzoeken en te verbeteren. Bij MedApp zal ik dus mijn wiskundige achtergrond inzetten om patronen te ontdekken in hoe en wanneer mensen hun medicijnen innemen. Zo kunnen we mensen bewuster maken van hun medicijngebruik en hen van persoonlijk advies voorzien.”11024662_1058605147488769_3048363530150747293_o

Het is af en toe wennen op de werkvloer: “Omdat ik me vooral bezighoud met wetenschappelijk programmeren staan iOS en Android nogal ver van mijn bed. Ook ik merk dat ik een stuk abstracter denk dan veel van mijn collega’s. Gelukkig is dat niet erg, ik vind het juist heel leuk om mijn theoretische kennis en analytische vaardigheden toe te passen in de praktijk. Mede dankzij deze invalshoek worden wiskundigen vaak betrokken in software-omgevingen. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om me verder te ontwikkelen in mijn specialisatie Computational Science.

In mijn rol als Project Manager hoop ik dat we in kaart kunnen brengen welke factoren er van belang zijn op het gebied van therapietrouw en hoe die factoren met elkaar samenhangen. In het bijzonder wil ik een generiek framework bouwen waarmee we accuraat de oorzaken en beweegredenen van patiënten kunnen ontdekken. Dat is dus een model waarmee we ook andere partijen in de gezondheidszorg ervan kunnen overtuigen dat MedApp een tool is die mensen daadwerkelijk kan helpen. Ik ben ervan overtuigd dat we zo de gezondheid van een grote groep mensen kunnen verbeteren, en bij hen heel veel ongemak wegnemen. Het lijkt me enorm gaaf om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Of al die data niet tot een privacy-issue leidt? “Omdat we een algemeen model ontwikkelen hoeven we geen identiteitsgebonden informatie te verzamelen. Het doel is namelijk om patronen af te kunnen leiden die ons iets vertellen over de ‘werking’ van therapietrouw in het algemeen. Als dat model goed werkt kunnen we ook van nieuwe personen zeggen: ‘dit zijn tips die voor jou goed kunnen werken’ of ‘dit zijn voor jou de aandachtspunten als het over je medicatie gaat’. Dat doen we volledig anoniem.

Mijn werk zal uiteindelijk leiden tot een aantal therapietrouwmodules waar de patiënt direct profijt van heeft. Daarnaast hou ik me bezig met het definiëren van de concepten en theorieën waar deze modules op gebaseerd zijn. Mijn collega’s zijn vervolgens in staat dat te implementeren en te testen, waarna het terecht komt bij de ontwikkelteams die het inbouwen in MedApp.”

 

Dit artikel is deel van een serie over de mensen achter MedApp. Meer weten? Op de teampage zijn links naar de andere artikelen te vinden. Ons nóg beter leren kennen? Bel of mail!