Mijn medicijn werkt niet. Wat moet ik doen?

3 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Wanneer mensen bewust of onbewust hun medicatie niet innemen, kan dat veel redenen hebben. Soms merken ze bijvoorbeeld geen verschil na het starten met of stoppen van een medicijn. Wat kunt u in zo’n geval het beste doen? Dat bespreken we in deze blog. De andere blogs over bewuste therapieontrouw vindt u hier.

Waarom werken medicijnen soms niet?

Er zijn allerlei redenen waarom medicijnen niet de gewenste werking hebben. Soms ligt dat bijvoorbeeld aan het medicijn zelf, aan de manier waarop uw lichaam op de medicijnen reageert of aan de manier waarop u uw medicijnen inneemt. Dit zijn de meest voorkomende redenen:

 1. U neemt uw medicijn niet op het juiste moment van de dag. Uw lichaam wordt gestuurd door een biologische klok en die heeft effect op onder andere de hormoonhuishouding. Ook uw organen houden zich elk aan hun eigen klok. Bij geneesmiddelen is bijvoorbeeld het activiteitsniveau van de lever zeer bepalend en dat niveau is niet constant gedurende de dag en de nacht.
 2. U heeft andere aandoeningen waardoor het medicijn niet goed werkt. Zo kunnen bepaalde hormonen, uw spijsvertering of maagaandoeningen negatieve effecten op de werking van een geneesmiddel hebben.
 3. U volgt een dieet of eet dingen die de werking van het medicijn beïnvloeden. Zo is bekend dat melk en grapefruitsap effect hebben op de werking sommige geneesmiddelen.
 4. Uw levensstijl kan effect hebben op een medicijn. Zo kan roken, weinig bewegen of een hoog lichaamsgewicht ervoor zorgen dat medicijnen niet werken zoals ze bedoeld zijn.
 5. U arts heeft uw aandoening verkeerd ingeschat, waardoor u verkeerde medicijnen heeft gekregen.
 6. De keuringseisen voor het testen van de werking van het medicijn zijn onjuist. Alle medicijnen moeten klinische testen ondergaan. De criteria die de medicijnautoriteit daaraan stelt, kunnen te laag zijn, waardoor de tests te beperkt zijn.
 7. U neemt uw medicijn niet op de juiste manier in. Zo kan een pil die langzaam de werkzame stof afgeeft, niet zomaar tot poeder geplet worden.
 8. U bent ongevoelig voor het medicijn en bent beter gebaat bij een ander medicijn of een natuurlijk product.
 9. Het medicijn heeft langer nodig om effect te hebben. Niet iedereen is gelijk en het kan zijn dat u eerder effect had verwacht, maar dat dat bij u op zich laat wachten. Hetzelfde geldt als u stopt met een medicijn. Het kan zijn dat u in het begin geen negatief effect merkt, maar dat dat veel later wel gaat optreden.

Wat kunt u doen als uw medicijn niet werkt?

Wij raden u met klem aan niet zelf te experimenteren met een andere manier van inname. Ook is het niet verstandig zomaar te stoppen met een medicijn. De negen redenen die hierboven staan, zijn slechts een greep uit alle mogelijke redenen waarom uw medicijn niet optimaal werkt.

Ga juist in gesprek met uw arts of apotheker. Laat zien welke medicijnen u gebruikt en op welk moment u ze gebruikt. Met de wekker van MedApp heeft u daar een goed overzicht van. Ben volledig en bespreek ook uw levensstijl en dieet. Ben open en eerlijk, zodat de arts of apotheker een volledig beeld van u krijgt. Zoek dan samen naar een oplossing.

Heeft u zelf nog tips over hoe u bent omgegaan met medicijnen die niet werken? Breng anderen dan op een idee en laat een reactie achter.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat als u veel medicijnen tegelijk gebruikt?

3 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Wanneer mensen bewust of onbewust hun medicatie niet innemen, kan dat veel redenen hebben. Soms gebruiken ze veel medicijnen tegelijk. Hoe u daarmee om kunt gaan, leest u in deze blog. De andere blogs over bewuste therapieontrouw vindt u hier.

Wat is veel?

Medicijnen zijn bijvoorbeeld alle middelen die een medische werking hebben. Medicijnen zijn dus niet alleen middelen die u via uw huisarts of apotheek krijgt voorgeschreven, maar ook middelen die u zelf, zonder recept, bij de drogist of supermarkt koopt. Kruidendrankjes, vitamines en pijnstillers zijn dus ook medicijnen. Er kunnen zelfs alledaagse voedingsmiddelen onder vallen, zoals melk en grapefruitsap, als die effect hebben op de werking van reguliere medicijnen.

Medicijnen beïnvloeden elkaar. Zo kan een arts voor één aandoening drie verschillende medicijnen voorschrijven, die samen beter werken dan alleen. Eén voor te hoge bloeddruk, één als bloedverdunner en één voor aderverwijding. Deze drie medicijnen zullen dan goed op elkaar afgestemd zijn.

Het kan echter zijn dat u medicijnen gebruikt waar de arts niet van op de hoogte is, zoals medicijnen uit de supermarkt. Als u dan nog meer medicijnen krijgt voorgeschreven, kan er een negatieve wisselwerking ontstaan, zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk of zelfs hartproblemen.

Medicijnen op tijd innemen

De meeste medicijnen neemt u op bepaalde tijden van de dag in. Dat kan per medicijn op een ander tijdstip zijn. Zeker als u veel medicijnen gebruikt kan dat tot verwarring leiden.

Gebruik daarom een intelligente medicijnwekker, die u er op de juiste momenten eraan herinnert welk medicijn u moet innemen. MedApp kan u hierbij prima helpen met de wekkers die u per medicijn kunt instellen.

De medicatiebeoordeling

Als u veel medicijnen gebruikt, kan het raadzaam zijn om elk half jaar in gesprek met uw arts of apotheek te gaan. Zoals u wellicht weet, wordt een huisartsconsult volledig vergoed door uw verzekeraar. U kunt in zo’n gesprek uw medicijncombinaties doornemen en eventuele klachten of bijwerkingen bespreken.

Het is zelfs raadzaam om af en toe een echte medicatiebeoordeling aan te vragen bij uw apotheker. Deze wordt in sommige gevallen ook vergoed door uw verzekeraar. Zo’n beoordeling gaat meestal in twee gesprekken. In het eerste gesprek neemt u uw medicatielijst door en vertelt u over eventuele klachten en bijwerkingen. De apotheker zal in samenspraak met uw arts een beoordeling uitvoeren en in een tweede gesprek met adviezen komen. Om u goed voor te bereiden op zo’n gesprek, is het handig dat u een logboek bijhoudt van eventuele klachten en bijwerkingen en een lijst van medicijnen. Ook hierin kan MedApp u prima ondersteunen met de medicijnlijst en het dagboek.

Het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) heeft een handige folder gemaakt, waarin zij nog meer details, voorbeelden en tips geven: wijs met medicijnen.

Heeft u zelf nog tips over hoe u met veel medicijnen omgaat en therapietrouw blijft? Breng anderen dan op een idee en laat een reactie achter.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat als u niet begrijpt hoe u uw medicijn moet gebruiken?

3 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Wanneer mensen bewust hun medicatie niet innemen, kan dat veel redenen hebben. Soms begrijpen ze niet precies wat ze met hun medicijnen moeten doen, zoals u kunt lezen in deze blog. De andere blogs over bewuste therapieontrouw vindt u hier.

Waar komt onbegrip over medicijngebruik vandaan?

Tijdens een gesprek met uw huisarts of apotheek krijgt u uitleg over uw medicijnen. Soms komt de uitleg echter niet goed over of blijft de informatie niet hangen. Dat kan komen doordat uw huisarts moeilijke woorden gebruikt of uw situatie verkeerd inschat. Het kan ook zo zijn dat u zelf bent afgeleid tijdens het gesprek en de informatie daarom niet blijft hangen. Daarnaast kunt u worden overrompeld door alle informatie, waardoor u niet alles kunt onthouden.

Goede communicatie is dus erg belangrijk. Bij goede communicatie spelen twee partijen een rol: u draagt zelf dus ook bij aan juiste communicatie. Wat kunt u zelf doen om de communicatie te verbeteren?

De huisarts is net een winkel

Vroeger hadden we veel respect voor artsen en plaatsten we ze op een voetstuk. De tijden zijn echter veranderd. Hoewel we artsen nog steeds respecteren als expert op hun vakgebied, zien we onszelf tegenwoordig veel meer als klant van iemand die een dienst verleent. Daar zit de sleutel tot een andere manier van praten met de huisarts of apotheek.

Een huisarts – of apotheek – is er bij gebaat dat u een zo goed mogelijke behandeling krijgt. Dat is een samenspel tussen u en hen. Net zoals u in een winkel goed geholpen wilt worden, geldt dat voor een huisarts ook. In een winkel vraagt u ook naar alle mogelijkheden, past u allerlei kleding, bekijkt u uitgebreid alle producten. Diezelfde aanpak kunt u ook bij een huisarts hanteren.

Vraag dus naar alternatieven. Vraag door als u iets niet begrijpt of neem later contact op met uw huisarts of apotheek als u nog met vragen zit. Ben daarnaast zo eerlijk en volledig mogelijk als u uw medicatie bespreekt. Ook kan het fijn zijn om iemand mee te nemen naar het gesprek: twee horen en onthouden meer dan één. Kom in ieder geval goed voorbereid bij uw huisarts of apotheek.

Hoe een moderne huisarts omgaat met patiënten

Huisartsen verwachten bovenstaande aanpak ook van u, zoals blijkt uit deze citaten:

“Vroeger zagen mensen de dokter veel meer op een voetstuk staan: hij beslist het allemaal en ik als patiënt luister wel. Ik heb dat nooit goed gevonden, ik ben echt iemand van het overleg, waar beide partijen een bijdrage leveren en samen kom je tot een oplossing.” – huisarts dr. Stuurman (Radar)

“Elke patiënt is de expert op het gebied van zichzelf.” – Paul Brand, kinderarts in Arts & Auto.

Tips voor een goede voorbereiding

Op het internet zijn veel praktische tips te vinden over de voorbereiding van het gesprek met uw huisarts. U vindt bijvoorbeeld 10 goede tips op de site van Huisartsenpraktijk de Watertoren. Wij vatten ze hier voor u samen.

 1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht;
 2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter;
 3. Wees altijd eerlijk;
 4. Wees redelijk in uw vragen;
 5. Weet welke medicijnen u slikt;
 6. Vermeld bijzonderheden;
 7. Neem iemand mee;
 8. Spaar geen vragen op;
 9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft;
 10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

Heeft u zelf nog tips over hoe u uw begrip over uw medicijnen heeft verbeterd? Breng anderen dan op een idee en laat een reactie achter.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Is besparen op medicijnen een goed idee?

3 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Wanneer mensen bewust hun medicatie niet innemen, kan dat veel redenen hebben. Soms speelt er een ook een financieel aspect, zoals u kunt lezen in de blog. De andere blogs over bewuste therapieontrouw vindt u hier.

Welke financiële redenen zijn er voor niet-medicijngebruik?

Op financieel gebied zijn er grofweg drie redenen waarom mensen hun medicatie bewust niet innemen zoals voorgeschreven. De eerste daarvan heeft betrekking op het eigen risico. Als het eigen risico van de zorgverzekering nog niet volledig is verbruikt, zijn mensen eerder geneigd de nodige medicatie niet te gebruiken. Ook is het mogelijk dat de verzekering het medicijn niet vergoedt en dat het te duur is om zelf te betalen. Als laatste is het mogelijk dat bijvoorbeeld het ziekenhuis het medicijn te duur vindt en het daarom niet voorschrijft.

Vooral bij de eerste reden heeft u de mogelijkheid om anders te beslissen, ook al is dat soms moeilijk. Wat kunt u zelf doen als u wel weet dat u het medicijn nodig heeft, maar u het lastig vindt om daar geld voor uit te geven?

Effect van keuzes op lange termijn

Soms is het lastig om te beslissen waar u wel of geen geld aan uitgeeft, zeker als uw budget beperkt is. Deze keuzes zijn extra moeilijk als de voordelen van uw medicijn pas op langere termijn gaan spelen.

Als mens hebben we moeite met beslissingen die pas op lange termijn effect hebben. We zijn eerder geneigd om naar de effecten in de nabije toekomst te kijken. Denk maar eens aan een boete voor te snel rijden. Als die pas na twee maanden op de mat valt, voelt u de relatie met de overtreding niet meer zo. Als diezelfde boete binnen twee dagen op de mat valt, heeft dat veel meer impact.

Wilt u toch graag budget opzij zetten voor medicijnen en u ook aan die keuze houden? Dan raden wij u aan om te bedenken hoe uw leven eruit ziet over tien of twintig jaar.

Een gesprek met uw toekomstige zelf

Wij mensen zijn in de unieke omstandigheid dat we onszelf de toekomst kunnen voorstellen. Het idee erachter is dat u zich actief gaat voorstellen wat de effecten op lange termijn zijn. Met andere woorden: hoe ziet uw leven er in de toekomst uit als u wel of geen medicijn gebruikt.

De beste methode hiervoor is opschrijven hoe uw toekomstige zelf zal leven. Welke dingen u nog wel en niet meer kunt doen. Welke dingen nu belangrijk voor u zijn en welke dingen u graag in de toekomst wilt blijven doen. Door dat op te schrijven, maakt u het concreet.

Om u echt voor te stellen hoe u eruitziet in de toekomst, is er een leuke gratis app: oldify. Daarmee maakt u een foto van uzelf. In de app kunt u dan zien hoe u er over 10, 20 of 50 jaar uitziet. Met die foto voor u, kunt u wellicht een goed beeld schetsen van uzelf in de toekomst.

Wilt u zichzelf later weer inspireren, lees dan nog eens uw toekomstbiografie door.

Andere tips

Naast de aanpak die hierboven beschreven is, kunt u natuurlijk nog andere dingen doen. Het programma Radar heeft bijvoorbeeld deze vier tips op hun site gezet:

 • Meldt u aan voor het Zorgalert van de Consumentenbond;
 • Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, houdt dan altijd geld achter de hand;
 • Controleer wat uw aanvullende verzekering dekt;
 • Heeft u uw eigen risico opgemaakt? Dan kunt u ervoor kiezen om nog dit jaar een nieuwe voorraad medicijnen aan te schaffen.

Heeft u zelf nog tips over hoe u met financiële zaken rond uw medicijngebruik bent omgegaan? Breng anderen dan op een idee en laat een reactie achter.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Omgaan met angst voor bijwerkingen van medicijnen

3 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Daarvoor zijn zes belangrijke redenen te bedenken, waarvan we de eerste in deze blog bespreken: angst voor bijwerkingen. De andere vijf vindt u hier.

Wat is angst voor bijwerkingen?

Iedereen gebruikt natuurlijk het liefst geen of zo weinig mogelijk medicijnen. Want vaak zien we alleen de negatieve kanten van medicijngebruik. Dat wordt nog versterkt door de verhalen die we van anderen horen. We onthouden immers alleen de negatieve verhalen. En dat is onterecht. Door de angst voor bijwerkingen, nemen we onze medicijnen niet. En dat kan weer leiden tot langer herstel, onnodige ziekenhuisopnames of uitval tijdens werk of vrije tijd.

Door de angst voor bijwerkingen realiseren we ons vaak onvoldoende wat de voordelen zijn: ze verminderen de lichamelijke of psychische klanten en zorgen voor betere leefomstandigheden in het algemeen.

Irrationeel

Angsten zijn vaak irrationeel. Zo zijn mensen met claustrofobie bang voor kleine ruimtes, terwijl ze eigenlijk niets kan gebeuren in die ruimtes. Als u zich dat beseft, maakt dat het gemakkelijker uw angst om te zetten in een rationele emotie. Probeer daarom eens naar feiten op zoek te gaan. Feiten geven u een objectieve houvast: ze maken het mogelijk om u te overtuigen en om uw gevoel met anderen te delen.

Op zoek naar feiten

Moeite met het verzamelen van feiten? Dat begrijpen wij. Hieronder vindt u daarom een stappenplan voor het verzamelen van feiten. Daarnaast staat beschreven wat u met die verzamelde feiten kunt doen.

 1. Lees de bijsluiter en schrijf op welke bijwerkingen op u van toepassing zijn. Daarmee maakt u de lijst van potentiële bijwerkingen een stuk korter. Bijsluiters vindt u in MedApp.
 2. Zodra u begint met uw medicijngebruik, let u specifiek op of u de opgeschreven bijwerkingen herkent.
 3. Maak een dagboek. Ook dat kan in MedApp. Schrijf daarin op hoe u zich voelt en welke bijwerkingen u herkent uit de lijst. Schrijf ook op wat u precies van de bijwerkingen merkt. Geef de heftigheid een cijfer.
 4. Stel uzelf vooraf vragen als ‘Hoe heftig is de bijwerking?’, ‘Merk ik de bijwerking vaker op?’, ‘In welke situaties treden de bijwerkingen op?’, ‘Zijn de bijwerkingen serieus?’ en schrijf dit ook op in uw dagboek.
 5. Bespreek uw dagboek met iemand die u goed kent en waar u respect voor heeft. Bespreek vooral ook de antwoorden die u in stap vier heeft opgeschreven.
 6. Als u na zo’n gesprek vindt dat de bijwerking serieus is, neem dan contact op met uw behandelend arts of apotheek.

Bijwerkingen? Maak ze concreet

Bijwerkingen kunnen optreden. Met het stappenplan kunt u in ieder geval concreet maken óf en wélke bijwerkingen u eventueel ervaart. En bij twijfel neemt u natuurlijk altijd contact op met uw apotheek of arts.

Heeft u zelf nog tips, help anderen en laat ze hieronder in de reactie achter.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Bewust uw medicijnen niet innemen: is dat verstandig?

2 minuten lezen

Veel mensen hebben moeite met juiste inname van medicatie. Medicijnen worden dan te laat of zelfs helemaal niet ingenomen. Dit kan onbewust zijn, bijvoorbeeld doordat de medicijnen worden vergeten, maar dat hoeft niet. Soms kiezen mensen er bewust voor om hun medicatie niet in te nemen. Wanneer mensen bewust hun medicatie niet innemen, kan dat veel redenen hebben. In de komende blogreeks gaan we dieper op de belangrijkste redenen in en geven we u tips hoe u hiermee om kunt gaan.

Wat is therapietrouw en waarom is het belangrijk?

Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP verstaan we onder therapietrouw dat u zich aan de met uw zorgverlener afgesproken behandeling en medicijngebruik houdt.

Recente Nederlandse cijfers laten zien dat gemiddeld één op de vier mensen die langdurig medicijnen gebruikt, zich niet aan het voorgeschreven medicatieplan houdt.

Naast financiële consequenties voor de hele zorgsector, die in de honderden miljoenen loopt, kunt u ook zelf negatieve gevolgen ondervinden van verkeerd medicijngebruik. Uw klachten kunnen bijvoorbeeld verergeren of u krijgt last van bijwerkingen.

Sommige mensen nemen hun medicijnen niet regelmatig in omdat het innemen nog geen onderdeel van de dagelijkse routine is geworden. Soms kiezen mensen er ook bewust voor om af te wijken van het behandelplan. De blogreeks zal voornamelijk over dat laatste gaan.

De meest voorkomende redenen van bewuste therapieontrouw

Veel artikelen noemen uiteenlopende redenen van therapieontrouw. Zo schrijft het vakblad Nursing over de oorzaken van therapieontrouw en noemt een aantal bewuste en onbewuste oorzaken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld angst voor medicijnverslaving of vergeten medicijnen mee te nemen bij een dagje uit.

Wie het internet doorzoekt naar bewuste redenen van therapieontrouw, komt de volgende lijst vaak tegen:

Wat kunt u zelf doen om therapieontrouw te voorkomen?

In de volgende artikelen die gaan verschijnen, gaan we dieper in op elk van de bovengenoemde redenen. We geven u praktische tips en handige links en kondigen artikelen aan in onze nieuwsbrief.

Wilt u geen tips missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Succesvol stoppen? Dat kun jij!

Jaarlijks proberen ongeveer één miljoen mensen te stoppen met roken. Slechts zeven procent slaagt daar ook daadwerkelijk in. Onze smoesjes? ‘Eentje kan geen kwaad’ of ‘het is tenslotte weekend’. Jammer, want stoppen heeft, zoals je ongetwijfeld weet, heel veel voordelen. In deze blog geven wij je daarom een aantal tips een tricks, zodat je vanaf nu wél van die sigaret af kan blijven!

Zorgprofessionals & Innovatie: ergernis of enthousiasme?

De zorg wordt over het algemeen beschouwd als een traditionele sector, met weinig enthousiasme voor innovatie. Artsen maken zich zorgen over het gebrek aan onderzoek over eHealth en zorgbestuurders vinden de implementatiekosten te hoog. Dat is althans de opvatting die heerst. Een blog geschreven door een verpleegkundige laat echter een hele andere denkwijze over eHealth zien. Zien zorgprofessionals dan juist wél de positieve gevolgen van eHealth voor hun patiënten?

Het belang van eHealth             

eHealth biedt veel voordelen voor zowel de maatschappij als patiënt. Het aantal chronisch zieken in Nederland neemt bijvoorbeeld flink toe, wat leidt tot vergrijzing. Deze vergrijzing gaat uiteindelijk zorgen voor een enorm personeelstekort. eHealth is in staat het tij te keren, door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij een beperking of de belasting van chronisch zieke werknemers te monitoren.

Patiënten krijgen door eHealth daarnaast de mogelijkheid om meer de regie over hun eigen zorg te nemen. Ze raken zo meer betrokken bij hun behandeling en zijn dan eerder geneigd hun gedrag te veranderen. Dit heeft bijvoorbeeld positieve gevolgen voor juiste medicatie-inname (therapietrouw). Ook krijgen patiënten door eHealth de kans om hun kennis en ervaringen te laten bijdragen aan verbeteringen in de zorg.

Dankzij deze voordelen staan steeds meer patiënten open voor het gebruik van eHealth. Een aantal weken geleden interviewde MedApp bijvoorbeeld Vera van den Heuvel, een enthousiaste gebruiker. Vera gebruikt MedApp om haar eigen waarnemingen te noteren en te kijken hoe zij op bepaalde behandelingen reageert. Als een behandeling niet goed bij haar past, stelt Vera met haar arts een nieuw plan op.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.” – Vera van den Heuvel

Terughoudendheid zorgverleners         

Ondanks duidelijke voordelen lijken zorgverleners voorzichtig met eHealth. Zo stelde de Patiëntenfederatie Nederland afgelopen augustus dat consumenten zeer enthousiast waren over de online patiëntportalen van het RadboudUMC, maar dat zorgverleners juist terughoudend waren. Zij zouden de patiënt niet onterecht ongerust willen maken of moeite hebben met het verlies van controle.

Zorgverleners- of bestuurders hebben ook andere redenen om voorzichtig te zijn met eHealth. Er is bijvoorbeeld nog nauwelijks inzicht in de effecten van eHealth op lange termijn. Daarnaast zien veel zorgorganisaties eHealth meer als ‘extraatje’: goed om mee te experimenteren, maar nog niet volwassen genoeg om op grotere schaal mee te werken. Volgens verpleegkundig onderzoekster Betsie van Gaal is ondersteuning met eHealth daarom pas echt mogelijk na een zogenaamde cultuurverandering bij leidinggevenden in de zorg:

 “Oefening en scholing alleen is niet voldoende. Een mentaliteitsverandering is noodzakelijk.” – Betsie van Gaal

Een ander standpunt 

Het is niet onbegrijpelijk dat zorgprofessionals voorzichtig zijn met de implementatie van eHealth, gezien het gebrek aan onderzoek. Waarom zouden ze veel energie steken in nieuwe toepassingen als op voorhand onduidelijk is hoeveel profijt ze ervan hebben? Niet voor niets wordt er al flink bezuinigd in de zorg.

Toch lijkt verpleegkundige Evelyn Naalden deze gehele opvatting over zorgverleners met haar blog te ontkrachten. Door de medicijndispenser ziet Evelyn bijvoorbeeld cliënten opbloeien. Waar zij voorheen cliënten moest motiveren om uit bed te komen, zitten ze nu al vol trots aan tafel wanneer Evelyn binnenkomt.

“Cliënten voelen een grote verantwoordelijkheid nu zij zelf weer de medicatie beheren. Het geeft weer vertrouwen dat zij nog wel iets kunnen. En dan houd ik misschien wat meer tijd over om nét dat beetje meer aandacht te bieden.” – Evelyn Naalden

Bij MedApp zijn we aangenaam verrast door deze blog van Evelyn. Het doet ons goed om te zien dat ook zorgverleners het gebruik van eHealth stimuleren. De mogelijkheden van eHealth voor de patiënt én professional zijn eindeloos: hoe zonde zou het zijn als deze mogelijkheden niet ten volle worden benut?

Nieuwsbrief aanmelding
Extreme kou: de voordelen voor uw gezondheid

“Strenge vorst op komst, schaatsen uit het vet”, kopte het Reformatorisch Dagblad afgelopen woensdag. Waar u misschien al stiekem hoopte op de lente (het is immers al eind februari), blijkt het tegendeel waar. De winter is nog niet voorbij en deze week is het ijskoud. Koud weer kan vervelend zijn (bevroren vingers), maar heeft ook zeker zijn voordelen. Lees hieronder welke voordelen dat precies zijn!

 

Kou is over het algemeen minder geliefd dan hitte. Koud weer brengt dan ook een aantal nadelen met zich mee: de auto krabben, oppassen dat we niet uitglijden, bevroren handen en voeten, enzovoorts. Ook voor mensen met een bepaalde aandoening, zoals reuma, zorgt de kou voor problemen. Als het koud is hebben veel mensen met reuma meer pijn en last van stijfheid. Wanneer het warm is, worden dagelijkse reumaklachten verzacht. Niet gek dus, dat reumapatiënten vaak het warmere weer opzoeken. Toch heeft koud weer ook positieve effecten op de gezondheid.

 1. U verbrandt meer calorieën bij een lage temperatuur.
  Ons lichaam verbrandt calorieën door beweging en lichamelijke processen. Om niet ziek te worden, probeert uw lichaam altijd op een stabiele en optimale lichaamstemperatuur te blijven. Bij kou moet uw lichaam daarom extra zijn best doen om op een goede lichaamstemperatuur te komen. Dit proces kost extra energie, waardoor u meer calorieën verbrandt.
 2. Koud water werkt als antidepressivum.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat koud water helpt tegen depressiviteit. Als u regelmatig twee tot drie minuten met 20 graden doucht, zouden eventuele depressieve gevoelens afnemen. Dit komt doordat de huid en zenuwen in de hersenen dan opbeurende prikkels krijgen. Weg winterdip!
 3. U slaapt beter bij koud weer.
  Hoge temperaturen leiden tot rusteloosheid. Een koele kamer werkt daarom een goede nachtrust in de hand. Steeds meer studies wijzen uit dat er een verband bestaat tussen lichaamstemperatuur en chronische slaapproblemen: mensen met last van slapeloosheid hebben vaak een hogere lichaamstemperatuur.
 4. Uw metabolisme werkt beter bij kou.
  Volgens een onderzoek van het Amerikaanse National Institute of Health heeft een koude slaapkamer positieve effecten op het metabolisme. Goed nieuws, want een goed werkende stofwisseling verlaagt op den duur het risico op diabetes en andere gezondheidsproblemen!
 5. Uw concentratie wordt beter bij een lage temperatuur.
  Ondanks dat hogere temperaturen vaak als aangenamer worden ervaren, daalt hierbij de concentratie van de hersenen. Kouder weer levert u daarom betere resultaten op bij bepaalde taken.
 6. Koud weer is goed voor uw huid.
  Lage temperaturen zijn goed voor uw bloedvatenstelsel. Door kou blijven de bloedvaten namelijk actief om de lichaamstemperatuur te regelen. Koud water onttrekt daarnaast minder snel vet uit de huid dan warm water. Dit is goed voor uw huid, omdat het vettige laagje dan als barrièrefunctie fungeert en uw lichaam weert tegen schadelijke stoffen.

Ieder nadeel heeft dus zijn voordeel! En natuurlijk kan het ook heerlijk zijn om een frisse neus te halen in de koude lucht. Ook nog eens heel gezond!

Nieuwsbrief aanmelding
 

Taal & Gezondheid: Bijsluiters voor Laaggeletterden

De consument leest voor het eerste gebruik van een medicijn bijna altijd de bijsluiter. Meer dan negentig procent leest de bijsluiter helemaal of in ieder geval de belangrijkste informatie. De consument vindt de dosering (70%), bijwerkingen (68%) en wijze van inname (67%) het belangrijkst, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Dat is goed nieuws, want het lezen van de bijsluiter bevordert juiste inname van medicatie. Maar hoe zit het dan met mensen die niet in staat zijn de bijsluiter van hun medicatie te lezen?

Het belang van bijsluiters

Het lezen van de bijsluiter draagt bij aan juiste inname van medicatie en dus therapietrouw. Vandaar dat gebruikers van MedApp bijsluiters ook altijd via de app kunnen opvragen. Ook als een geneesmiddel al vaker is gebruikt, blijft het lezen van de bijsluiter belangrijk.

In de tussentijd kan namelijk de situatie van de gebruiker veranderd zijn. Als een geneesmiddel later bijvoorbeeld wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, is het goed om in de bijsluiter te lezen welke bijwerkingen dat kan hebben.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Goede en laagdrempelige geneesmiddelinformatie is de basis voor juiste inname van medicatie. Hebben patiënten geen toegang tot deze informatie, dan heeft dat gevolgen voor hun therapietrouw.

Dertig procent van de Nederlanders is echter beperkt gezondheidsvaardig. Daarnaast zijn 2.5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Zij hebben dus als het ware geen toegang tot de bijsluiters van hun medicatie. Hoe zorgen we ervoor dat we ook deze mensen met laagdrempelige en begrijpelijke geneesmiddelinformatie kunnen bereiken?

Begrijpelijke informatie via GIP

Om ervoor te zorgen dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden medicijninformatie begrijpen, heeft Health Base de GIP samengesteld. Met de GIP kunnen apothekers via hun zorginformatiesysteem begrijpelijke geneesmiddelinformatie voor patiënten samenstellen, zowel online als op papier.

Door de integratie met het zorginformatiesysteem is de GIP altijd op maat voor de patiënt samengesteld. Met de GIP zijn bijsluiters dus ook toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar alsnog blijft begrijpelijke geneesmiddelinformatie een probleem voor laaggeletterden.

Visuele informatie via Kijksluiters

Om medicijninformatie begrijpelijker te maken, zijn een honderdtal apotheken begonnen met de kijksluiter. De kijksluiter is een korte video waarin het medicijn en eventuele bijwerkingen simpel worden uitgelegd. Patiënten krijgen een code bij het medicijn die ze invullen op kijksluiter.nl.

Omdat de site de video’s niet openbaar maakt, kunnen patiënten alleen de video’s kijken die voor hen bedoeld zijn. Op die manier wordt er geen verkeerde informatie versterkt en worden patiënten niet onnodig bang gemaakt met bijwerkingen van andere (soortgelijke) medicatie.

Deze manier van voorlichten is dus geschikt voor alle Nederlandse zorgconsumenten, ongeacht hun taal- of gezondheidsvaardigheden. Kijksluiters dragen daarom veel bij aan therapietrouw. Juiste medicatie-inname voorkomt complicaties voor de patiënt én bespaart de maatschappij een hoop geld. Bij MedApp zijn we daarom groot fan!

Nieuwsbrief aanmelding