De zorgkosten verlagen? Dat doen we samen!

2 minuten lezen

De stijgende zorgkosten leiden tot heftige discussies. Enerzijds vinden wij namelijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Anderzijds verwachten wij ook de beste zorg voor onszelf, waardoor hogere zorgkosten wel te verklaren zijn. Een lastige situatie, maar niet zonder oplossing: zelf kunnen wij namelijk ook veel doen om de zorgkosten te verlagen!

Stijgende kosten

Het stijgen van de zorgkosten heeft verschillende oorzaken. De Nederlandse bevolking wordt bijvoorbeeld steeds ouder en ouderen hebben meer zorg nodig. Daarnaast zijn er nu veel meer behandelingen mogelijk dan vroeger: door nieuwe medicijnen kunnen we ziektes overleven waar we vroeger aan dood zouden zijn gegaan.

Daarnaast neemt ons zorggebruik toe. We gaan steeds vaker naar de huisarts of naar het ziekenhuis, waarbij we hogere eisen aan onze zorg stellen dan vroeger. Een bezoek aan een specialist is bijvoorbeeld duur en dus stijgen de zorgkosten.

De huisarts

Een goede band met onze huisarts kan ervoor zorgen dat we minder vaak naar het ziekenhuis gaan. Als wij onze huisarts vertrouwen, zijn we minder geneigd om bijvoorbeeld ook nog naar het oordeel van een specialist te vragen. Door onze bezoeken aan het ziekenhuis op die manier te beperken, blijven de zorgkosten lager.

Problematisch hier is de toegenomen druk op huisartsen. Huisartsen krijgen steeds minder tijd voor een consult, wat een goede vertrouwensband en de kwaliteit van de zorg in gevaar brengt. De Landelijke Huisartsvereniging probeert daarom de druk op huisartsen te verminderen, maar ook wij kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

eHealth

eHealth stelt ons in staat onze eigen zorg te monitoren. Mensen die thuis hun klachten, symptomen of verbeteringen monitoren, hebben een beter beeld van het verloop van hun behandeling. Daarnaast bieden sommige eHealth-toepassingen u de mogelijkheid om rapportages van uw klachten en dergelijke te maken. Op die manier komt u goed voorbereid naar het consult, dat dan ook sneller gaat.

eHealth helpt dus om de druk op huisartsen te verminderen, maar draagt ook op andere manieren bij aan het verlagen van de zorgkosten. In MedApp kunt u bijvoorbeeld uw medicijnvoorraad bijhouden en wekkers zetten op de momenten dat u medicatie moet innemen. MedApp zorgt er dus voor dat u nooit meer zonder medicijnen zit én dat u uw medicatie niet vergeet in te nemen. Dit voorkomt verspilling en dat scheelt in de portemonnee. Zo krijgen we die zorgkosten dus wel omlaag!

eHealth een effectief communicatiemiddel bij terugroepacties?

2 minuten lezen

Afgelopen weekend werd een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan teruggeroepen. De medicijnen zijn vervuild met de stof NDMA, die waarschijnlijk kankerverwekkend is. De terugroepactie gaat alleen om de medicijnen die geproduceerd zijn in één fabriek in China en is geldig in heel Europa. eHealth bleek zeer effectief om gebruikers van valsartan te informeren.

Valsartan

Valsartan wordt voorgeschreven voor de behandeling van een hoge bloeddruk, de behandeling na een hartinfarct en voor de behandeling van hartfalen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat zo’n 150.000 Nederlanders de verontreinigde middelen nemen.  Alle medicijnen uit de betreffende fabriek zijn teruggeroepen bij apothekers.

Heeft u mogelijk een vervuild medicijn met valsartan genomen? Dan is de kans dat u daadwerkelijk kanker krijgt klein. Volgens het RIVM is deze kans namelijk vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees. Stop niet zomaar met het medicijn, maar neem contact op met uw behandelend arts of apotheker.

eHealth

Niet alle patiënten waren blij met de communicatie rondom de vervuilde medicijnen. “Ik kreeg van mijn apotheek te horen dat het niet meer geleverd mag worden. Omdat het ‘vervuild’ zou zijn. Mijn huisarts zei dat er mogelijk een relatie is met leverkanker. Maar mijn cardioloog wist, toen ik hem onmiddellijk daarna belde, helemaal nergens van”, vertelt een gebruiker van medicijnen met valsartan.

eHealth bleek gelukkig veel bij te kunnen dragen aan juiste communicatie rondom de situatie. Zo stuurden wij de hele userbase van MedApp een bericht over de vervuilde medicijnen. In dit bericht werd gewezen op de terugroepactie, geadviseerd contact te zoeken met apotheker of behandelend arts en verwezen naar aanvullende informatie op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Reacties

Na het versturen van het bericht kregen wij een bericht van een apotheker die deze wijze van communicatie in twijfel trok. Hij vond dit bericht niet relevant voor veel van onze gebruikers en dacht dat gebruikers dit dan ook niet op prijs zouden stellen.

De reacties van gebruikers waren gelukkig wél enthousiast. Zo liet iemand de volgende review achter in de Play Store: ‘Top. Heb de app pas een week. Op de derde dag bericht over recall van één van mijn medicijnen ivm kankerverwekkend stofje. Het bericht van mijn apotheek moet nog komen!”.

Wat denkt u? Kan eHealth helpen de communicatie rondom dit soort situaties te verbeteren? En wat vond u, als u MedApp gebruikt, van het bericht? Hadden we het niet moeten doen? Laat het ons weten in een reactie!

NIEUWSBRIEF AANMELDING
De zorgverzekeraar: eerlijk beeld of ingesleten oordeel?

4 minuten lezen

Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking wantrouwt zorgverzekeraars. Waarom? Zorgverzekeraars zouden te weinig het belang van de consument voor ogen houden. Deze gedachte is begrijpelijk: we betalen wel premie, maar krijgen niet alles vergoed. Zorgverzekeraars zijn daarom niet altijd geliefd. Artsen, die in principe dezelfde belangen nastreven als zorgverzekeraars, zijn dat vaak wel. Hoe komt dat? En is dit negatieve oordeel terecht?

Winst

Zorgverzekeraars maken winst en toch gaan onze premies omhoog. Dat is pijnlijk, want het gaat om onze gezondheid. Toch is deze winst verklaarbaar: zorgverzekeraars dragen zelf het risico van toekomstige extra kosten. Ze ontvangen alleen vooraf een compensatie van de overheid voor eventuele hogere kosten, maar moeten zelf betalen als de kosten nog hoger uitpakken. Winst fungeert daarom als buffer.

Daarnaast stelt minister Bruins de hoogte van onze premies vast. Omdat de zorgkosten stijgen, verhoogt het ministerie dat minimum dagelijks. Ons wantrouwen jegens zorgverzekeraars is dus begrijpelijk, maar misschien niet helemaal eerlijk. Zeker als je bedenkt dat ziekenhuizen (om dezelfde reden) ook winst maken, maar we daar vaak een ander gevoel bij hebben. Dat komt doordat wij bij een ziekenhuisopname eerder het idee hebben dat we onze zorgverzekeraar betalen, niet het ziekenhuis zelf.

Zorginkopers

Zorgverzekeraars maken winst, maar alsnog worden niet alle behandelingen of medicijnen vergoed. Dat is enorm vervelend, maar ook niet helemaal de schuld van zorgverzekeraars. Toen Nederland in 2006 een nieuw zorgstelsel kreeg, werden zorgverzekeraars namelijk tegen wil en dank ook zorginkopers. Dat betekent dat zij vooraf zorg inkopen bij een ziekenhuis en deze zorg moeten verdelen onder consumenten.

Dat lijkt oneerlijk, maar stelt u zich eens voor: als u mooie schoenen ziet, maar voor hetzelfde geld twee paar andere mooie schoenen kunt kopen, waar kiest u dan voor? Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van veel mensen en moet daarom lastige keuzes maken. Ze willen immers niet te weinig zorg inkopen. Dure behandelingen of medicijnen blijven daarom een moeilijk punt.

Indirect voordeel

Wanneer wij iets geven, verwachten we daar vaak ook iets voor terug. Dat is helemaal niet gek, maar verklaart wel gedeeltelijk onze negatieve houding tegenover zorgverzekeraars. We betalen immers veel geld voor onze zorgverzekering, maar krijgen daar niet altijd (direct) wat voor terug. Maar toch, als uw automonteur bij een grote beurt voorstelt om een onderdeel te vervangen dat daar binnenkort aan toe is, dan stemt u daar toch ook mee in?

Daarnaast krijgen we wél wat terug van onze zorgverzekeraars. Niet alleen wanneer we daadwerkelijk ziek worden, maar ook al daarvoor. Zit u bijvoorbeeld met een gerust hart thuis op de bank als uw zoon op skivakantie gaat met zijn vrienden, maar geen goede zorgverzekering heeft afgesloten? Verzekeringen geven ons een stuk rust en daarom de mogelijkheid om meer van bepaalde dingen te genieten.

Ivoren toren

Een andere reden dat wij zorgverzekeraars vaak wantrouwen, is dat we ze nooit zien. Artsen daarentegen wel: we praten met artsen en bouwen zo een vertrouwensband op. Daarnaast is de dienstverlening van verzekeraars soms ver onder de maat. Zo hangen we bijvoorbeeld al snel een halfuur aan de telefoon als we een vraag hebben over onze zorgverzekering.

Door deze gebrekkige communicatie lijkt de consument niet altijd centraal te staan. Dat zou wel moeten: het gaat immers om onze gezondheid. Gelukkig lijken innovatieve verzekeringsmaatschappijen bezig aan een opmars. Bepaalde maatschappijen, zoals Ditzo, doen steeds meer digitaal en zetten de consument daarbij wél centraal.

Nuance

Kortom is onze afkeer voor zorgverzekeraars heel begrijpelijk, maar misschien niet altijd terecht. Het nieuwe zorgstelsel heeft verzekeraars bijvoorbeeld op een lastige en ongewenste positie geplaatst. Zorgverzekeraars maken dus winst, maar deze winst wordt voornamelijk gebruikt als buffer. Daarnaast lijkt de nieuwe, digitale zorgverzekeraar op komst. Bij deze generatie zorgverzekeraars lijkt de focus wél op de juiste plaats te liggen. Nogmaals: dat is geheel terecht. Het gaat immers om onze gezondheid, wat is er belangrijker dan dat?

 

NIEUWSBRIEF AANMELDING
Is uw apotheek klaar voor eHealth?

2 minuten lezen

Apothekers en eHealth, het lijkt een moeizame relatie. Waar apothekers nog vaak werken met papieren herhaalrecepten en het faxapparaat, gaat bij eHealth alles digitaal. Wij beschouwen apothekers daarom vaak als conservatief: sceptisch en terughoudend met eHealth. Toch lijkt dit beeld niet altijd te kloppen. Is er sprake van een nieuwe generatie apothekers?

Digitaal onder de maat

Apotheken lopen achter op het gebied van digitale dienstverlening. Wie heeft er niet al eens vloekend naar een papieren herhaalrecept gezocht? eHealth wordt door apothekers dan ook vaak met weinig enthousiasme ontvangen.

Ook wij komen regelmatig in aanraking met apothekers die niets met eHealth ophebben en daarom geen herhaalverzoeken via MedApp willen verwerken. Zonde, want digitale herhaalverzoeken zijn een extra service voor de consument.

“De rol van apothekers blijft verankerd in een veld vol veranderingen.” – Pit Janssen (CEO MedApp)

Een andere weg            

Onze CEO, Pit Janssen, begon zijn loopbaan ook als apotheker. Hij merkte echter vrij snel dat de band tussen apotheker en consument heel oppervlakkig bleef. Door het gebrek aan sociale en digitale interactie, bedacht Pit het idee van een platform dat apothekers hierin zou ondersteunen: MedApp.

Pit is zeker niet de enige apotheker die wél een positieve houding tegenover eHealth heeft. Steeds vaker ontvangen wij enthousiaste berichten van apothekers die juist toejuichen wat we doen. Dat duidt op een veranderende mentaliteit, toch?

De consument centraal

Deze nieuwe houding hangt samen met een andere trend. Zorg is niet meer alleen voor de consument, maar ook mét de consument. Zelfmanagement wordt dus steeds belangrijker; eHealth is daarbij essentieel.

Apothekers lijken steeds meer met deze trend mee te bewegen. Terecht, want eHealth draagt veel bij aan preventieve zorg. Met deze instelling helpen apothekers daarom onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

Zeker een positieve verandering, dus! Nog niet alle apotheken zijn zover, maar er lijkt een nieuwe generatie apothekers op komst. Hoort uw apotheker daar ook bij? Of blijft hij of zij juist hangen in oude systemen? Laat het ons weten!

NIEUWSBRIEF AANMELDING