MedApp: innovatie voor medicatieveiligheid

Inzicht in het medicijngebruik is van groot belang bij ziekenhuisopnames. Fouten bij de medicatie vormen namelijk één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten de oorzaak van bijna dertig procent van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal.

Medicatiefouten bij geplande opnames

In juli 2016 deed het KNMP onderzoek naar medicatieverificatie bij geplande opnames, namelijk of medicatieoverzichten bij opnames relatief vaker compleet of juist incompleet zijn.

Hieruit bleek dat bij 55% van de patiënten het daadwerkelijke medicatieoverzicht anders was dan in eerste instantie werd opgegeven. Dit verschil kan betekenen dat de patiënt nieuwe medicijnen is gaan nemen of simpelweg iets vergeten is te noemen bij het overzicht.

“Medicatiefouten vormen een van de grootste risico’s voor patiënten. Bij fouten kan het gaan om onjuiste registratie van de huidige medicatie in systeem, zoals verkeerde medicatie of verkeerde doseringen van medicijnen.” – Poliklinische Apotheek Slotervaart

Medicatieveiligheid RadboudUMC verbeterd

Goede medicatieverificatie is essentieel om voorschrijffouten en daaropvolgende complicaties te voorkomen. Goed nieuws is dan ook dat de medicatieveiligheid in het RadboudUMC de afgelopen drie jaar is toegenomen dankzij de vijf medicijnregistratiebalies die daar zijn opgezet.

Bij deze balies zorgen apothekersassistentes ervoor dat specialisten direct beschikken over actuele medicatieoverzichten in het elektronische patiënten dossier.

“Ziekenhuisbreed zien we dat de alertheid op medicatie en de verificatie is toegenomen sinds de introductie van deze balie.” – Cindy Scheers (teamleider medicatieverificatie RadboudUMC)

MedApp en medicatieverificatie

Goed én toevallig nieuws, want een aantal weken terug maakte MedApp bekend te gaan samenwerken met een aantal ziekenhuizen om het medicatieverificatie-proces te verbeteren.

MedApp stelt gebruikers namelijk in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen.

Type fouten en ernst in medicatieverificatie (bron: KNMP, 1 juli 2016)

Oorzaken fouten in medicatieverificatie (bron: KNMP, 1 juli 2016)

Ondersteuning medicijnregistratiebalies

Wanneer gebruikers met MedApp eerst hun medicatieoverzicht thuis invullen, komen ze beter voorbereid naar bijvoorbeeld de medicijnregistratiebalies van het RadboudUMC. Daardoor gaat het proces sneller en kan er meer focus worden gelegd op belangrijke medicatie, in plaats van op dat ene zalfje dat de gebruiker ooit heeft gesmeerd.

MedApp ter ondersteuning van de medicijnregistratiebalies van het RadboudUMC zou de medicatieverificatie en dus medicatieveiligheid daarom nog verder verbeteren.

Verandering in cultuur

Volgens onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg zijn de risico’s op het gebied van medicatietoediening bij opname in ziekenhuizen de afgelopen jaren verminderd, onder meer door het invoeren van geautomatiseerde systemen, dubbele controles en verandering in cultuur bij organisaties.

Deze verandering cultuur houdt in dat meldingen van medicatie-incidenten worden gezien als mogelijkheden voor verbetering van de medicatieveiligheid. Een samenwerking tussen MedApp en ziekenhuizen sluit hier natuurlijk perfect op aan. Bij MedApp zijn we in ieder geval enthousiast!