Ben jij therapietrouw?

Neem jij altijd je medicijnen in? Of vergeet je ze af en toe? Vast wel. Sommige ochtenden zijn nu eenmaal zo zwaar dat je alleen oog hebt voor een kop koffie. Je medicatie heeft dan vaak minder prioriteit. Herken jij jezelf hier in? Dan ben je niet de enige. Maar liefst 40% van de Nederlandse bevolking neemt medicatie niet altijd op de juiste manier in. Hoe lossen we dat op?

Therapie(on)trouw

Als jij je medicijnen inneemt zoals de arts dat heeft voorgeschreven, ben je therapietrouw. Wist je dat een arts minimaal 6 jaar heeft gestudeerd voordat hij of zij tegenover jou zit in de spreekkamer? Artsen weten wat ze doen: ze geven jou niet voor niets instructies mee over hoe je medicatie moet innemen.

Als jij je aan de instructies van je arts houdt, dan werkt het medicijn beter. Vergeet je weleens medicatie? Dan is je ziektelast groter of duurt het herstel langer, waardoor je misschien vaker naar het ziekenhuis moet. Therapieontrouw heeft daarom grote gevolgen voor de kosten van de gezondheidszorg.

Meerdere aspecten      

Wanneer jij je medicijnen niet altijd inneemt, kan dat enorm veel redenen hebben. Je vergeet ze, bijvoorbeeld, of hebt ze niet meer in huis. Aan de andere kant neem jij je medicijnen misschien wel altijd in, maar niet zoals voorgeschreven (nuchter, bijvoorbeeld). Ook dan ben je niet therapietrouw.

Deze uiteenlopende redenen zijn precies waarom het lastig is om therapieontrouw te tackelen. Wat voor jou werkt, werkt misschien niet voor een ander. Wij geloven dat een oplossing jou daarom zou moeten steunen bij meerdere aspecten van je medicijngebruik: je gedrag, organisatie en educatie.

Een passende oplossing helpt jou bijvoorbeeld om je gedrag aan te passen en dus je medicatie niet meer te vergeten. Ook zou die oplossing jou moeten ondersteunen bij de organisatie van je medicijnen, zodat je genoeg voorraad hebt. Daarnaast is educatie belangrijk, zodat jij bijvoorbeeld weet hoe je je medicijnen hoort in te nemen en wat eventuele bijwerkingen zijn.

eHealth

Een passende oplossing vinden blijkt lastig, maar niet onmogelijk. De veelzijdigheid van eHealth biedt namelijk veel perspectieven, zoals medicijnherinneringen via een app, digitale bijsluiters of meldingen die aangeven dat je nieuwe medicijnen moet halen bij de apotheek. De mogelijkheden van eHealth lijken oneindig.

Alhoewel zorgverleners vaak nog terughoudend zijn met eHealth, bijvoorbeeld door gebrek aan langdurig onderzoek, zijn wij enthousiast. eHealth kan helpen therapietrouw te verbeteren én draagt veel bij aan jouw zelfredzaamheid. Zo verbeteren we niet alleen de zorg, maar krijgen we ook de kosten omlaag!

 

NIEUWSBRIEF AANMELDING
MedApp één van de meest belovende startups van Eindhoven

Jaarlijks organiseert IO, opvolger van E52, de Top 10 Startups to Watch. Koplopers in innovatie komen deze avond bijeen om te discussiëren over problemen van de toekomst. Daarnaast wordt de Gerard & Anton Award uitgereikt aan de 10 meest belovende startups van Eindhoven.

Afgelopen jaar sleepten onder andere startups Amber Mobility, BitSensor en Lightyear de prijs in de wacht. Gisteren vond in het Microlab op Stijp-S de jubileumeditie plaats, waarbij MedApp een award in ontvangst mocht nemen. Wij zijn enorm trots!

NIEUWSBRIEF AANMELDING
De zorgverzekeraar: eerlijk beeld of ingesleten oordeel?

4 minuten lezen

Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking wantrouwt zorgverzekeraars. Waarom? Zorgverzekeraars zouden te weinig het belang van de consument voor ogen houden. Deze gedachte is begrijpelijk: we betalen wel premie, maar krijgen niet alles vergoed. Zorgverzekeraars zijn daarom niet altijd geliefd. Artsen, die in principe dezelfde belangen nastreven als zorgverzekeraars, zijn dat vaak wel. Hoe komt dat? En is dit negatieve oordeel terecht?

Winst

Zorgverzekeraars maken winst en toch gaan onze premies omhoog. Dat is pijnlijk, want het gaat om onze gezondheid. Toch is deze winst verklaarbaar: zorgverzekeraars dragen zelf het risico van toekomstige extra kosten. Ze ontvangen alleen vooraf een compensatie van de overheid voor eventuele hogere kosten, maar moeten zelf betalen als de kosten nog hoger uitpakken. Winst fungeert daarom als buffer.

Daarnaast stelt minister Bruins de hoogte van onze premies vast. Omdat de zorgkosten stijgen, verhoogt het ministerie dat minimum dagelijks. Ons wantrouwen jegens zorgverzekeraars is dus begrijpelijk, maar misschien niet helemaal eerlijk. Zeker als je bedenkt dat ziekenhuizen (om dezelfde reden) ook winst maken, maar we daar vaak een ander gevoel bij hebben. Dat komt doordat wij bij een ziekenhuisopname eerder het idee hebben dat we onze zorgverzekeraar betalen, niet het ziekenhuis zelf.

Zorginkopers

Zorgverzekeraars maken winst, maar alsnog worden niet alle behandelingen of medicijnen vergoed. Dat is enorm vervelend, maar ook niet helemaal de schuld van zorgverzekeraars. Toen Nederland in 2006 een nieuw zorgstelsel kreeg, werden zorgverzekeraars namelijk tegen wil en dank ook zorginkopers. Dat betekent dat zij vooraf zorg inkopen bij een ziekenhuis en deze zorg moeten verdelen onder consumenten.

Dat lijkt oneerlijk, maar stelt u zich eens voor: als u mooie schoenen ziet, maar voor hetzelfde geld twee paar andere mooie schoenen kunt kopen, waar kiest u dan voor? Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van veel mensen en moet daarom lastige keuzes maken. Ze willen immers niet te weinig zorg inkopen. Dure behandelingen of medicijnen blijven daarom een moeilijk punt.

Indirect voordeel

Wanneer wij iets geven, verwachten we daar vaak ook iets voor terug. Dat is helemaal niet gek, maar verklaart wel gedeeltelijk onze negatieve houding tegenover zorgverzekeraars. We betalen immers veel geld voor onze zorgverzekering, maar krijgen daar niet altijd (direct) wat voor terug. Maar toch, als uw automonteur bij een grote beurt voorstelt om een onderdeel te vervangen dat daar binnenkort aan toe is, dan stemt u daar toch ook mee in?

Daarnaast krijgen we wél wat terug van onze zorgverzekeraars. Niet alleen wanneer we daadwerkelijk ziek worden, maar ook al daarvoor. Zit u bijvoorbeeld met een gerust hart thuis op de bank als uw zoon op skivakantie gaat met zijn vrienden, maar geen goede zorgverzekering heeft afgesloten? Verzekeringen geven ons een stuk rust en daarom de mogelijkheid om meer van bepaalde dingen te genieten.

Ivoren toren

Een andere reden dat wij zorgverzekeraars vaak wantrouwen, is dat we ze nooit zien. Artsen daarentegen wel: we praten met artsen en bouwen zo een vertrouwensband op. Daarnaast is de dienstverlening van verzekeraars soms ver onder de maat. Zo hangen we bijvoorbeeld al snel een halfuur aan de telefoon als we een vraag hebben over onze zorgverzekering.

Door deze gebrekkige communicatie lijkt de consument niet altijd centraal te staan. Dat zou wel moeten: het gaat immers om onze gezondheid. Gelukkig lijken innovatieve verzekeringsmaatschappijen bezig aan een opmars. Bepaalde maatschappijen, zoals Ditzo, doen steeds meer digitaal en zetten de consument daarbij wél centraal.

Nuance

Kortom is onze afkeer voor zorgverzekeraars heel begrijpelijk, maar misschien niet altijd terecht. Het nieuwe zorgstelsel heeft verzekeraars bijvoorbeeld op een lastige en ongewenste positie geplaatst. Zorgverzekeraars maken dus winst, maar deze winst wordt voornamelijk gebruikt als buffer. Daarnaast lijkt de nieuwe, digitale zorgverzekeraar op komst. Bij deze generatie zorgverzekeraars lijkt de focus wél op de juiste plaats te liggen. Nogmaals: dat is geheel terecht. Het gaat immers om onze gezondheid, wat is er belangrijker dan dat?

 

NIEUWSBRIEF AANMELDING
Persbericht: Medicatietrouw jongeren onder de maat

Samenwerking Jouw Omgeving en MedApp vergroot trouw medicatiegebruik onder jongeren

Utrecht, 7 juni 2018 – E-Healthplatform Jouw Omgeving en medicatieplatform MedApp slaan de handen ineen om medicatietrouw onder Nederlandse jongeren te verbeteren. In opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) is MedApp in het platform van Jouw Omgeving geïntegreerd. Het helpt cliënten zo bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook krijgen ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt. Bovendien krijgen cliënten vanaf nu alle relevante hulp en informatie vanuit één (online) plek aangeboden.

Jouw Omgeving is een digitaal platform dat cliënten online ondersteuning en hulp aanbiedt. Ook kunnen cliënten via het platform met zorgprofessionals communiceren. Robbert Slotman van Jouw Omgeving: “Wij hebben op verzoek van het E-KJP dat al gebruikt maakt van ons platform heel bewust MedApp benaderd vanwege de kwaliteit van hun medicatieplatform en de hoge waardering van de huidige gebruikers. Na het eerste contact hebben we onze expertises gebundeld en MedApp gekoppeld aan het e-Healthportaal van Jouw Omgeving.”

Cliënten konden al eerder gebruikmaken van MedApp, maar nu is dat nog gemakkelijker. Slotman legt de meerwaarde uit van de samenwerking. “Door de integratie in ons platform bieden we cliënten alle hulp op één plek aan. Jouw Omgeving is zo de centrale toegangspoort naar de zorg die zij nodig hebben. Het is gebruiksvriendelijker en biedt veel gemak.”

Zorgprofessionals hebben door de koppeling van MedApp met Jouw Omgeving ook meer zicht op het medicijngebruik van hun cliënten, bijwerkingen worden bijvoorbeeld eerder duidelijk. Indien nodig kunnen professionals hun behandeling zo beter afstemmen op de situatie.

Maatschappelijk probleem

Volgens Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp, is medicatieontrouw een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Slechts 60% van de medicijnen wordt ingenomen zoals voorgeschreven en de kosten daarvan lopen in de miljarden.

Janssen: “Bij medicijngebruik denken we al vrij snel aan ouderen, maar ook een grote groep jongeren gebruikt medicatie. De zorgsector is bijzonder conservatief. Veranderingen die eigenlijk wel nodig zijn, worden mondjesmaat doorgevoerd. Er wordt te weinig samengewerkt om e-Health ten gunste van cliënt en behandelaar naar een hoger niveau te tillen. Daarom is de integratie van MedApp in het platform van Jouw Omgeving bijzonder: in korte tijd kunnen we hiermee een verandering in de zorg realiseren. Het doel is om zowel jeugdige cliënten als zorgprofessionals te helpen bij hun behandelprogramma’s.”

Andreas Lamerz, geneesheer-directeur van Triversum, is vanuit het E-KJP betrokken bij de integratie van MedApp in het platform: “Deze samenwerking is een goede ontwikkeling. Zo kan een grote groep jongeren dus direct gebruikmaken van de nieuwe dienstverlening. De applicatie heeft veel zinvolle aspecten waarmee we de therapietrouw van onze cliënten kunnen verbeteren. De herinneringsnotificaties helpen vooral jongeren goed bij het innemen van hun medicatie. Bovendien ontvangen onze cliënten vaak een berg aan informatie – waaronder bijsluiterinformatie –  die soms lastig te onthouden is. Nu kunnen ze dit rustig nalezen in de MedApp onder medicijneninformatie.”

Slimme wekkers           

Gemak staat dan ook voorop bij MedApp. Het medicatieplatform is geïnspireerd op de wensen van de gebruikers, zodat zij optimaal worden ondersteund bij medicatietrouw. Door aansprekende notificatieteksten en geluidjes is de app voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt. Ook is de bijsluiterinformatie afgestemd op deze specifieke doelgroep. Nieuw is de integratie van de slimme wekker: deze geeft niet op standaardtijden een signaal dat de cliënt medicatie moet innemen, maar gaat af op momenten dat het de cliënt goed uitkomt.

Slotman: “En juist dit innovatieve en gebruiksvriendelijke karakter van MedApp spreekt ons aan. De koppeling met hun applicatie gaat jongeren op ons e-Healthplatform echt helpen bij hun behandelprogramma. De zorg wordt bovendien efficiënter als zorgprofessionals mee kunnen kijken en de zorg beter laten aansluiten op de situatie van de cliënt.”

Over Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is een veilig, online platform waarin cliënten en hun omgeving met professionals samenwerken aan een toekomst met perspectief. Dat doet Jouw Omgeving door een persoonlijke omgeving aan te bieden waar doeltreffende behandelprogramma’s tot hun recht komen. Op ieder gewenst moment kunnen behandelaar en cliënt online met elkaar in gesprek en informatie delen. De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede sociaal domein, sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg. Jouw Omgeving telt inmiddels ruim 50.000 gebruikers.

Over het E-KJP
Om de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen op een nog hoger niveau te brengen, hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren. Onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie willen de instanties de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd bieden, door gezamenlijk nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. De zeven deelnemende organisaties zijn Accare, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Karakter, Triversum en Yulius.

Over MedApp
Met meer dan honderddertigduizend downloads is MedApp het grootste medicatieplatform van de Benelux. MedApp neemt zorgen over medicijngebruik weg en is een handvat om therapietrouw te verhogen. Vergeet u soms medicijnen bij het ontbijt? MedApp geeft u op tijd een sein. Ziet u vaak te laat dat uw medicijnvoorraad bijna op is? MedApp waarschuwt u tien dagen daarvoor. De app realiseert daarnaast een koppeling met het Nederlandse zorgsysteem, zodat u bijvoorbeeld medicatie kunt bestellen bij uw apotheek. MedApp werkt samen met verschillende zorginstanties, zoals het RadboudUMC en het Epilepsiefonds

 

EINDE PERSBERICHT

 

Succesvol stoppen? Dat kun jij!

Jaarlijks proberen ongeveer één miljoen mensen te stoppen met roken. Slechts zeven procent slaagt daar ook daadwerkelijk in. Onze smoesjes? ‘Eentje kan geen kwaad’ of ‘het is tenslotte weekend’. Jammer, want stoppen heeft, zoals je ongetwijfeld weet, heel veel voordelen. In deze blog geven wij je daarom een aantal tips een tricks, zodat je vanaf nu wél van die sigaret af kan blijven!