Mag ik (nog) rijden?

Rijden onder invloed van alcohol? Absoluut niet. Rijden onder invloed van medicatie? Misschien. Ongeveer tien procent van de verkeersdeelnemers gebruikt geneesmiddelen die invloed hebben op de rijvaardigheid. Meer dan de helft van deze mensen is zich hier wel bewust van, maar past het rijgedrag vervolgens niet aan. Andere mensen beseffen niet eens dat hun medicatie versuffend werkt of op een andere manier hun rijvaardigheid beïnvloedt. Hoe dit kan worden voorkomen? Download MedApp en activeer de nieuwe Rijvaardigheidsmodule.

Cijfers

Deelnemers in het verkeer zijn zich vaak sterk bewust van de consequenties van rijden onder invloed van alcohol. Campagnes tegen alcohol in het verkeer zijn er genoeg en de straffen voor rijden onder invloed van alcohol zijn zwaar. Terecht, natuurlijk: in 2014 vielen er bijvoorbeeld 114 alcoholgerelateerde doden in het verkeer.

Maar ook door rijden onder invloed van geneesmiddelen vinden er (dodelijke) verkeersongevallen plaats. Per jaar vallen er volgens het IVM tussen de 33 en 66 verkeersdoden en meer dan duizend gewonden door rijden onder invloed van medicatie.

SWOV (2015). Drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer. SWOV-factsheet, juli 2015, Den Haag.

Strafbaar

Ook wanneer voor de gezondheid medicijnen nodig zijn, is de veiligheid van de medicijngebruiker én andere verkeersdeelnemers van belang. Sommige medicijnen hebben bepaalde bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden, zoals duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen.

Eén op de zes Nederlanders gebruikt een medicijn met effect op de rijvaardigheid, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Gebruikers van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kunnen dan ook strafbaar zijn. In de Wegenverkeerswet (artikel 8.1) staat het volgende:

‘Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.’

Soort medicatie

Het bovengenoemde wetsartikel impliceert dat gebruikers altijd moeten weten of hun medicatie invloed heeft op de rijvaardigheid of niet. In Nederland gaat het voornamelijk om benzodiazepines en SSRI’s die invloed hebben op de rijvaardigheid. Onder benzodiazepines vallen angstremmers en slaap- en kalmeringsmiddelen, met SSRI’s worden antidepressiva bedoeld.

Door de versuffende werking op de hersenen van deze middelen zijn de meeste gebruikers zich wel bewust van de invloed van bovenstaande medicijnen op de rijvaardigheid. Gebruikers van medicatie tegen allergie, hooikoorts en reisziekte zijn zich daarentegen vaak niet bewust van de invloed die deze medicatie op hun hun rijgedrag heeft. Een pilletje tegen de hooikoorts lijkt immers onschuldig, toch?

SWOV (2015). Drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer. SWOV-factsheet, juli 2015, Den Haag.

Rijvaardigheidsmodule

Artsen en apothekers zijn verplicht om hun patiënten voorlichting te geven over de mogelijke bijwerkingen van medicijnen, dus ook informatie over invloed op het rijgedrag. Bij medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit vaak aangegeven in de bijsluiter of op het etiket van het medicijndoosje. Ook zit er soms een gele sticker op de verpakking met de waarschuwing ‘Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen’.

Het komt vaak voor dat deze waarschuwingen over het hoofd worden gezien of simpelweg vergeten door gebruikers, zeker bij pillen tegen bijvoorbeeld reisziekte of hooikoorts. MedApp heeft daarom in samenwerking met Rijden Zonder Invloed de Rijvaardigheidsmodule ontwikkeld. Wanneer gebruikers een medicijn innemen dat invloed heeft op hun rijvaardigheid, geeft de app dat aan met een waarschuwing. Gebruikers die geen medicijnen innemen met invloed op hun rijvaardigheid, merken niets van de functionaliteit.

De module kan simpel worden geactiveerd bij ‘meer’ in het hoofdmenu, onder de CMyLife– en Epilepsiemodule. Een kleine moeite voor u, maar een groot gebaar naar andere verkeersdeelnemers.