PERSBERICHT: MedApp eerste therapietrouw app die MedMij-label ontvangt

Meer mogelijkheden voor gebruikers om hun therapietrouw te verhogen

3 minuten lezen

Eindhoven, 26 november 2019 – MedApp, het Nederlandse platform voor therapietrouw, heeft het volledige proces doorlopen om het MedMij-label te ontvangen. De app en de organisatie zelf voldoen nu aan alle ISO, NEN en MedMij veiligheidseisen en kunnen aantoonbaar veilig gegevens uitwisselen met zorgverleners, mantelzorgers en andere platformen.

Betere therapietrouw
Pit Jansen, farmaceut en medeoprichter van MedApp, ziet het MedMij label als een grote doorbraak: “Voorheen waren onze gebruikers op zichzelf aangewezen. De app geeft hen eigen regie bij het juist en op tijd innemen van hun medicijnen. We weten dat de samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt de therapietrouw van de gebruiker positief beïnvloedt en bevorderen dat graag op ons platform. We zijn dan ook blij dat we aan alle eisen voldoen om een persoonlijke gezondheidsomgeving als nieuw product aan het MedApp platform te kunnen toevoegen. Hiermee kunnen we gebruikers in de toekomst betere en gemakkelijkere toegang geven tot hun medische gegevens vanuit het MedApp platform en veilige uitwisseling bevorderen.”

Privacy staat voorop
Vanaf halverwege 2020 heeft elke Nederlander recht op een elektronisch afschrift van zijn eigen medische gegevens. Omdat gebruikers MedApp meerdere keren per dag gebruiken, ligt het voor de hand MedApp als platform voor hun medische gegevens in te zetten. Veiligheid en privacy staan daarbij voorop, zoals dat al vanaf het begin bij MedApp voorop staat. Doordat MedApp nu het MedMij-label draagt, kunnen we de veiligheid en de privacy van onze gebruikers publiek aantonen en garanderen.

Drie routes naar beter medicijngebruik
MedApp steunt op drie pijlers: positief beïnvloeden van het gedrag van de medicijngebruiker, organiseren van de medicijnen voor en door de gebruiker en educatie van de gebruiker en de betrokken zorgprofessionals. Vooral de laatste pijler kan in de toekomst nog efficiënter door de uitwisseling van gegevens via de MedMij standaarden.

Beter voor de gebruiker, de zorgverlener en de maatschappij
Een paar jaar geleden heeft de Volkskrant laten becijferen dat therapieontrouw de samenleving zo’n 9 tot 13 miljard euro per jaar kost. Door medicijngebruikers therapietrouwer te maken, kunnen we veel geld besparen. Daarnaast heeft therapietrouw ook positieve effecten voor de medicijngebruiker zelf: de kwaliteit van leven verbetert.

Via de MedMij standaarden kunnen we nu een derde effect bereiken: ontzorgen van de zorgverlener of mantelzorger. Doordat MedApp gegevens kan uitwisselen met zorgverleners en andere apps en platforms, kunnen de zorgverlener en mantelzorger proactief geïnformeerd worden en kunnen zij zich veel meer gaan richten op de primaire zorgtaken.

PERSBERICHT: MedApp officieel ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Officiële instanties keuren MedApp’s veiligheids- en privacybeleid goed

Leestijd 3 minuten

Eindhoven, 5 november 2019 – MedApp Nederland B.V. is officieel gecertificeerd voor de ISO/IEC 27001; internationale eisen voor informatiebeveiliging en de NEN 7510; Nederlandse eisen voor informatiebeveiliging in de zorg.

Informaticus Edwin Hermkens, mede-eigenaar van MedApp: “Met het behalen van deze certificaten zet MedApp de professionaliseringsslag door. We zijn vier jaar geleden gestart om een platform voor therapietrouw te ontwikkelen. Zorgvuldig omgaan met de medische gegevens van onze gebruikers heeft hierbij altijd de hoogste prioriteit gehad. Deze certificaten zijn voor ons het onafhankelijke bewijs dat we onze processen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aantoonbaar op orde hebben. Gebruikers en partners van MedApp kunnen erop vertrouwen dat ze samenwerken met een professionele organisatie die privacy en informatiebeveiliging serieus neemt.”

Pit Janssen, farmaceut en mede-oprichter van MedApp: “De Volkskrant heeft becijferd dat de gevolgkosten van therapieontrouw in de miljarden lopen. Omdat therapieontrouw zo’n groot probleem is, hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een therapietrouwplatform dat voor iedereen toegankelijk is. De app die daar onderdeel van is, is ontwikkeld samen met patiënten en zorgprofessionals. De volgende stap is aansluiting te zoeken met andere platforms en partners in de zorg. Met het behalen van de certificering kunnen we niet alleen aantonen dat we veilig omgaan met de gegevens van onze gebruikers, maar kunnen we ook volgens de geldende privacyrichtlijnen gaan aansluiten op de systemen van hun zorgverleners, als zij daarvoor willen kiezen.”

“Ik gebruik MedApp al lang naar alle tevredenheid. Ik heb jaren in de ICT gewerkt en vind het belangrijk dat gebruikersgegevens veilig zijn en dat mijn privacy gewaarborgd is. MedApp is altijd zorgvuldig met mijn gegevens omgegaan, maar het is goed om te weten dat dat nu ook door een onafhankelijke organisatie bevestigd wordt.”, aldus Lucas Venema, lid van de gebruikerscommunity van MedApp.

Wessel Prins, verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid: “Door het toepassen van de ISO en NEN standaarden, is de kwaliteit van onze systemen toegenomen en hebben we een veiligheids- en privacy-strategie die toekomstbestendig is. Een goed voorbeeld daarvan is de inrichting van ons datacentrum en de manier waarop we onze software ontwikkelen. Gegevens van onze gebruikers zijn alleen voor henzelf toegankelijk. We slaan de gebruikersgegevens op in een beveiligde cloud-omgeving in Nederland, zodat we kunnen garanderen dat geen data verloren gaat.”

Bart Versluijs, account manager bij Brand Compliance, reikt de ISO27001/NEN7510 certificaten uit aan Wessel Prins, CISO en Pit Janssen, CEO van MedApp. “Het is prachtig om te zien dat een startup als MedApp haar verantwoordelijkheden zo serieus neemt.”

Over MedApp

MedApp is een puur Nederlands product, waarvan de app op iOS en Android geheel gratis te gebruiken is. MedApp biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
Medicijnwekkers instellen die waarschuwen wanneer medicijnen ingenomen moeten worden.
Medicijnvoorraad beheren.
Eenvoudig herhaalverzoeken indienen bij de eigen apotheek.
Bijsluiters raadplegen.
Een dagboek bijhouden.
Het team is gevestigd in Eindhoven, de innovatiefste regio ter wereld.

Persbericht: Tweede investeringsronde voor MedApp

MedApp gaat nog meer medicijngebruikers helpen hun kwaliteit van leven te verhogen.

Eindhoven, 2 april 2019 – Diverse investeerders die actief zijn in de zorg, waaronder Health Innovations, investeren in MedApp. Daarmee haalt MedApp een tweede investeringsronde binnen. MedApp is een medicijnplatform dat vier jaar geleden is opgericht. De app helpt medicijngebruikers bij het tijdig, juist en veilig innemen van hun medicijnen. Deze investering stelt MedApp in staat om een nog groter deel van de 3,5 miljoen chronische medicijngebruikers te bedienen.

Pit Janssen, apotheker en CEO van MedApp Nederland B.V. licht toe: “De kwaliteit van leven van medicijngebruikers kan hoger. Daarom ben ik samen met Edwin Hermkens (COO) MedApp ooit begonnen. MedApp verbetert therapietrouw door mensen te helpen bij goed medicijngebruik. Onze app heeft inmiddels meer dan 200.000 gebruikers. Met deze nieuwe investering kunnen we ons platform nog beter laten aansluiten bij hun behoeften en gaan we nog meer mensen bereiken. De groeiende interesse van grote spelers in de zorgmarkt, waaronder zorgverzekeraars en farmaceuten, bevestigt dat ook zij de toegevoegde waarde van onze oplossing inzien.“

Dick Sietses, partner bij Health Innovations: “Wij investeren in MedApp, omdat we geloven dat zij een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Uit onderzoek blijkt dat therapieontrouw een kostenpost is van miljarden euro’s per jaar. In MedApp zien we een eHealth platform dat dit probleem effectief aanpakt. MedApp is koploper en heeft een sterke visie op innovatie in de vastgeroeste medicatiemarkt. We verwachten komend jaar samen met het jonge en enthousiaste team, een enorme versnelling te realiseren.”

MedApp is een puur Nederlands product, dat voor iOS en Android geheel gratis te gebruiken is.

MedApp biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Medicijnwekkers instellen die waarschuwen wanneer medicijnen ingenomen moeten worden.
  • Medicijnvoorraad beheren.
  • Eenvoudig herhaalverzoeken indienen bij de eigen apotheek.
  • Bijsluiters raadplegen.
  • Een dagboek bijhouden.

Het team is gevestigd in Eindhoven, de innovatiefste regio ter wereld.

Persbericht: Medicatietrouw jongeren onder de maat

Samenwerking Jouw Omgeving en MedApp vergroot trouw medicatiegebruik onder jongeren

Utrecht, 7 juni 2018 – E-Healthplatform Jouw Omgeving en medicatieplatform MedApp slaan de handen ineen om medicatietrouw onder Nederlandse jongeren te verbeteren. In opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) is MedApp in het platform van Jouw Omgeving geïntegreerd. Het helpt cliënten zo bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook krijgen ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt. Bovendien krijgen cliënten vanaf nu alle relevante hulp en informatie vanuit één (online) plek aangeboden.

Jouw Omgeving is een digitaal platform dat cliënten online ondersteuning en hulp aanbiedt. Ook kunnen cliënten via het platform met zorgprofessionals communiceren. Robbert Slotman van Jouw Omgeving: “Wij hebben op verzoek van het E-KJP dat al gebruikt maakt van ons platform heel bewust MedApp benaderd vanwege de kwaliteit van hun medicatieplatform en de hoge waardering van de huidige gebruikers. Na het eerste contact hebben we onze expertises gebundeld en MedApp gekoppeld aan het e-Healthportaal van Jouw Omgeving.”

Cliënten konden al eerder gebruikmaken van MedApp, maar nu is dat nog gemakkelijker. Slotman legt de meerwaarde uit van de samenwerking. “Door de integratie in ons platform bieden we cliënten alle hulp op één plek aan. Jouw Omgeving is zo de centrale toegangspoort naar de zorg die zij nodig hebben. Het is gebruiksvriendelijker en biedt veel gemak.”

Zorgprofessionals hebben door de koppeling van MedApp met Jouw Omgeving ook meer zicht op het medicijngebruik van hun cliënten, bijwerkingen worden bijvoorbeeld eerder duidelijk. Indien nodig kunnen professionals hun behandeling zo beter afstemmen op de situatie.

Maatschappelijk probleem

Volgens Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp, is medicatieontrouw een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Slechts 60% van de medicijnen wordt ingenomen zoals voorgeschreven en de kosten daarvan lopen in de miljarden.

Janssen: “Bij medicijngebruik denken we al vrij snel aan ouderen, maar ook een grote groep jongeren gebruikt medicatie. De zorgsector is bijzonder conservatief. Veranderingen die eigenlijk wel nodig zijn, worden mondjesmaat doorgevoerd. Er wordt te weinig samengewerkt om e-Health ten gunste van cliënt en behandelaar naar een hoger niveau te tillen. Daarom is de integratie van MedApp in het platform van Jouw Omgeving bijzonder: in korte tijd kunnen we hiermee een verandering in de zorg realiseren. Het doel is om zowel jeugdige cliënten als zorgprofessionals te helpen bij hun behandelprogramma’s.”

Andreas Lamerz, geneesheer-directeur van Triversum, is vanuit het E-KJP betrokken bij de integratie van MedApp in het platform: “Deze samenwerking is een goede ontwikkeling. Zo kan een grote groep jongeren dus direct gebruikmaken van de nieuwe dienstverlening. De applicatie heeft veel zinvolle aspecten waarmee we de therapietrouw van onze cliënten kunnen verbeteren. De herinneringsnotificaties helpen vooral jongeren goed bij het innemen van hun medicatie. Bovendien ontvangen onze cliënten vaak een berg aan informatie – waaronder bijsluiterinformatie –  die soms lastig te onthouden is. Nu kunnen ze dit rustig nalezen in de MedApp onder medicijneninformatie.”

Slimme wekkers           

Gemak staat dan ook voorop bij MedApp. Het medicatieplatform is geïnspireerd op de wensen van de gebruikers, zodat zij optimaal worden ondersteund bij medicatietrouw. Door aansprekende notificatieteksten en geluidjes is de app voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt. Ook is de bijsluiterinformatie afgestemd op deze specifieke doelgroep. Nieuw is de integratie van de slimme wekker: deze geeft niet op standaardtijden een signaal dat de cliënt medicatie moet innemen, maar gaat af op momenten dat het de cliënt goed uitkomt.

Slotman: “En juist dit innovatieve en gebruiksvriendelijke karakter van MedApp spreekt ons aan. De koppeling met hun applicatie gaat jongeren op ons e-Healthplatform echt helpen bij hun behandelprogramma. De zorg wordt bovendien efficiënter als zorgprofessionals mee kunnen kijken en de zorg beter laten aansluiten op de situatie van de cliënt.”

Over Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is een veilig, online platform waarin cliënten en hun omgeving met professionals samenwerken aan een toekomst met perspectief. Dat doet Jouw Omgeving door een persoonlijke omgeving aan te bieden waar doeltreffende behandelprogramma’s tot hun recht komen. Op ieder gewenst moment kunnen behandelaar en cliënt online met elkaar in gesprek en informatie delen. De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede sociaal domein, sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg. Jouw Omgeving telt inmiddels ruim 50.000 gebruikers.

Over het E-KJP
Om de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen op een nog hoger niveau te brengen, hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren. Onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie willen de instanties de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd bieden, door gezamenlijk nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. De zeven deelnemende organisaties zijn Accare, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Karakter, Triversum en Yulius.

Over MedApp
Met meer dan honderddertigduizend downloads is MedApp het grootste medicatieplatform van de Benelux. MedApp neemt zorgen over medicijngebruik weg en is een handvat om therapietrouw te verhogen. Vergeet u soms medicijnen bij het ontbijt? MedApp geeft u op tijd een sein. Ziet u vaak te laat dat uw medicijnvoorraad bijna op is? MedApp waarschuwt u tien dagen daarvoor. De app realiseert daarnaast een koppeling met het Nederlandse zorgsysteem, zodat u bijvoorbeeld medicatie kunt bestellen bij uw apotheek. MedApp werkt samen met verschillende zorginstanties, zoals het RadboudUMC en het Epilepsiefonds

 

EINDE PERSBERICHT

 

Slimme wekkers van MedApp: vergeet nooit meer uw medicatie!

Correcte inname van medicatie is belangrijk, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. In samenwerking met databedrijf Sentiance introduceert MedApp daarom slimme wekkers. Sentiance verzamelt data van gebruikers en voorspelt daarmee geschikte momenten voor een alarm. De slimme wekkers van MedApp gaan dus pas af wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Data wordt daarmee direct ingezet om op de persoon aangepaste zorg te kunnen bieden, hetgeen uniek is in eHealth!

Therapietrouw
MedApp is een medische applicatie die gebruikers meer grip op hun medicatie biedt. Gebruikers scannen bijvoorbeeld barcodes van hun medicijnen en stellen later innamemomenten in. Op die manier ontstaat er een persoonlijk innameschema, waarbij gebruikers wekkers kunnen zetten op de innamemomenten. Zo wordt medicatie niet meer vergeten en therapietrouw dus gefaciliteerd.

De standaardwekkers van MedApp gaan af op vaststaande en door de gebruiker gekozen momenten, dus ook wanneer de gebruiker bijvoorbeeld onderweg is. Om de kans op een vergeten inname te verkleinen, houden de slimme wekkers daarom rekening met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen.

“De kosten van therapieontrouw lopen op tot miljarden euro’s per jaar. MedApp helpt deze kosten terug te dringen en daarbij het leven van medicijngebruikers te vergemakkelijken.” – Pit Janssen (medeoprichter en apotheker)

De slimme wekkers zijn nu een aantal weken live. MedApp ondervroeg daarom 250 gebruikers over hoe zij de nieuwe functionaliteit ervaren. Bijna 75% van deze gebruikers gaf aan dat de extra innamenotificatie heeft geholpen, waarvan 39% zijn of haar medicatie anders was vergeten. De slimme wekkers lijken de therapietrouw van gebruikers dus werkelijk te verbeteren.

Sentiance          
De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers. Deze data linkt MedApp vervolgens aan therapietrouw. Een gebruiker die bijvoorbeeld dagelijks van acht tot negen in de auto naar zijn of haar werk zit, kan eventuele medicatiewekkers op dat tijdstip niet afvinken. Sentiance geeft deze informatie door aan MedApp, die de gebruiker dan later een extra innamenotificatie stuurt.

Sentiance (onder andere gefinancierd door Samsung) opereerde al succesvol in verschillende bedrijfssectoren, maar was nog niet actief in de zorg. Het bedrijf verbreedt door deze samenwerking niet alleen haar werkveld, maar draagt ook bij aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Uniek privacy perspectief          
MedApp en Sentiance hechten veel waarde aan de privacy van gebruikers. De verzamelde data wordt daarom enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers gewaarborgd.

“Met deze gepersonaliseerde innamenotificaties bieden wij gebruikers zorg op maat. Zo raakt de gebruiker nog meer betrokken bij zijn of haar behandeling.”– Edwin Hermkens (medeoprichter en informaticus)

De waarde van data
MedApp zet de door Sentiance verzamelde data dus in om gebruikers een extra innameherinnering te kunnen sturen. Omdat gebruikers deze herinnering ontvangen op een later en geschikter moment, is het onwaarschijnlijk dat ze hun medicatie alsnog vergeten. Het gebruik van data zorgt er dus voor dat de therapietrouw van medicijngebruikers verbeterd. Hun levenskwaliteit gaat daarmee omhoog én vele onnodige kosten worden bespaard.

Daarnaast blijkt de waarde van data in eHealth uit het feit dat gebruikers een extra innamenotificatie ontvangen op aangepaste tijden. MedApp zet data dus in om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Het gebruik van data biedt daarmee direct voordeel voor de gebruiker, namelijk zorg op maat.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de Onderzoeksmodule (Android) of Testlab (iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in het hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

 

Contactgegevens
Zakelijk: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)655890361, pit@medapp.nu
Communicatie: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)638765050, robin.vos@medapp.nu
Website: www.medapp.nu, www.medapp.nu/nieuws (persberichten)
Beelmateriaal: www.medapp.nu/presskit

MedApp 100.000 downloads: opmars naar de ziekenhuismarkt

Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet gemakkelijk. TU/e startup MedApp maakt gebruikers bewust van hun inname- en medicijninformatie en geeft ze de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). Op deze manier worden zowel arts, apotheker als gebruiker ondersteund. Niet gek dus dat de app al 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft. MedApp is daarmee de grootste medische app van Nederland, maar belooft nog veel groter te worden door de samenwerking met een aantal grote ziekenhuizen te intensiveren en het aantal functionaliteiten flink uit te breiden.

Medicatieverificatie voor ziekenhuisopnames vanaf nu thuis

Inzicht in het daadwerkelijke medicijngebruik is extra belangrijk bij ziekenhuisopnames: fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van bijna 30% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis.

Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal. Ondanks arbeidsintensieve (en dus dure) pogingen van ziekenhuizen blijkt de verificatie vaak problematisch te verlopen. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten (ziekenhuisbezoekers) hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.

MedApp brengt hier in samenwerking met verschillende ziekenhuizen verandering in. De app stelt gebruikers namelijk in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen en het herstel van de gebruiker bevorderd.

Therapietrouw door MedApp

Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit met behulp van kunstmatige intelligentie en het voorspellen van menselijk gedrag. MedApp werkt daarom nauw samen met onderzoekers en studenten van het Data Science Centre in Eindhoven.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten, waardoor ze aan hun innamemomenten worden herinnerd. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand en dringt vele, onnodige kosten terug. Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten namelijk alleen in Nederland al miljoenen euro’s per jaar.

Verbinding gebruiker en zorgsysteem

MedApp biedt dus ondersteuning aan de arts, apotheker en medicijngebruiker, maar vormt ook de link tussen deze partijen. Deze unieke combinatie maakt dat MedApp de afgelopen twee jaar enorm is gegroeid. Dat MedApp nog steeds groeit, blijkt wel uit het bereiken van deze mijlpaal. Met 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft MedApp de mogelijkheid écht een verschil te maken in het medicijngebruik van al deze mensen. Zo kan therapietrouw worden verbeterd en daarmee de effectiviteit van de medicatie.