⏰💊❓ Ook nooit meer uw medicijnen vergeten in te nemen?

Installeer de gratis app

INSTALLEER >

Gegevensuitwisseling leidt tot problemen: waar blijft de innovatie?

Het verbeteren van de zorg is op veel punten uitdagend, maar kan soms ook heel eenvoudig zijn. Zo verbazen wij ons geregeld over hoe archaïsch er op veel plekken nog wordt gewerkt. De recente berichtgeving van de NOS is een goed voorbeeld: 80 tot 90% van de ziekenhuizen blijkt gegevens nog per fax naar apothekers te versturen, waardoor ze niet beschikbaar zijn op het moment dat het ertoe doet. Per jaar belanden er duizenden mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicatiegebruik, maar apothekers worden niet van informatie voorzien om dat aantal omlaag te brengen.

Een eerste stap is de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling. Bij MedApp geloven we in patient empowering: meer macht moet bij de eindgebruiker van de zorg komen te liggen. Zo zetten wij in op een goed medicatieoverzicht en allerhande achtergrondinformatie, bouwen we mogelijkheden om deze informatie (bijwerkingen, dagboek, innamehistorie en innameschema) te delen met zorgverleners en is er een digitale herhaalfunctie in MedApp, waarmee patiënten niet meer aangewezen zijn op het inspreken van een bandje bij de apotheek. Bij het verbeteren van deze simpele stappen in het proces blijkt al meteen dat de weerstand bij sommige apotheken ontzettend groot is. Maar waarom is ons niet duidelijk: dezelfde informatieoverdracht vindt plaats, maar kost minder tijd, minder mankracht en de kans op fouten wordt kleiner.

Bij het oplossen van het gegevensprobleem is hetzelfde aan de hand: de oplossing bestaat, maar de bereidwilligheid om te innoveren valt vaak tegen. Pas als we ons gezamenlijk inzetten voor digitale ontwikkelingen kan de stap naar betere zorg écht worden gezet.