4 stappen om uw medicijnen goed in te nemen

3 minuten lezen

Dit zijn de vier belangrijkste stappen om uw medicijnen goed in te nemen:

  1. Bespreek uw medicijninstructies met uw huisarts of specialist.
  2. Doe navraag bij uw apotheek als er onduidelijkheden zijn rondom uw medicijnen.
  3. Bepaal wat het beste tijdstip is om uw medicijnen in te nemen.
  4. Installeer MedApp en stel medicijnwekkers in voor uw innamemomenten.

1. Bespreek uw medicijninstructies met uw huisarts of specialist

Op het moment dat er een diagnose gesteld wordt, komt er veel op u af. U bent niet alleen ziek, maar moet hier ook nog medicijnen voor in gaan nemen. Het is dan zaak om duidelijkheid te krijgen over uw behandeling. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat u op dat moment overdonderd bent. Het is dan goed om met twee personen naar de afspraak met uw arts of specialist te gaan. Twee horen meer dan één. Schroom ook niet om na uw afspraak contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Zij hebben liever dat u snapt wat er van u verwacht wordt tijdens de behandeling, dan dat u alles op zijn beloop laat. Dat kan leiden tot verkeerd gebruik van uw medicijnen.

Uw arts of specialist zal een recept voor u maken. Veel artsen en specialisten sturen dit recept automatisch door naar uw apotheek, soms vergezeld van een herhaalrecept.

2. Doe navraag bij uw apotheek als er onduidelijkheden zijn rondom uw medicijnen

Welke bijwerkingen kan ik verwachten als ik dit medicijn in ga nemen? Kan ik deze medicijnen gewoon gebruiken naast mijn andere medicijnen? Wat moet ik doen als ik een innamemoment oversla? Het kan zomaar zijn dat u nog met veel vragen zit zodra u bij de apotheek komt.

Een apotheker is in de regel prima in staat om dat soort vragen te beantwoorden. Sterker nog, als u een nieuw medicijn aan uw bestaande innameschema toe gaat voegen, is het handig om eens een scan aan te vragen bij uw apotheek. De apotheker kan dan beoordelen of u beter minder medicijnen of andere medicijnen kunt gebruiken.

3. Bepaal wat het beste tijdstip is om uw medicijnen in te nemen

Sommige medicijnen moeten op een nuchtere maag ingenomen worden. Of dat geldt voor uw specifieke medicijn, heeft uw arts of specialist al gemeld en staat meestal ook op het recept en de verpakking. Sommige medicijnen kunt u gelijktijdig innemen en andere moet u apart, of onder andere omstandigheden, innemen.

Hierdoor kan het soms best complex worden om juist en op tijd al uw medicijnen in te nemen. Daarom is het verstandig om een systeem te gaan hanteren. Dat kan met een pillendoosje, maar er zijn ook modernere hulpmiddelen die u hierbij kunnen helpen.
Het is in ieder geval van belang dat u inzichtelijk heeft wanneer en onder welke omstandigheden u welk medicijn gebruikt.

4. Installeer MedApp en stel medicijnwekkers in voor uw innamemomenten

MedApp is een gratis app voor uw Android of iOS telefoon of tablet. In MedApp stelt u al uw medicijnen in en op welk moment van de dag u deze in moet nemen. Als dit moment aanbreekt, geeft MedApp een seintje op uw telefoon en laat zien welke medicijnen u op dat moment moet innemen. Daarnaast heeft u op die manier ook een overzicht van al uw medicijnen bij de hand. Heel erg handig bij een volgende afspraak bij uw arts of apotheek.

Verder heeft de app mogelijkheden om een dagboek bij te houden. Zeker bij nieuwe medicijnen is dat handig. Elke dag kunt u opschrijven hoe u zich voelt, hoe de behandeling aanslaat, wat voor bijwerkingen u heeft en wat u verder belangrijk vindt. In een later gesprek met uw arts heeft u dan een nette rapportage en komt u beter beslagen ten ijs. Dit maakt het gesprek gemakkelijker en waardevoller.

Installeer MedApp hier. Het is gratis.

MedApp en BeterDichtbij werken samen aan veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling

Rapportages uit MedApp nu eenvoudig delen met zorgverleners via BeterDichtbij

Leestijd 3 min

Gebruikers van MedApp konden al langer rapportages uit MedApp delen door PDF-documenten te maken vanuit de app en die te mailen naar artsen of specialisten. Maar nu komt daar de mogelijkheid bij om deze documenten veilig en eenvoudig direct te delen met je eigen zorgprofessionals via BeterDichtbij.

Meer regie rond medicatie, in contact met je zorgprofessional

Als het makkelijk is om zelf de regie op je medicatiegebruik te hebben, dan wordt medicatie ook beter ingenomen. Met MedApp krijgen gebruikers daarom de mogelijkheden om zelf controle te hebben over het hele proces van bestellen, innemen en gegevens delen met hun voorschrijvers. De medicatieinformatie van de patiënt zelf is bovendien waardevolle informatie voor de eigen zorgverleners. Bovendien hebben steeds meer consumenten de wens deze gegevens te delen met hun zorgverlener. Op verzoek is daarom de deelfunctie ontwikkeld en de samenwerking met MedApp tot stand gekomen.

Veilig en eenvoudig medische gegevens delen met je eigen zorgprofessionals
Voor overleg met zorgverleners kunnen gebruikers vanuit MedApp rapporten maken van hun medisch dossier, medicatiepaspoort, innamehistorie, dagboek en innameschema. Delen van deze rapporten ging altijd via meerdere stappen. Nu niet meer. Door de integratie van de deelfunctie met BeterDichtbij is het voor MedApp gebruikers op zowel iOS als Android nu heel eenvoudig om deze rapporten veilig te delen en zijn deze rechtstreeks voor de zorgprofessional vanuit BeterDichtbij te gebruiken. BeterDichtbij wordt daarbij door de zorgverleners gebruikt direct vanuit hun eigen EPD of HIS.

Eenvoudige uitwisseling leidt uiteindelijk tot betere kwaliteit van leven

Pit Janssen, CEO van MedApp legt uit waarom de samenwerking zo belangrijk is: “Vanaf het begin hebben we altijd ingezet op zo eenvoudig mogelijk gebruik van onze app. Onze doelgroep is heel divers en omvat mensen die veel en mensen die weinig ervaring hebben met mobiele apps. Daarom is integratie met andere apps in het zorgproces zo belangrijk voor ons. We zijn dan ook erg blij dat we via BeterDichtbij de relatie van onze gebruikers met hun zorgverleners nog eenvoudiger kunnen faciliteren. Zorgverleners krijgen op deze manier een beter beeld van hun patiënten en kunnen beter voorbereid het gesprek aangaan. Dat leidt tot betere en persoonlijkere zorg en daarmee een betere kwaliteit van leven voor onze gebruikers.”

Aansluiting van andere apps leidt tot een betere relatie tussen patiënt en zorgverlener

“Wij zijn enthousiast over de samenwerking met MedApp”, aldus Godfried Bogaerts, oprichter van BeterDichtbij. “MedApp is het grootste medicatieplatform van Nederland en de eerste app die expliciet de nieuwe deelfunctie van BeterDichtbij zo toepast. Naast de gezamenlijke visie dat meer eigen regie voor mensen over hun zorgproces goed is, is MedApp net als wij van mening dat uitwisseling van medische gegevens eenvoudig en zo veilig mogelijk moet gebeuren. Met de samenwerking sluiten we aan bij de behoeften van alle MedApp gebruikers en de wensen van onze aangesloten zorgprofessionals.”

Over MedApp

MedApp is een jong en innovatief bedrijf, opgericht in 2015 en gevestigd op de TU/e campus in Eindhoven. Wij geloven dat de kwaliteit van leven van medicatiegebruikers verbeterd kan worden door hen te helpen bij hun therapietrouw. Dat doen we met een iOS en Android app, die helpt bij het organiseren van medicatie, voorlichting geeft en het gedrag van medicijngebruikers positief beïnvloedt. Inmiddels hebben meer dan 200 000 mensen de app geïnstalleerd en hebben we meer dan 35 000 dagelijks actieve gebruikers.

Over BeterDichtbij

NeterDichtbij logoSamen de zorg makkelijker maken. Daar werken we aan met BeterDichtbij, initiatief van en voor de zorgsector. Als digitale dienst maken we het voor mensen mogelijk om in gesprek te gaan met de eigen arts of andere zorgverlener: eenvoudig en veilig. In iets meer dan een jaar tijd wordt BeterDichtbij al actief ingezet door 18 ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken in Nederland. Iedere dag werken we eraan om BeterDichtbij optimaal aan te laten sluiten op de wensen van gebruikers: van consument tot arts of andere zorgverlener.

⏰💊❓ Nooit meer uw medicijnen vergeten? Ook uw gegevens uitwisselen met BeterDichtbij?

Installeer de gratis app

INSTALLEER >

Therapieontrouw: van prijzig probleem naar vraagstuk uit het verleden

Afgelopen december introduceerden MedApp en Sentiance nieuwe, slimme medicatiewekkers. Om de perceptie van deze wekkers te onderzoeken, ondervroeg MedApp een aantal geselecteerde gebruikers. De resultaten van dit onderzoek waren meer dan positief.

De slimme medicatiewekkers zijn een aanvulling op de standaardalarmen van MedApp. Het standaardalarm gaat af op vaststaande innamemomenten, gekozen door de gebruiker. Innamemomenten vinden vaak plaats rondom dagelijkse activiteiten. Het avondeten, bijvoorbeeld, is daarom een populair tijdstip. In Nederland eten veel mensen rond 18:00, dus op dat tijdstip wordt ook vaak een alarm gezet.

Dit is geen verkeerde gedachtegang: de kans op een vergeten inname wordt absoluut kleiner door een alarm op dat tijdstip te zetten. Op die manier dragen de standaardalarmen van MedApp ook zeker al bij aan het verbeteren van juiste medicatie-inname (therapietrouw). Toch ligt er altijd een onverwachtse wending op de loer. Schema’s veranderen snel, bijvoorbeeld door een file waar iemand niet op had gerekend. Diegene zal die avond waarschijnlijk niet om 18:00 eten en dus neemt de kans op een vergeten inname aanzienlijk toe. 18:00 is daarom slechts een proxy van wat gebruikers echt willen, namelijk herinnerd worden tijdens het avondeten.

De slimme medicatiewekkers zijn, in tegenstelling tot de standaardalarmen, niet gebonden aan een bepaalde tijd. In plaats van dat ze afgaan om 18:00, gaan ze af tijdens het avondeten. Op die manier krijgt de medicatiewekker context en intentie, waardoor de gebruiker aan zijn medicatie-inname wordt herinnerd op het moment dat hij of zij wil. Een baanbrekende ontwikkeling, zeker nu uit een casestudy onder 500 willekeurige gebruikers is gebleken dat de slimme wekkers ook daadwerkelijk therapietrouw verbeteren. Meer weten? Lees hierboven het whitepaper over de slimme medicatiewekkers!

Nieuwsbrief aanmelding
Nooit meer uw medicatie vergeten: het gebruik van kunstmatige intelligentie om therapietrouw te verbeteren

Correcte inname van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. MedApp werkt daarom samen met databedrijf Sentiance. Sentiance verzamelt data van gebruikers zodat geschikte momenten voor een alarm of melding kunnen worden voorspeld. Dit betekent dat een alarm pas afgaat wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Uniek aan deze slimme wekkers is dat data direct wordt ingezet om op de persoon aangepaste en dus betere zorg te kunnen bieden. De functionaliteit is nu live!

Therapietrouw

MedApp biedt gebruikers meer grip op hun medicatie zodat therapietrouw wordt gefaciliteerd. Miljarden euro’s worden bespaard wanneer zorgconsumenten hun medicatie consequent en juist innemen, naast duidelijke voordelen voor de zorgconsument zelf.

Sentiance ondersteunt MedApp bij het aanbieden van gepersonaliseerde medicijnherinneringen. Deze herinneringen werden eerst gegeven op definitieve en door de gebruiker gekozen momenten. De slimme wekkers zijn echter dynamisch. Dit betekent dat ze rekening houden met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen op het gekozen moment.

De functionaliteit           

De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers en linkt deze aan therapietrouw. De data wordt verzameld en gemonitord, waardoor een beter beeld van therapietrouw wordt verkregen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld iedere ochtend om half negen onderweg naar het werk is, verneemt de software dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen. De gebruiker krijgt dan later alsnog een notificatie.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de onderzoeksmodule (of testlab voor iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

De waarde van data

De verzamelde data wordt dus ingezet om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Doordat de slimme wekkers ervoor zorgen dat gebruikers innamemeldingen krijgen op geschikte momenten, is het aannemelijk dat therapietrouw wordt verhoogd.

Wanneer de gebruiker onderweg is, gaat het alarm pas af als hij of zij bijvoorbeeld weer thuis is. Wekkers die afgaan op momenten dat gebruikers niet in staat zijn om hun medicatie in te nemen, zijn dus ook verleden tijd. Het gebruik van data biedt daarom direct voordeel voor de gebruiker, hetgeen uitzonderlijk is in e-health.

Voordelen vanuit maatschappelijk perspectief

De software verzamelt dus data die kan worden gekoppeld aan de context van gebruikers. Dit betekent dat er veel kan worden geconcludeerd over therapietrouw en mogelijke factoren die juiste medicatie-inname verstoren.

Deze conclusies kunnen worden gebruikt door zorgverleners om therapietrouw wereldwijd te verbeteren. Het gebruik van MedApp en de software van Sentiance helpt zorgverleners daarnaast om meer betrokken te raken bij zorgconsumenten. Dit komt de behandeling van de zorgconsument ten goede.

Uniek privacy perspectief          

MedApp en Sentiance hebben privacy van gebruikers bijzonder hoog in het vaandel. Uniek aan deze samenwerking is dat de privacy van gebruikers niet wordt geschonden. De verzamelde data wordt enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers dus gewaarborgd.

Nieuwsbrief aanmelding