MedApp: checklist bij psychoses

Ieder jaar krijgt één of twee op de tienduizend Nederlanders voor het eerst een psychose. De eerste psychose ontstaat meestal tussen de zestien en vijfentwintig jaar. Wanneer iemand ooit een psychose heeft gehad, bestaat er een grote kans dat deze terugkomt. Zonder behandeling is die kans zelfs vijfentachtig procent. Een goede behandeling blijkt dus erg belangrijk.

Betekenis

Psychotische mensen verliezen tijdelijk het contact met de werkelijkheid en kunnen de wereld als vreemd, overweldigend en angstaanjagend ervaren. Mensen met een psychose kunnen hallucinaties of wanen krijgen. Ze zien, ruiken of horen dan zaken die er niet zijn of hebben gedachten die niet kloppen.

Een psychose kan een kenmerk zijn van verschillende psychische ziekten, zoals een trauma, depressie, persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie. Iemand met een psychose merkt van alles op, maar is de enige die ziet en ervaart wat er gebeurt.

Behandeling

De behandeling is gebaseerd op de diagnose die een psychiater stelt na observatie van en gesprekken met de betreffende persoon. Op grond van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld, waarvan medicijnen een belangrijk en onmisbaar onderdeel zijn.

Antipsychotica verminderen de psychotische verschijnselen. Ze worden vaak al voorgeschreven voordat er daadwerkelijk een diagnose is gesteld, zodat de psychose zo snel mogelijk verdwijnt. Daarna is het van belang  zorgvuldig te bekijken welke medicatie in welke toedieningsvorm het beste werkt.

Therapietrouw

Samen met de behandelaar wordt gekeken naar de manier van denken en het gedrag. Mensen met een psychose krijgen daarmee inzicht in hun manier van denken en hoe ze hun gedrag kunnen beïnvloeden.

Deze behandeling zorgt ervoor dat iemand niet met zijn of haar behandeling stopt en dus therapietrouw blijft. Ook bevordert deze behandeling het herstel en helpt het om terugval te voorkomen.

Checklist

Om mensen met een psychose te helpen bij hun behandeling, heeft het PsychoseNet een checklist opgesteld. Deze checklist helpt om de werkingen en bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie bij te houden.

De lijst bestaat uit ongeveer vijftig vragen en dient minstens iedere twee weken te worden ingevuld. De lijst kan vervolgens worden geprint en besproken met de behandelaar. Op die manier wordt samen zicht gehouden op de behandeling.

MedApp

In het medisch dossier van MedApp zit een uitgebreid klachtenregistratiesysteem, waar gebruikers hun klachten, bijvoorbeeld bijwerkingen van medicatie, kunnen opnemen. Daarnaast kunnen gebruikers labwaarden opslaan en een dagboek bijhouden.

Deze functionaliteiten van MedApp lenen zich dus perfect voor het bewaren van de checklist van PsychoseNet. Zo hoeft de checklist niet steeds te worden geprint, maar heeft de zorgconsument deze altijd bij de hand.