Health Deal: preventie & zelfredzaamheid met eHealth

Op 15 maart werd de Health Deal Stimulering Gezondheid door Persoonlijke Preventie via eHealth ondertekend. Met deze Health Deal beloven de 14 deelnemende organisaties zich in te zetten voor de toegankelijkheid van eHealth voor alle Nederlanders. De focus ligt hierbij op het gebruik van eHealth voor persoonlijke preventie.

Preventie & Zelfredzaamheid  

eHealth leent zich perfect voor preventieve zorg. Een goed voorbeeld is de proef waarbij COPD-patiënten thuis worden gemonitord. Het monitoringsysteem weet wanneer de patiënt meer klachten heeft dan normaal, waarbij direct een verbinding met de arts wordt opgestart. De verwachting is dat patiënten hierdoor vier tot acht keer minder naar het ziekenhuis hoeven.

Ook is eHealth heel geschikt om de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. Door eHealth staat de consument steeds meer centraal, waardoor consumenten ook steeds vaker hun gezondheid in eigen hand nemen. Zo kunnen patiënten via eHealth bijvoorbeeld labwaarden aan hun arts doorgeven of kijken hoe het met hun behandeling staat. Patiënten krijgen zo meer de regie over hun eigen zorg.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.” – Vera van den Heuvel (gebruiker MedApp)

Risico’s & Knelpunten

Toch kent eHealth ook bepaalde risico’s. Een voorbeeld is medicalisering, waarbij patiënten bepaalde verschijnselen zelf als ziekte definiëren. Dit heeft vaak onder- of overbehandeling tot gevolg. Ook krijgen ICT-bedrijven steeds meer macht en kunnen persoonlijke gezondheidsgegevens worden misbruikt.

Het grootste knelpunt is echter de toegankelijkheid van eHealth. Voor consumenten met beperkte digitale vaardigheden is het gebruik van eHealth soms lastig, waardoor zij achterlopen. Daarnaast is de financiering vaak een probleem. Dient de overheid, zorgverzekeraar, werkgever of de consument voor eHealth te betalen?

Oplossing & Cultuurverandering

De Health Deal werd ondertekend om bovenstaande risico’s en knelpunten te vermijden. Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Health Deals zijn dus afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen. Zo worden risico’s met betrekking tot privacy geminimaliseerd en wordt er samen gekeken welke partij wat gaat financieren.

De Health Deal Stimulering Gezondheid door Persoonlijke Preventie via eHealth lijkt een grote slagingskans te hebben. Maar liefst 14 organisaties zijn aangesloten, waaronder Menzis, de Hartstichting en Landelijke Huisartsen Vereniging.

Het ondertekenen van de Health Deal en de oprichting van het NeLL duiden op een mentaliteitsverandering bij professionals. eHealth krijgt zo een steeds vastere plek in het Nederlandse zorgstelsel, waarbij we er samen voor kunnen zorgen dat eHealth voor iedereen toegankelijk is.

Nieuwsbrief aanmelding
Het Internet der Dingen: groot voordeel of gebrek aan veiligheid?

Het Internet der Dingen (the Internet of Things) verandert de gezondheidszorg. Verpleegsters hebben bijvoorbeeld via het ziekenhuisbed toegang tot de röntgengegevens van de patiënt of patiënten zijn in het bezit van een real-time locatiesysteem waardoor familie weet wanneer zij de operatiekamer verlaten. De praktijkmogelijkheden van IoT in de zorg zijn oneindig en bieden bijna altijd voordeel voor de patiënt. Wij zijn daarom zeer enthousiast, maar willen u wel waarschuwen voor mogelijke gevaren omtrent uw privacy.

Het Internet der Dingen

Het Internet der Dingen staat voor het (tijdelijk) verbinden van apparaten met het internet om gegevens te kunnen uitwisselen. In andere woorden communiceren die apparaten met elkaar via het internet. De inzet van IoT blijft daarom lang niet beperkt tot alleen de zorg en ICT, maar kan op bijna alle vlakken van de maatschappij hulp bieden.

Eerder schreven wij al over het grote aantal startups in Nederland dat zich richt op IoT in de meer traditionele sectoren. Voor banken en verzekeraars, bijvoorbeeld, is waterschade vaak de grootste kostenpost. Door woningen uit te rusten met sensors (IoT) worden miljoenen bespaard op waterschade en kunnen premies laag worden gehouden.

IoT bij MedApp

Uit onderzoek blijkt dat zes van de tien zorgorganisaties wereldwijd al profiteren van IoT. MedApp blijft niet achter: laatst is de app bijvoorbeeld gekoppeld aan Amazon Echo, een slimme luidspreker. De luidspreker kan de gebruiker waarschuwen wanneer een medicijn moet worden ingenomen, waardoor MedApp toegankelijker wordt voor mensen die minder intensief met hun smartphone bezig zijn. Daarnaast biedt de koppeling interessante kansen voor bijvoorbeeld de mantelzorg.

IoT biedt ook de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een slimme pillendoos. Eerder deed MedApp al onderzoek onder gebruikers naar zo’n slimme pillendoos en de resultaten waren enorm positief. Meer dan 50% van de gebruikers bleek al een pillendoos te hebben en nog eens 70%  daarvan gaf aan behoefte te hebben aan een koppeling van hun pillendoos met MedApp.

Een ander voorbeeld is de medicatieverificatie van patiënten bij een ziekenhuisopname via MedApp laten te verlopen. De eerste intake zou dan niet in het ziekenhuis plaatsvinden, maar bij de gebruiker thuis. Deze technologie past bijvoorbeeld goed bij ziekenhuizen zoals het Medisch Spectrum Twente, waar iedere patiënt bij de intake een iPad krijgt en daarmee eten kan bestellen en zijn of haar voortgang kan bekijken.

Privacy

Naast de vele voordelen brengt IoT ook wat risico’s met zich mee. Met name de privacy van gebruikers kan in gevaar zijn. Bijna 90% van de organisaties die vooroploopt met IoT heeft ook daaraan gerelateerde beveiligingsproblemen gehad.

“Afluisteren is door het Internet of Things kinderspel geworden. Niks microfoons verstoppen in plantenbakken of achter spiegels, maar gewoon ‘connected’ apparaten hacken en omtoveren tot digitale luistervinken. Hoe voorkomen we dat we met de slimme apparaten die we in huis halen onze privacy voorgoed te grabbel gooien?” – Bastiaan Bakker, Cyper Security Expert (Motiv ICT Security)

Maakt u zich weleens zorgen over uw privacy als u gebruik maakt van nieuwe technologie? Lees dan goed het privacybeleid van de betreffende organisatie, deze zijn bijna altijd op de website te vinden. Het privacybeleid van MedApp vindt u bijvoorbeeld hier. Wij willen u niet afschrikken, maar wel waarschuwen. IoT biedt zoveel voordeel, het zou zonde zijn als u juist alleen nadeel treft!

Nieuwsbrief aanmelding