⏰💊❓ Ook nooit meer uw medicijnen vergeten in te nemen?

Installeer de gratis app

INSTALLEER >

Gesprekken opnemen met uw arts? Download MedApp!

Steeds vaker willen zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen. Niet gek, want uit onderzoek van het Zilveren Kruis blijkt dat mensen nauwelijks iets onthouden van wat de arts zegt. Minister Schippers riep zorgafnemers daarom vorig jaar op om hun consulten op te nemen. Op deze oproep volgden echter een hoop vragen van artsen over hoe ze met deze opnames om moeten gaan. Artsenfederatie KNMG kwam daarom met een handleiding.

Negatieve emoties

Slechts vier procent van de zorgafnemers neemt gesprekken met de arts op om later alles nog eens terug te luisteren. Veel mensen weten namelijk niet dat ze het gesprek mogen vastleggen, zo blijkt uit de enquête van het Zilveren Kruis onder bijna duizend zorgconsumenten.

Bijna de helft van de ondervraagden stelt verder dat de boodschap van de arts niet altijd overkomt en dat ze vaak vergeten dingen te vragen. Dat komt met name doordat zorgconsumenten gespannen en emotioneel zijn tijdens dit soort gesprekken.

Uit vervolgonderzoek van het Zilveren Kruis bleek vervolgens dat een kwart van de ondervraagden zich bij een behandelkeuze laat beïnvloeden door negatieve emoties. Een opname is erg nuttig omdat zorgafnemers bij emotionele gesprekken dan thuis alsnog de juiste keuzes kunnen maken.

Wantrouwen artsen

Artsen staan echter niet altijd open voor het opnemen van gesprekken. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor juridische consequenties, omdat zorgconsumenten door opnames bewijslast kunnen verzamelen.

Ook kunnen artsen bang zijn dat hun gesprekken op het internet belanden. Niet geheel onterecht, want op sociale media zijn hier inderdaad voorbeelden van te vinden.

Anesthesist David Post stelt daarnaast dat artsen soms bang zijn dat ze te weinig informatie hebben gegeven of dat de opnames tegen de arts gebruikt gaan worden. “Maar de maatschappij verandert. We zijn er voor de patiënt en ik denk dat we ook moeten mee veranderen”, aldus Post.

KNMG

Om het wantrouwen van artsen weg te nemen, stelde de KNMG een leidraad op. “Ze moeten hun koudwatervrees overwinnen”, zegt voorzitter René Hérnan in het AD. Volgens Hérnan wil slechts vijf procent van de artsen echt niet meewerken aan het opnemen van de gesprekken.

Volgens de KNMG moet de leidraad artsen geruststellen. Zorgconsumenten mogen bijvoorbeeld nooit zonder toestemming een opname online publiceren en kunnen beter geen stiekeme opnamen maken.

“Meestal wil de patiënt het gesprek opnemen om ingewikkelde medische informatie op een rijtje te hebben. We vragen wel: meld het vooraf om de vertrouwens relatie goed te houden.” – René Hérnan

MedApp

MedApp biedt gebruikers via het medisch dossier al lange tijd de optie om gesprekken op te nemen. Deze gesprekken worden dan vervolgens in het dossier opgeslagen, waardoor de gebruiker al zijn of haar medicijninformatie bij elkaar heeft.

   

Bij MedApp zijn we dan ook erg enthousiast over deze leidraad van de KNMG. Wanneer zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen, leidt dat namelijk tot meer zelfmanagement in de zorg.

In die zin zijn we het bij MedApp helemaal eens met Post, die stelt dat het “in de tijdsgeest past dat mensen meer regisseur worden van hun eigen gezondheid”.