MedApp gebruiker aan het woord: in gesprek met Leonie

5 minuten lezen

Minimaal een keer per maand spreekt MedApp uitgebreid met een gebruiker. Dat doen we om er achter te komen hoe zij hun therapietrouw aanpakken. Iedere gebruiker heeft een uniek verhaal. Een ding hebben ze echter allemaal gemeen; ze zijn afhankelijk van medicatie. Het MedApp team wil aan de hand van deze gesprekken meer inzicht krijgen in de gebruikerservaring en het verhaal achter de mensen die onze app dagelijks gebruiken. Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen we MedApp nog beter maken? Deze keer was de beurt aan Leonie, testgebruiker, poezenliefhebber en moeder van Joshua.

Hallo Leonie, kun je iets over jezelf vertellen?

‘Ik ben Leonie, ik ben 60 jaar en woon met mijn jongste zoon Joshua en mijn twee poezenkinderen Louie en Lucie in Delft. Ik ben al jaren geleden afgekeurd in verband met SLE, maar daarvoor was ik werkzaam als medisch secretaresse.

Joshua is 35 jaar en heeft PDD-NOS. Hij is heel slim met logische/technische zaken, maar van mensen en sociale interactie heeft hij minder verstand. Hij heeft moeite met spreken en lezen en functioneert sociaal-emotioneel op een bescheiden niveau. Hij is wel heel vriendelijk en rustig.’

‘Samen zijn Joshua en ik een goed team: waar de één niet zo goed in is, kan de ander helpen.’

Hoe komt het dat jullie nu zoveel medicijnen gebruiken?

‘Naast SLE heb ik ook CDLE, tinnitus, en diabetes type II en twee jaar geleden heb ik een ernstig hartinfarct gehad met als complicatie een 4 cm grote scheur in de wand tussen mijn linker- en rechterhartkamer (VSR). Daar ben ik twee keer voor geopereerd en heb lang in het ziekenhuis gelegen. Nu doet een deel van mijn hart het niet meer. Verder heb ik diabetische neuropathie en diabetische macula degeneratie. Ik gebruik nu 19 soorten medicijnen in de vorm van tabletten, spuiten en druppels.

Bij Joshua is anderhalf jaar geleden diabetes type II vastgesteld. Hij neemt nu 4 verschillende medicijnen.’

joshuaHoe ziet jullie dag eruit?

‘Ik heb altijd veel hobby’s gehad: handwerken, knutselen, lezen, taalspelletjes en muziek. Maar dat kost mij momenteel nog veel moeite.

Joshua werkt 4 ochtenden per week bij de sociale werkplaats, waar hij voornamelijk wijnkoelers maakt. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek gamer. Computerspelletjes zijn echt zijn leven.’

Waarom ben je MedApp gaan gebruiken?

‘Wij gebruiken allebei medicijnen, die ik elke week voor ons in een Anabox uitzet voor de hele week. Maar iedere week kwam ik toch ook wel weer een pilletje tegen, dat in de box was overgebleven. Voor mij was dat altijd het laatste pilletje/oogdruppeltje van de dag, omdat ik dan al in slaap was gevallen. Voor Josh was het vaak in het weekend dat hij wel eens een pilletje vergat.’

Hoe helpt MedApp jullie bij je medicijngebruik?

‘Ik ben MedApp in eerste instantie gaan gebruiken om een overzicht van onze medicijnen te krijgen. Maar ook de alarmen werken heel goed. Sinds we begin maart met MedApp zijn begonnen, zijn we geen medicijnen meer vergeten.

Joshua heeft MedApp ook op zijn eigen mobiel staan en hij heeft een stappenteller-horloge, waarop het (tril)alarm van MedApp afgaat. Hij kijkt dan op zijn horloge, neemt zijn pillen en klikt op Innemen.

Ik houd voorlopig nog een oogje in het zeil, zet eventueel nieuwe medicijnen of veranderingen voor hem in de app en in het schema op mijn telefoon houd ik zijn voorraadadministratie bij. Maar wellicht kan hij dat laatste op termijn ook zelf. Dat hij zelf zijn medicatie nu kan innemen geeft hem een gevoel van trots en een zekere mate van zelfstandigheid.’

Wat mooi. Je hebt MedApp goed in jullie leven ingepast. Wat vind je nu van MedApp?

‘MedApp is een fijne, duidelijke en gebruiksvriendelijke app. Ik vind het belangrijk voor de ontwikkeling van de app dat wij, de gebruikers, vooral feedback blijven geven aan de ontwikkelaars.

Omdat ik actief ben op het gebruikersforum, weet ik dat er geluisterd wordt naar wat gebruikers aandragen. Je krijgt misschien niet altijd direct je zin, maar je krijgt wel altijd reactie van het MedApp team.’

leonieHeb je nog tips voor ons of anderen in een vergelijkbare situatie?

‘Omdat ik Josh zijn medicijnen ook op mijn app bijhoud en het nog niet mogelijk is voor twee (of meer) personen een profiel aan te maken, heb ik de medicijnen van Josh de titel “Zoon Naam Medicijn” (bijv Zoon Metformine) gegeven. Zo staan zijn medicijnen netjes bij elkaar en is het duidelijk wat van hem is en wat van mij.

Voor medicijngebruikers die nog geen enkele app gebruiken, is MedApp een fijne, gebruiksvriendelijke app met goede wekkers. MedApp is een Nederlands product en dat merk je als je contact met het MedApp team hebt. Ze begrijpen je en zijn altijd dichtbij.’

Verpleegkundig specialist aan het woord: therapietrouw en eHealth

Leestijd 10 minuten

Als patiënten hun medicatie iedere dag innemen – op het juiste moment en op de wijze waarop de verpleegkundig specialist dat heeft voorgeschreven – dan is de patiënt therapietrouw. In het geval van HIV patiënten is een therapietrouw van 95% noodzakelijk om de behandeling effectief te laten zijn. Therapieontrouw heeft grote gevolgen voor zowel de patiënt als de maatschappij. Hoe gaan specialisten hier mee om? Zij kunnen de patiënt immers niet dwingen. We vroegen Jolanda Schippers daarom naar haar ervaringen met therapietrouw.

Kunt u uitleggen wie u bent en wat u doet?
Mijn naam is Jolanda Schippers en ik ben Verpleegkundig Specialist HIV Infectieziekten in het UMC Maastricht. Ik behandel en begeleid voornamelijk mensen met een HIV infectie, maar daarnaast ook mensen die een geslachtsziekte hebben en mensen met een virale hepatitis. Maar HIV is de hoofdmoot van mijn takenpakket.

Behandelt u patiënten langdurig met medicatie?
Jazeker. HIV patiënten worden bij ons levenslang met medicatie behandeld. Dit betekent dat we één keer de medicatie en dosis instellen en dat ze bij ons tot het einde op medicatie blijven. Er zijn in Nederland slechts 12 HIV centra. Patiënten die bij ons weg gaan, doen dit vrijwel altijd vanwege een verhuizing.

Kunt u aangeven wat therapietrouw inhoudt (en welke factoren hierop van invloed zijn)?
Graag wil ik vooropstellen dat een therapietrouw van 95% nodig is, om HIV behandelingen effectief te laten zijn. Therapietrouw is in mijn vakgebied zeer belangrijk.

Als patiënten hun medicatie innemen volgens de voorschriften zijn ze therapietrouw. Dat wil zeggen: iedere dag medicatie innemen, op het juiste moment, met de juiste dosis en op de juiste wijze. Soms nuchter, soms tijdens het eten en wel of niet combineren met andere medicijnen.

De verpleegkundige heeft een zorgplan en zorgstandaard om iemand voor te bereiden op de therapie. Soms gaan er wel vier consulten vooraf aan de daadwerkelijke medicatiestart, waarin we het belang van goede inname bespreken. Tijdens deze consulten bespreken we ook de motivatie van de patiënt. Vragen die we bijvoorbeeld behandelen, zijn: kunt u het zelf, wilt u het zelf, bent u er klaar voor, wat wilt u zelf bereiken? Ook starten we oefentrajecten met m&m’s met sommige patiënten, om te kijken waar patiënten tegenaan lopen. Misschien zijn er nog vragen bij de manier waarop het schema is ingericht. Zo kunnen we nog aanpassingen doen voordat de patiënt daadwerkelijk start met inname van de medicatie.

Therapietrouw is extreem belangrijk bij infectieziekten. Als er geen hoge mate van therapietrouw is, krijgt de patiënt resistentie en dan hebben we nog minder behandelmogelijkheden.Resistente virussen zijn daarbij ook overdraagbaar. Bij uitgebreide resistenties worden behandelmogelijkheden voor toekomstige patiënten daarmee ook beperkt.

In welke mate beïnvloedt therapietrouw uw patiënten?
Veel. Daarom begeleiden we patiënten ook zeer intensief. Een week nadat de patiënt met medicatie is gestart, hebben we het eerste contactmoment. Vooral in het eerste jaar is het contact met de patiënt zeer intensief en waar mogelijk ook laagdrempelig.

Patiënten worden dagelijks geconfronteerd met hun ziekte. Innemen van medicatie, maar ook bijhouden van de voorraad en op tijd medicatie bijbestellen moet geïntegreerd worden in het leven van de patiënt. Dit vereist een aanpassing van de levensstijl.

Zodra patiënten hun medicatieinname geïntegreerd hebben in hun leven, wordt het contact minder intensief.

De meest voorkomende reden bij HIV patiënten om medicijnen niet in te nemen is niet bewust of met opzet. Patiënten vergeten gewoonweg hun medicatie in te nemen.

Hier besteden we in de startfase veel aandacht aan. We gaan dieper in op vragen als: ‘Wanneer is het mis gegaan en waarom is het mis gegaan?’ Vervolgens kijken we samen hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Niet alleen de dag, maar ook het tijdstip waarop HIV medicatie ingenomen wordt, is zeer belangrijk. Daarnaast zijn de grootte van het in te nemen medicijn, de bijwerkingen en het innamemoment dat er bij hoort van invloed op deze keuze. Tot voor kort moesten patiënten soms wel tot zes pillen per dag innemen. Gelukkig zijn er tegenwoordig gecombineerde tabletten te krijgen. Hierdoor kunnen we innamemomenten terugdringen tot één of twee per dag. Patiënten hebben een uur de tijd om hun medicatie in te nemen. Van een half uur vóór het geplande innamemoment tot een half uur erna.

Hoe zorgt u ervoor dat uw patiënten therapietrouw zijn?
Het toverwoord in deze is voorbereiden. Daarnaast zijn er enkele hulpmiddelen die we in kunnen zetten.

  • Motivatie bevorderen door keuzemogelijkheden. We merken dat een eigen keuze in medicatie de motivatie van een patiënt bevordert.
  • MEMS caps. MEMS- of memory-caps zijn geïntegreerd in de verpakking van een medicijn. Het registreert wanneer een verpakking geopend wordt en weer dicht gaat. MEMS caps bieden ons de mogelijkheid om direct inzicht te krijgen in de therapietrouw van een patiënt. Met deze data kunnen we ook zien op welke momenten het mis gaat. Vervolgens bespreken we met de patiënt waarom het juist op dat moment mis gaat en kijken we naar mogelijkheden om dit op te lossen.
  • Herinneringsmomenten inbouwen. Therapieontrouw wordt bij HIV patiënten bijna altijd veroorzaakt doordat ze medicatie gewoon vergeten. Herinneringen zijn dus heel belangrijk. Herinneringen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld op een vast moment van de dag, zoals het Achtuurjournaal. Daarnaast zijn er verschillende wekkers die kunnen helpen met herinneringen in de vorm van alarmen. Maar zeker ook het inschakelen van de mantelzorger of partner helpt.

HIV patiënten weten dat ze gezond oud kunnen worden, als ze hun pillen maar innemen. Vaak proberen we ook de intrinsieke motivatie van de patiënt aan te spreken om therapietrouw te bevorderen. We hebben het over de doelen die ze willen bereiken in hun leven. Pillen innemen betekent doelen bereiken. We helpen onze patiënten gezond oud te worden.

We hebben een experiment gedaan waarbij we gezamenlijke medische consulten organiseerden. Dit betekende dat alle patiënten die een afspraak hadden in de middag bij elkaar zaten. Hierbij woonden de patiënten elkaars consult bij. Zo konden ze, naast het gespek met hun behandelaar, direct met elkaar in gesprek gaan en adviezen geven. HIV patienten staan open voor gesprekken met lotgenoten. Dit contact is een van de sterkste middelen die er is. Daarnaast maakt het voor ons tijd vrij om ons te concentreren op onze vakinhoudelijke kant, zoals uitslagen beoordelen.

Kunt u aangeven hoe u inzicht krijgt in de therapietrouw van uw patiënten?
Zoals eerder besproken kunnen we inzicht krijgen in de therapietrouw van onze patiënten door het uitlezen van MEMS caps. Maar er zijn meerdere hulpmiddelen.

We houden intensief contact met apotheken. Deze trekken aan de bel als ze zien dat de medicatie bestellingen niet kloppen met de verwachte inname en scheef loopt.

Daarnaast vragen we patiënten zelf naar hun therapietrouw. Hierin nemen we een coachende rol aan.

Wat ziet u als belangrijkste oorzaken van therapieontrouw bij uw patiënten?
De belangrijkste oorzaken zijn onbewust. Niemand wil overlijden of ziek worden. De oorzaak is dus bijna altijd dat mensen hun medicatie vergeten. Doordat ze op dat moment andere prioriteiten hebben, zoals de kinderen van school halen of een andere dagindeling op zaterdag.

Daarnaast onderscheiden we nog een tweede groep in de HIV populatie. Dat zijn mensen die drugs in hun levensstijl hebben opgenomen. Deze mensen zoeken vaak de grenzen van sex en drugs op of gaan eroverheen onder invloed van drugs. Hierbij vervagen ook andere grenzen, zoals op tijd innemen van medicatie of nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen.

Wat doet u als patiënten gaan reizen of op een andere manier uit hun dagelijkse ritme treden?
Als mensen gaan reizen, helpen we ze met plannen van hun medicatie. Bijvoorbeeld om voor te rekenen hoeveel medicatie ze mee op reis moeten nemen. Het wordt vaak ingewikkeld als hun reis meerdere tijdzones bestrijkt. In dat geval zullen we voorstellen om de tijd tussen innames wat te verkorten. Verlengen van de tijd tussen de innames mogen we nooit met HIV medicatie.

Hoe gaat u om met patiënten die bewust hun medicatie niet innemen?
Dit gebeurt niet vaak. Er zijn patiënten die bewust afwijken van hun medicatie schema, omdat dit hen niet uitkomt. Ook zijn er patiënten die geen medicatie willen. Wij hebben liever dat ze helemaal geen medicatie innemen, dan dat ze hun medicatie half innemen. Dit laatste leidt namelijk tot resistentie en dan zijn de opties verder beperkt.

Het is onze taak om de patiënt de consequenties van hun gedrag te laten weten. Consequenties zijn dat de ziekte terug kan komen of dat er resistentie kan ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat we de patiënt minder goed kunnen helpen.

De keuze is uiteindelijk aan de patiënt zelf. Wij zijn geen controleurs, maar coaches. Als coach zorgen we vanaf het eerste gesprek dat dingen bespreekbaar zijn.

Meer dan 90% van onze patiënten is therapietrouw. Dit kunnen we meten in het bloed. Wanneer het HIV virus niet aanwezig in het bloed, zijn onze patiënten therapietrouw.

Alles komt uiteindelijk neer op investering in de relatie, zorg, aandacht, begeleiding en tijd.

Denkt u dat eHealth kan helpen om therapietrouw te verbeteren?
Ja natuurlijk! Apps, virtuele coaches, dagboek met beloning, health buddies en skype consulten dragen bij aan het verbeteren van therapietrouw. Beeldbellen is al fijner dan gewoon bellen.

Bent u bekend met eHealth-toepassingen die bedoeld zijn om therapietrouw te verbeteren?
Waarschijnlijk zijn er nog wel meer dan ik zojuist genoemd heb. Bijvoorbeeld een chatbox, appgroep of forum, waar mensen elkaar kunnen motiveren en coachen.

Voor algemene therapietrouw en in het bijzonder HIV medicatie zijn er speciale apps zoals respectievelijk MedApp en Happy App. Maar er zijn er vast meer. Voor mij is het belangrijk dat mensen die app kiezen, die het beste bij hen past.

Jolanda Schippers, Verpleegkundig Specialist

Jolanda Schippers, Verpleegkundig Specialist

Arts aan het woord: eHealth

4 minuten lezen

Wanneer een patiënt zijn of haar medicatie niet inneemt zoals de arts dat heeft voorgeschreven, dan is de patiënt niet therapietrouw. Therapieontrouw heeft grote gevolgen, voor zowel de patiënt als de maatschappij. Het herstel van de patiënt duurt bijvoorbeeld langer, of de ziektelast is groter. In dat geval moet de patiënt vaker naar het ziekenhuis, wat weer gevolgen heeft voor de kosten van de zorg. Hoe gaan artsen daar mee om? Zij kunnen de patiënt immers niet dwingen. We vroegen dr. Guus Schoonman daarom naar zijn ervaringen met therapieontrouw.

Kunt u kort uitleggen wie u bent en wat u doet?
Mijn naam is Guus Schoonman en ik ben neuroloog in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Daar werk ik nu zo’n vijf jaar, met specialisaties op de gebieden hoofdpijn en acute neurologie. Daarnaast biedt het ETZ een A-opleiding voor neurologie, waar ik help bij het opleiden van assistenten tot neurologen. Onze afdeling krijgt zo’n twintig duizend nieuwe patiënten per jaar. De aandoeningen van deze patiënten verschillen: we behandelen mensen met bijvoorbeeld migraine en bewegingsstoornissen, maar ook patiënten met Parkinson of een beroerte.

Behandelt u patiënten ook langdurig met medicatie en welke patiënten zijn dit?             
Jazeker. Ik werk veel op de hoofdpijnpoli, waar patiënten met migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn naartoe komen. Soms zijn deze aandoeningen chronisch of komen ze wisselend terug. Die patiënten begeleid ik dan bij een langer traject. Op de algemene poli is dat wat minder. Er speelt dan vaak een acuut probleem bij een patiënt, waarvan hij of zij wil weten wat er aan de hand is. Deze patiënten kunnen voor hun behandeling vaak terecht bij hun huisarts en zien we daarna dus niet meer terug.

In welke mate beïnvloedt therapietrouw de uitkomsten van uw patiënten?
Dat is lastig te zeggen. Hoofdpijn komt heel veel voor: twee derde van de Nederlandse bevolking heeft er wel eens last van. Vier of vijf procent van de Nederlanders heeft bijna dagelijks hoofdpijn en een deel daarvan is niet goed te genezen. Soms verminderen de klachten van onze patiënten niet en dan is het lastig te bepalen waar dat aan ligt. Neemt de patiënt zijn of haar medicatie niet goed in of slaat de behandeling niet aan?

Hoe probeert u dan te achterhalen of de patiënt therapietrouw is geweest of niet?
Je gaat dan af op het verhaal van de patiënt. Je moet goed doorvragen over de medicijninname van de patiënt. Hoe heeft de patiënt het ingenomen? Waren er belemmeringen of problemen bij het innemen? Als de patiënt niet therapietrouw is geweest, komt dat op deze manier vaak wel naar voren. Als blijkt dat de patiënt zijn of haar medicatie wél goed heeft ingenomen, dan is het lastig te bepalen waarom hij of zij nog steeds aanvallen krijgt. Therapieontrouw is slechts één van de vele oorzaken voor het uitblijven van effectiviteit van behandelingen.

Wat ziet u als belangrijkste oorzaken van therapieontrouw bij uw patiënten?     
Verkeerde verwachtingen van de patiënt over de effectiviteit van de behandeling. Patiënten verwachten vaak dat hun medicatie al na een week werkt. Als arts moet je dus duidelijk uitleggen dat medicijnen pas na vier weken gaan werken. Ook vervelende bijwerkingen kunnen ervoor zorgen dat een patiënt zijn of haar medicatie niet goed inneemt. Soms speelt twijfel ook een rol. Patiënten laten zich op de poli overrompelen en eenmaal thuis bedenken ze zich soms dat ze liever toch geen medicijnen willen slikken. Mensen ervaren pillen over het algemeen als slecht voor het lichaam. Ze willen daarom liever geen behandeling met medicijnen, behalve als deze meteen werkt.

Hoe gaat u om met patiënten die bewust hun medicijnen niet innemen?             
De patiënt staat aan het roer, artsen hebben slechts een consulterende rol. Als de patiënt besluit dat hij of zij iets niet wil innemen, dan is dat de patiënt’s goed recht. Ik moet dat accepteren. Ik leg de voor- en nadelen uit aan de patiënt en hoop dat hij of zij daar genoeg motivatie uit haalt om zich aan de behandeling te houden. Shared decision making is hier het toverwoord: je maakt beslissingen in overleg met de patiënt. Uiteindelijk is juiste inname van medicatie ook de verantwoordelijkheid van de patiënt. Als de behandeling niet aanslaat omdat de patiënt zijn of haar medicijnen niet goed inneemt, dan is dat natuurlijk erg vervelend, maar de relatie tussen arts en patiënt is gebaseerd op vertrouwen. Stiekem checken of de patiënt zich wel echt aan de afspraken houdt, is een uiting van wantrouwen. Dat wil je als arts voorkomen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw patiënt zijn of haar medicatie op de juiste manier inneemt?
Voornamelijk door uit te leggen wat de voor- en nadelen van een behandeling zijn. Er zijn patiënten die een week na het eerste consult opbellen en willen overleggen. Daar is natuurlijk altijd ruimte voor. De hoofdpijnpoli wordt over het algemeen bezocht door jonge mensen, van tussen de twintig en vijftig jaar. Oudere patiënten hebben ook behoefte aan informatie, maar raken ook nog eens snel het overzicht kwijt. In Nederland is patiëntinformatie verspreid over verschillende platformen. Ik zou liever één overzicht hebben, dat zowel voor de patiënt als voor alle zorgverleners beschikbaar is. Als ik bijvoorbeeld een medicijn stopzet bij een patiënt, dan is de apotheek daar niet automatisch van op de hoogte. Als de huisarts vervolgens met een ander medicijn start, dan ontstaat er chaos.

Wat zijn de gevaren van het gebrek aan overzicht?        
Het gebrek aan overzicht leidt tot heel veel fouten. Wanneer wij een patiënt met een hersenbloeding op de eerst hulp krijgen, dan is het van groot belang dat wij zo snel mogelijk weten of hij of zij bloedverdunners slikt. Het zou daarom heel fijn zijn als de patiënt zélf in beheer is van een actueel overzicht. Het Landelijk Schakelpunt is bezig met het verbeteren van overzicht, maar tot nu toe wint privacy het van veiligheid. eHealth is echter het toverwoord van de toekomst. Via patiëntportalen kunnen patiënten nu bijvoorbeeld reageren op fouten in hun overzicht. De gezondheidszorg is bezig met een digitalisatieslag. Veel ziekenhuizen en apotheken maken bijvoorbeeld al gebruik van portalen. Het is nu nog zaak dat daar een schakel tussen komt: ergens moet de data worden opgeslagen.

Denkt u dat eHealth-toepassingen u meer inzicht kunnen geven in de therapietrouw van uw patiënten?
Ja, dat weet ik zeker. Ik vermoed dat iedereen in de toekomst een Persoonlijke Gezondheidsomgeving heeft. Net als bij de bank, daar is ook sprake van een online inlogomgeving. Als een patiënt wordt opgenomen, dan kan hij of zij de inloggegevens van zijn of haar PGO aan het ziekenhuis geven. Artsen hebben dan snel goed zicht op het ziektebeeld van de patiënt. Ook stelt eHealth patiënten in staat om bij te houden hoeveel medicijnen ze innemen. In MedApp kun je bijvoorbeeld zien of iemand therapietrouw is of niet.  Als de hoofdpijn van de patiënt niet is verminderd, terwijl hij of zij wel therapietrouw is, dan weet je dat de blijvende hoofdpijn niet door onjuiste inname van medicatie wordt veroorzaakt.

Welke problemen ondervindt u op dit moment bij de implementatie van eHealth-toepassingen in uw praktijk?
Op dit moment ben ik één van de vijf dokters die betrokken zijn bij de digitalisering van het ziekenhuis. De digitale revolutie is al aan de gang bij banken en dergelijke, maar de zorg blijft nog achter. Iedereen realiseert zich dat en sommige zorgprofessionals vinden deze revolutie maar niets. Ik ben er echter van overtuigd dat het gaat plaatsvinden. Ik denk dat het aantal bezoekers van de poli over vijftien jaar is gehalveerd. In plaats van fysieke bezoeken, zullen patiënten dan voornamelijk aan telemonitoring of teleconsulten doen. Misschien gaat het nog wel veel verder dan dat. Het is mogelijk dat de patiënt zichzelf nuldelijnszorg gaat verlenen, bijvoorbeeld door zijn of haar symptomen door te geven aan een app, die daar een waarschijnlijkheidsdiagnose voor teruggeeft. Wie weet, er is zoveel mogelijk.

Arts aan het woord: Therapietrouw

4 minuten lezen

Therapieontrouw betekent dat een patiënt zijn of haar medicijnen niet inneemt zoals de arts dat heeft voorgeschreven. Dit zorgt voor een langer herstel of een grotere ziektelast, waardoor de patiënt vaker naar het ziekenhuis moet. Therapieontrouw heeft daarom enorme gevolgen voor de kosten van de gezondheidszorg. Het probleem is echter lastig op te lossen: controle is moeilijk en patiënten kunnen niet worden gedwongen hun medicatie in te nemen. Wij ondervroegen daarom een arts over hoe zij met therapieontrouw omgaat.

Kunt u uitleggen wie u bent en wat u doet?

Mijn naam is Renske van der Meer en ik ben longarts in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Ik behandel voornamelijk volwassen patiënten met cystische fibrose, beter bekend als taaislijmziekte. Cystische fibrose is erfelijk en veroorzaakt infecties aan de longen. De levensverwachting is kort, namelijk zo’n 45 jaar. Enige tijd geleden was de levensverwachting echter nog maar 20 jaar. Het ziektebeeld beperkt zich niet alleen tot de longen: ook andere organen, zoals de lever en alvleesklier, worden soms aangetast.

Behandelt u patiënten langdurig met medicatie?

Jazeker, patiënten met cystische fibrose, maar ook patiënten met astma en COPD. Kenmerkend voor deze longziektes is dat ze chronisch zijn en dus langdurig worden behandeld. Patiënten met cystische fibrose nemen een heel scala aan medicijnen, zoals antibiotica en slijmverdunners. Daarnaast gebruiken patiënten thuis vernevelingen: medicijnen die via een apparaat als damp worden geïnhaleerd. Nemen patiënten hun medicijnen niet, dan krijgen bacteriën in hun longen vrij spel. Patiënten lopen dan het risico op infecties en opname in het ziekenhuis.

In welke mate beïnvloedt therapietrouw de uitkomsten van uw patiënten?

Therapieontrouw is niet de enige bepalende factor, maar wel heel belangrijk. De patiënten die niet therapietrouw zijn, zijn meestal de patiënten die we het vaakst in het ziekenhuis zien. Het is echter lastig om ervoor te zorgen dat onze patiënten therapietrouw zijn. Wij behandelen patiënten vanaf hun 18de jaar, daarvoor zien ze alleen de kinderarts. Kinderartsen nemen patiënten nog wat meer bij de hand en daarbij zien ouders er vaak op toe dat hun kind therapietrouw is. Bij ons worden de patiënten geconfronteerd met hun eigen verantwoordelijkheden en proberen we ouders meer aan de zijlijn te krijgen. Deze zelfstandigheid is lastig als je 18 bent. Als kind wil je leuke dingen doen, maar je moet ook al je medicijnen bijhouden. Ik probeer ze bij deze transitie te begeleiden.

Hoe krijgt u inzicht in de therapietrouw van uw patiënten?

Ons ziekenhuis heeft een eigen apotheek waar de meeste patiënten hun medicatie ophalen. Ik kan dus controleren wanneer een patiënt voor het laatst zijn of haar medicijnen heeft opgehaald. Als die datum niet overeenkomt met de datum uit mijn eigen gegevens, dan lijkt de patiënt niet therapietrouw. In dat geval bel ik vaak met de apotheek om te overleggen. Omdat patiënten met cystische fibrose veel medicijnen gebruiken, zien zij de apotheker vaak. Op basis van het overleg met de apotheker plannen wij eventueel een consult in met de patiënt. In dat consult nemen we alles met betrekking tot de medicijnen van de patiënt door. Moet de patiënt lang nadenken over je vragen, dan valt hij of zij door de mand. Wanneer je iedere dag dezelfde medicijnen neemt, hoef je daar namelijk niet lang over na te denken. Ook als patiënten niet reageren op hun medicijnen, ga je na of ze alles innemen zoals het hoort.

Hoe gaat u om met patiënten die bewust hun medicatie niet innemen?

Dat blijft lastig. Patiënten die bewust hun medicijnen niet innemen, zijn vaak bang voor chronische medicatie of vinden andere zaken op dat moment belangrijker. Als je ze als arts daarvoor veroordeelt, is de kans groot dat patiënten niet meer eerlijk zijn. Dat moet je zien te voorkomen. Je wilt namelijk geen dure onderzoeken doen over waarom de medicijnen niet aanslaan, als de patiënt ze simpelweg niet inneemt. Een goede band met je patiënten is daarom heel belangrijk. Meestal probeer ik met een tussenoplossing te komen, een oplossing op maat. Het is soms een kwestie van geven en nemen.

Wat ziet u als belangrijke oorzaken van therapieontrouw bij uw patiënten?

Gebrek aan tijd, want iedereen heeft het druk. Patiënten willen niet bezig zijn met hun ziekte, ze willen gewoon hun leven leiden. Vergeten is daarom minder belangrijk, want patiënten kunnen een wekkertje zetten. Daarnaast zijn vervelende bijwerkingen een reden voor patiënten om hun medicijnen niet in te nemen, zoals een vieze smaak bij inhalaties. Een laatste belangrijke oorzaak is denk ik onbegrip, dat patiënten niet weten hoe ze hun medicatie moeten innemen en wat het doel van hun medicatie is.

Hoe zorgt u ervoor dat uw patiënt zijn of haar medicatie op de juiste manier inneemt?

Ik maak samen met de patiënt een behandelplan, waarbij ik de patiënt betrek bij de keuzes die ik maak qua medicatie. Daarbij houd ik rekening met de voorkeur van de patiënt, bijvoorbeeld het aantal pufjes op een dag. Het is belangrijk dat ik uitleg waarom ik bepaalde medicijnen voorschrijf, zodat de patiënt betrokken raakt bij de behandeling. Met veel aandacht kom je denk ik een heel eind. Daarnaast is het van belang om ook begrip te hebben voor de situatie van je patiënten. Als een patiënt een feestje heeft op een zaterdagavond, is het niet gek dat hij of zij geen zin meer heeft om daarna nog te vernevelen. Als je daar begrip voor opbrengt, is de patiënt eerder bereid om zich op andere dagen wel aan zijn of haar behandelplan te houden.

Denkt u dat eHealth kan helpen om therapietrouw te verbeteren?

Ja, zeker bij deze groep. Ik behandel veel jonge patiënten, die bijna altijd een telefoon op zak hebben. eHealth kan het voor deze patiënten gemakkelijker maken om therapietrouw te zijn, doordat zij bijvoorbeeld via hun telefoon medicijnen kunnen bestellen. Ik denk dat dat het belangrijkste is, om het voor patiënten zo eenvoudig mogelijk te maken om hun medicijnen in te nemen. Als patiënten zo min mogelijk aan hun ziekte hoeven te denken, zijn ze veel bereidwilliger om het behandelplan te volgen. Toch blijft de implementatie van eHealth in het ziekenhuis beperkt. De ideeën zijn er wel, maar de uitvoering van deze ideeën blijft achter. Artsen bedenken geregeld projecten waarbij eHealth centraal staat, maar helaas is er vaak onvoldoende ICT-ondersteuning om dit te implementeren. Er zijn wel een hoop veranderingen op dit gebied gaande, dus waarschijnlijk komt hier spoedig verandering in.

Dr. Renske van der Meer

MedApp in gesprek met Vera van den Heuvel

MedApp is gebaseerd op de wensen van medicijngebruikers. Verzoeken, klachten en vragen nemen we dan ook uiterst serieus. Af en toe springt er een gebruiker tussenuit die begrijpt waar andere gebruikers behoefte aan hebben en zich daarvoor hard maakt. Vera van den Heuvel is zo iemand. Hoog tijd om haar eens te ondervragen over MedApp!  

Hi Vera! Hoe kwam u bij MedApp terecht en hoe waren uw eerste ervaringen?

Ik gebruikte eerst een andere app, maar kwam toen ergens een bericht tegen over MedApp. In dat bericht werd MedApp aangeschreven als goede app en dus besloot ik om over te stappen. Ik merkte dat het invoeren van medicijnen vrij eenvoudig was. Soms waren er wel wat onduidelijkheden, zoals de term ‘eigen invoer’. Een handleiding met dit soort termen zou daarom denk ik zeer van pas komen!

Vervolgens werd aan mij gevraagd of ik bèta-tester wilde worden. Dat zag ik wel zitten, want MedApp moet mij en andere medicijngebruikers immers kunnen ondersteunen. Door bèta-tester te worden ging ik meer kijken naar alle functies van MedApp. Zo kwam ik erachter dat de app veel mogelijkheden biedt aan medicijngebruikers.

Hoe kijkt u nu naar MedApp en waar gebruikt u MedApp met name voor?

Ik gebruik MedApp voor de medicijnherinneringen, maar MedApp is voor mij meer dan alleen een medicijnwekker. Ik vind bijvoorbeeld het dagboek en het bijhouden van klachtenscores heel fijn. In het medisch dossier kan ik precies terugvinden hoe ik de afgelopen periode heb ervaren.

Ik spreek met mijn arts een zorgbeleid voor thuis af en dat beleid moet goed aansluiten. Als dat niet het geval is, kan ik in het medisch dossier aflezen, bijvoorbeeld bij mijn eigen waarnemingen, waarom het beleid niet goed heeft gewerkt. Met de ingevoerde gegevens kan ik met mijn arts dan een nieuw beleid opstellen dat wél past. Dat is enorm belangrijk voor mijn gezondheid.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.”

Heeft MedApp een positieve of negatieve invloed gehad op uw dagelijkse leven?

Positief, want ik voel veel meer de regie van mijn behandeling bij mijzelf liggen. Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van. Arts en patiënt werken door MedApp samen en dat heeft veel bijgedragen aan de kwaliteit van mijn leven.

Mijn man is MedApp inmiddels ook gaan gebruiken. Hij gebruikt de app op een andere manier dan ik, een manier die beter bij hem past. De veelzijdigheid van MedApp maakt dat mogelijk en dat is erg handig. De app kan zo naar eigen idee worden ingericht. Door dit soort mogelijkheden zou ik MedApp aanraden aan anderen.

Hoe denkt u dat MedApp het in de toekomst gaat doen?

Ik verwacht dat MedApp het goed gaat doen, zoals de organisatie met het product bezig is en naar gebruikers luistert. Het gaat er dan ook om dat MedApp er voor de gebruiker is en niet andersom. Voor MedApp is het denk ik belangrijk om na te denken over hoe zij de zorgsector verder kunnen bereiken.

Mijn apotheek doet bijvoorbeeld nog niet mee aan de herhaalservice, omdat ze te weinig weten over de beveiliging van de app. Informatie over MedApp zou voor hen zeer gewenst zijn, omdat MedApp nu nog een onbekende speler is. Onbekend maakt in dit geval onnodig ongewild.

“ik voel veel meer de regie van mijn behandeling bij mijzelf liggen.”

Als alles mogelijk was, wat zou u dan nog toevoegen aan MedApp?

Een aansluiting op mijn LSP (EPD of regionale digitale dossiers). Nu bevat mijn medisch dossier alleen informatie van de behandelaar. Bij een aantal andere ziekenhuizen of zorgverleners is het lastig mijn dossier in te kunnen zien, laat staan dus dat ik mijn eigen bevindingen aan het dossier kan toevoegen. MedApp aansluiten op mijn LSP zou daarom een ideale toevoeging zijn!

Hartelijk bedankt Vera, voor uw uitgebreide antwoorden en fijne samenwerking!

 

Nieuwsbrief aanmelding
 

MedApp in gesprek met Marco van Weel

MedApp is van meet af aan gebaseerd op de wensen van medicijngebruikers. Verzoeken, klachten en vragen via de helpdesk worden dan ook uiterst serieus genomen. Af en toe springt er een gebruiker tussenuit die niet alleen hart voor de zaak heeft, maar ook nog eens uiterst constructieve feedback geeft. Marco van Weel is zo iemand. Hoog tijd om hem eens aan de tand te voelen over zijn ervaringen met MedApp!  

Hi Marco! Hoe kwam u bij MedApp terecht?

Ik maakte al geruime tijd gebruik van een populaire Engelse medicatie-reminder op mijn iPhone. Bij deze app miste ik echter het voorraadbeheer en werkte het registreren van incidentele innames niet altijd goed. Daardoor kwam ik nog wel eens te laat tot ontdekking dat ik (bijna) zonder medicatie zat. Om deze redenen ging ik in de App Store op zoek naar een andere app.

Ik was aangenaam verrast toen ik MedApp tegenkwam. En app van eigen bodem die volgens de omschrijving in de App Store precies beweerde te doen wat ik graag wilde en zelfs nog meer. Ik besloot om beide apps een week lang naast elkaar te gebruiken om te zien of MedApp de strijd aan kon met de tot dan toe vertrouwde app. Dat duurde twee of drie dagen, toen heb ik een back-up gemaakt van de data in de oude app en deze verwijderd van mijn telefoon. Sindsdien ben ik een zeer tevreden MedApp-gebruiker.

En hoe was uw eerste ervaring met MedApp?

De eerste indruk was eigenlijk meteen positief. Hoewel ik de Engelse taal goed beheers, is het erg prettig om een Nederlandse app te gebruiken. Het viel me daarbij gelijk op hoe weldoordacht de gebruikersinterface is. Ik heb een overzicht van alle relevante gegevens geëxporteerd uit de app die ik hiervoor gebruikte en heb stap voor stap de medicatie, innametijdstippen en actuele voorraad van mijn medicatie in MedApp gezet.

Dit verliep vrijwel vlekkeloos. Het was daarnaast een aangename verassing dat ik enkele weken terug werd gebeld door één van de oprichters van MedApp, naar aanleiding van een enquête die ik had ingevuld. In dit telefoongesprek kon ik mijn ervaringen delen en aanvullende diensten bespreken. Klasse!

Kijkt u nu op een andere manier naar MedApp?

Absoluut. De app overtreft stuk voor stuk alle apps die ik de afgelopen jaren heb gebruikt voor mijn medicijngebruik. MedApp is veel meer dan een ‘gewone’ medicatieherinnering. De ontwikkelaars zijn erin geslaagd om een goedwerkende, betrouwbare reminder app te maken die veel extra functionaliteiten biedt. Het toevoegen van medicatie door simpelweg de barcode te scannen, de enorme database met medicatie, het direct vanuit de app een herhaalverzoek naar de apotheek kunnen versturen en noem maar op.

De basisfunctionaliteit is voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te gebruiken, maar er zitten nog veel functies verborgen die via de logische menu’s toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Ik heb echt even rustig de tijd moeten nemen om alles te verkennen.

Heeft MedApp invloed gehad op uw dagelijkse leven? Zo ja, positief of negatief en op wat voor manier?

MedApp heeft beslist een zeer positieve invloed gehad op mijn leven. De app is zeer praktisch in het gebruik en stimuleert het trouw innemen van medicatie. Nog belangrijker is dat ik meer rust heb doordat ik niet meer twijfel of ik iets wel heb ingenomen of niet. Door problemen met mijn kortetermijngeheugen kan ik me dat vaak niet herinneren, wat in het verleden veel stress opleverde.

Dit vraagt uiteraard wel de discipline om iets pas af te vinken als het ook daadwerkelijk ingenomen is. Een blik op de tijdlijn bevestigt dat alle medicatie is ingenomen. Ook het team achter MedApp is écht een verademing. De ondersteuning vanuit de helpdesk is uitstekend, eventuele bugs worden snel verholpen en de ontwikkelaars staan open voor nieuwe suggesties.

“MedApp is veel meer dan een ‘gewone’ medicatieherinnering. De ontwikkelaars zijn erin geslaagd om een goedwerkende, betrouwbare reminder app te maken die veel extra functionaliteiten biedt.”

Zou u MedApp aan uw kennissen aanraden? Waarom wel of waarom niet?

Ja, zonder enige twijfel. Sterker nog, dat doe ik al. Familie en kennissen die ook medicatie nodig hebben om de kwaliteit van leven enigszins op peil te houden, vertel ik over mijn ervaringen met MedApp. Soms stuit ik daarin op tegenstand, maar dat is logisch. Niet iedereen staat open voor verandering en iedereen heeft zijn eigen innamesysteem.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat MedApp voor zowel patiënt als zorgverlener van meerwaarde kan zijn, als men maar bereid is om de vertrouwde en eigen manieren los te laten. Ook is het mogelijk MedApp parallel naast het vertrouwde te gebruiken, zoals ik heb gedaan. Bij mij was de keuze snel gemaakt: MedApp voldoet volledig aan mijn verwachtingen.

Hoe denkt u dat MedApp het in de toekomst gaat doen?

Ik denk dat MedApp veel potentieel heeft voor de toekomst. Reeds nu ervaar ik dat mijn medicatieoverzicht in MedApp vaak actueler is dan het overzicht van de apotheek. Daardoor ben ik eerder geneigd om bij een afspraak met een specialist MedApp tevoorschijn te halen dan het, in mijn optiek, onoverzichtelijke medicatieoverzicht van de apotheek.

De ontwikkelingen waarvan MedApp op de nieuwspagina alvast een tipje van de sluier oplicht, maken dat ik met belangstelling uitkijk naar wat de toekomstige versies van MedApp gaan brengen, voor zowel de gebruiker als de professional.

 

Hartelijk bedankt Marco, voor uw uitgebreide antwoorden en fijne samenwerking!

MedApp in gesprek met Pit Janssen

Afgelopen week bereikte MedApp de 100.000 downloads. Een enorme mijlpaal voor Pit Janssen en Edwin Hermkens, co-founders van MedApp. Waar Edwin altijd actief is geweest in IT, begon Pit begon zijn loopbaan als apotheker. Hoog tijd dus om Pit aan de tand te voelen over hoe hij de overgang van farmacie naar IT heeft ervaren en hoe dat invloed heeft gehad op zijn werkzaamheden bij MedApp!

Kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?

Mijn naam is Pit Janssen en ik ben de medeoprichter van MedApp. Ik ben geboren en getogen in Limburg, waar Edwin en ik jeugdvrienden waren. Na mijn middelbareschooltijd ging ik in Utrecht farmacie studeren. Edwin ging naar Eindhoven om met informatica te beginnen. Na ruim zes jaar trof ik Edwin weer en zijn we met MedApp gestart.

“Wat nou als er een medisch platform bestond dat apotheken zou ondersteunen?”

Na de middelbare school ging je farmacie studeren, kun je daar wat meer over vertellen?

Ik wist niet precies wat ik wilde studeren, maar vond biologie en scheikunde leuke vakken. Vandaar dat ik koos voor farmacie. Na mijn studie heb ik een tijdje in een openbare apotheek gewerkt. Daar merkte ik dat een baan als apotheker misschien toch niet voor mij was weggelegd. Ik moest bezoekers inlichten over hun medicatie en had soms meer dan vijftig gesprekken per dag.

Ik merkte dat ik tijdens die gesprekken inconsistent was. De ene bezoeker kreeg een beter gesprek dan de andere bezoeker, wat ik oneerlijk vond. Daarnaast was er nul digitale interactie. Later bedacht ik met Edwin dat alle informatie die ik met bezoekers deelde ook kon worden gedigitaliseerd. Wat nou als er een medisch platform bestond dat apotheken zou ondersteunen?

En zo ontstond MedApp?

Eigenlijk al iets eerder. Mijn afstudeerstage deed ik bij Glaxo Smith Kline in Londen, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Ik werkte daar aan een project over de kosteneffectiviteit van therapietrouw-interventies. GSK had daar nog bijna niets mee gedaan.

Edwin had een IT-bedrijf in Nederland met een aantal grote klanten. Hij maakte hele gave producten. Nadat we elkaar zo’n zes jaar niet hadden gezien, nodigde Edwin me uit. Ik vertelde hem over het therapietrouwprobleem en we bedachten samen MedicijnAlarm, de voorloper van MedApp. Daar brachten we in 2014 een succesvolle demo van uit.

In maart 2015 was de eerste versie van MedApp live, op een apothekerscongres. Ik herinner me dat daar veel apothekers waren die zich afvroegen waarom ik de zekerheid van een bestaan als apotheker zou willen opgegeven. Ze verklaarden me voor gek, maar gelukkig heb ik daar nooit naar geluisterd.

“De rol van apothekers blijft daarom verankerd in een veld vol veranderingen.”

Wat doe je precies bij MedApp en hoe staat dit in verhouding met werken als apotheker?

Vroeger was ik betrokken bij alle aspecten van MedApp, maar nu wordt het smaller. Ik ben zelf steeds drukker geworden, maar qua taken is het minder divers. Ik ben nu meer het gezicht van MedApp naar de buitenwereld toe en voornamelijk actief in sales en business development.

Als beginnende apotheker start je ook met inhoudelijk werk. Naarmate je ouder wordt, raak je meer betrokken bij de organisatie. Een oude studievriend van me heeft laatst een apotheek gekocht. Hij krijgt nu waarschijnlijk met dezelfde zaken te maken als Edwin en ik, zoals de organisatie draaiende houden en zorgen dat er genoeg geld is voor salarissen. In die zin zijn mijn huidige baan en werken als apotheker hetzelfde. Uiteindelijk krijg je meer een managementfunctie.

 

Waar hoop je over tien jaar te staan?

Over tien jaar is MedApp hopelijk een internationaal medisch platform en de absolute marktleider in Nederland. Ik ben geen typische apotheker in doen en laten en daarom losgeraakt van het traditionele denken. Ik denk dat er vanuit het apothekersperspectief veel collega’s te kortzichtig zijn en in oude modellen denken. Apotheken verdienen goed, maar innoveren te weinig. De rol van apothekers blijft daarom verankerd in een veld vol veranderingen.

“Ik denk dat ik in het harnas zal sterven.”

MedApp faciliteert nu meer dan honderd herhaalverzoeken per week. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers niet tevreden zijn met hun apotheek. In het begin werden wij dagelijks gebeld en soms zelfs uitgescholden door boze apothekers. Als apothekers zo negentienhonderd blijven denken, gaan ze de wedstrijd echt verliezen. Dat zou jammer zijn. Daarom hoop ik dat wij over tien jaar te boek staan als hét product dat de klassieke apotheker in staat heeft gesteld om de moderne tijd te overleven.

En persoonlijk?

Ik denk dat ik in het harnas zal sterven. Ik vind dit werk heel leuk om te doen. Het geeft me veel energie om met mensen te werken en nieuw talent aan te trekken. Ik ervaar nu geen slechte kwaliteit van leven, ondanks dat ik vaak sociale gelegenheden moet afzeggen. Ik doe het graag en zolang dat gevoel aanwezig blijft en ik veel kan leren, ga ik door.

Bedankt Pit, voor je eerlijke woorden en dat je ons een kijkje hebt laten nemen achter de schermen bij MedApp! 

 

MedApp in gesprek met Joris Arts

In 2016 werd voor de eerste keer de Doctorpreneur Award uitgereikt, georganiseerd door Mobile Doctors van VvAA, Rockstart, VitaValley en ZorgInnovatie.nl. Nu is het een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de uitreiking plaatsvindt tijdens een bijeenkomst die in het teken staat van goed leiderschap in de zorg. Joris Arts, ziekenhuisapotheker en bestuurder bij het Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn, kwam in 2016 als winnaar uit de bus. Dat betekent dat Joris een zorgprofessional is die zich heeft bewezen op het gebied van innovatie en ondernemerschap. MedApp werkt al enige tijd samen met Joris, zo onderzoeken zij samen of een app de betrokkenheid van gebruikers bij hun behandeling kan verbeteren of niet. Hoog tijd dus om Joris wat vragen te stellen over zijn ideeën over innovatie in de zorg!

Afgelopen jaar bent u uitgeroepen tot doctorpreneur  van het jaar, zou u in jip-en-janneketaal kunnen uitleggen wat dat precies betekent? En kunt u iets meer vertellen over wat u doet, wie u bent en wat de titel doctorpreneur voor ú precies betekent?

Een doctorpreneur is een mix tussen een zorgprofessional en een ondernemer. Door die mix én een passie om de zorg te verbeteren, tilt hij of zij de zorg naar een hoger niveau. Ik was zeer vereerd genomineerd te zijn voor deze prijs met nog een viertal andere collega’s. Uiteindelijk mocht het publiek via internet stemmen en was ik tot mijn grote vreugde degene met de meeste stemmen. Dit heeft mij een boel bekendheid en nieuwe contacten en daardoor mooie samenwerkingen opgeleverd. Ik ben zelf ziekenhuisapotheker en werk als bestuurder van een gezondheidscentrum in Hoorn.

U houdt zich voornamelijk bezig met innovatie in de zorg en werkt daarom samen met MedApp, kunt u uitleggen wat deze samenwerking precies inhoudt?

MedApp is een technologisch hulpmiddel dat patiënten kan helpen meer regie over hun gezondheid en hun behandeling te krijgen. Ik werk samen met nog een paar collega’s met MedApp samen om te onderzoeken of we dit effect in de praktijk ook echt wetenschappelijk kunnen aantonen. We hebben daarvoor een wetenschappelijk onderzoek opgezet waarbij gebruikers ondervraagd worden over hun ervaring met MedApp.

Wat zou voor u de ultieme innovatie in de zorg zijn en waarom? Hoe hoopt u hier zelf aan bij te dragen?

Volgens mij is er niet echt een ultieme innovatie. Volgens mij zijn er vele innovaties denkbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat innovaties die de patiënt meer regie geven over hun behandeling en hun gezondheid de beste zijn. Die zorgen er mijns inziens voor dat de zorg beter en patiëntvriendelijker kan worden en ook nog eens betaalbaar kan blijven. MedApp is zoals gezegd in mijn optiek één van de mogelijkheden om de patiënt meer regie te geven en draagt op die manier bij aan de nodige innovatie in de zorg.

U doet onderzoek naar patient empowerment, wat letterlijk betekent dat de patiënt machtiger wordt. Hoe ziet u de rol van patiënten, of gebruikers, in zorginnovatie? Wat is uw visie op patient empowerment en de link met MedApp?

In mijn dagelijkse praktijk ben ik continu op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat de rol van de patiënt daarbij essentieel is. Als de patiënt meer verantwoordelijkheid kan krijgen in zijn of haar behandeling, helpt dat echt. MedApp is in mijn optiek een mooi hulpmiddel om patiënten meer grip te geven op hun gezondheid en hun behandeling.

Bedankt Joris, voor het delen van uw visie op innovatie in de zorg en patient empowerment! 

MedApp in gesprek met Albert-Jan

MedApp heeft tienduizenden gebruikers per dag, maar lang niet alle gebruikers zijn zo actief op MedApp als Albert-Jan. Albert-Jan is een trouwe gebruiker en helpt MedApp waar hij dat kan, met altijd constructieve feedback en hart voor de zaak. Lees hieronder over zijn ervaringen met MedApp en zijn ideeën over innovatie in de zorg.

Hi Albert-Jan, kunt u ons vertellen hoe u bij MedApp terecht bent gekomen?
Ik stuitte een aantal maanden geleden op MedApp via de Play Store, toen ik op zoek was naar een app waarmee ik mijn medicijngebruik kon registreren. Na het lezen van de korte beschrijving besloot ik dat MedApp het proberen waard zou zijn en downloadde de app.

“Het is gewoon een handige app. Ik zeg altijd dat ik mijn medisch dossier nu immer op zak heb.”

Hoe was uw eerste ervaring met MedApp?
Het leek mij een handige app, maar de opties en functies waren in het begin niet altijd even duidelijk. Al doende leert men echter en MedApp is veel verbeterd de afgelopen maanden. Ik begon met één innamemoment in de ochtend en één in de avond. Inmiddels heb ik alleen voor de ochtend al drie verschillende innamemomenten.

Waar gebruikt u MedApp met name voor?
In het begin gebruikte ik MedApp alleen ter herinnering aan mijn innamemomenten. Gedurende de tijd ben ik echter steeds meer functionaliteiten gaan gebruiken. Zo bestel ik via MedApp nieuwe medicijnen en houd ik vervolgens de medicijnvoorraad bij.

Ook maak ik veel gebruik van het dagboek om daar mijn afspraken met huisartsen en dergelijke aan toe te voegen en om gebeurtenissen, zoals flauwtes en jichtaanvallen, te registeren. Als jichtaanvallen of flauwtes binnen 24 uur terugkomen, dan registreer ik dat als klacht. Op deze manier kan ik eenvoudig zien hoeveel aanvallen er per week plaats hebben gevonden en hoe ernstig die aanvallen waren.

Als laatste draai ik voor een huisartsenbezoek de rapportage uit, zodat ik snel en effectief vragen van de huisarts kan beantwoorden en de huisarts meteen een duidelijk overzicht van mijn medicijngebruik van de afgelopen periode heeft.

Heeft MedApp invloed gehad op uw dagelijkse leven? En zou u MedApp aanraden aan kennissen?
Ja, MedApp heeft een positieve invloed gehad op mijn leven. Ik hoef nu veel minder te onthouden, alles staat in de app. Dat geeft een hoop rust. Daarom zou ik MedApp ook zeker aanraden: het is gewoon een handige app. Ik zeg altijd dat ik mijn medisch dossier nu immer op zak heb.

Hoe denkt u dat MedApp het in de toekomst gaat doen? En, als alles mogelijk was, wat zou u dan nog toevoegen aan MedApp?
Ik heb tot op heden prettig en goed contact gehad met diverse leden van het MedApp-team en daaruit is gebleken dat MedApp luistert naar gebruikers. Er worden zowel problemen opgelost als suggesties in behandeling genomen. Daarom hoop ik dat MedApp verschillende verbeteringsvoorstellen van gebruikers zal blijven doorvoeren; dan gaat MedApp het goed doen in de toekomst. Persoonlijk zou ik graag willen dat ik (wekelijks) mijn bloeddruk, hartslag en gewicht zou kunnen invoeren, eigenlijk dat mijn huisarts álle gegevens over mij ter beschikking heeft.

Hoe staat u dan tegenover privacy?
Op het moment dat er gegevens worden gedeeld, dan zal de privacy van gebruikers daar onder lijden. Ik ben echter van mening dat er in de digitale wereld geen anonimiteit bestaat: als e-mailadressen niet bekend worden, dan wel IP-adressen. In ieder geval is MedApp nog steeds in ontwikkeling en ik hoop dat deze app een belangrijke plek binnen de medische wereld gaat innemen. Ik zal in ieder geval mijn omgeving zoveel mogelijk blijven informeren over MedApp.

Bedankt Albert-Jan voor uw medewerking en duidelijke antwoorden. MedApp hoopt nog vaker van u te horen én te leren!