MedApp in gesprek met Vera van den Heuvel

MedApp is gebaseerd op de wensen van medicijngebruikers. Verzoeken, klachten en vragen nemen we dan ook uiterst serieus. Af en toe springt er een gebruiker tussenuit die begrijpt waar andere gebruikers behoefte aan hebben en zich daarvoor hard maakt. Vera van den Heuvel is zo iemand. Hoog tijd om haar eens te ondervragen over MedApp!  

Hi Vera! Hoe kwam u bij MedApp terecht en hoe waren uw eerste ervaringen?

Ik gebruikte eerst een andere app, maar kwam toen ergens een bericht tegen over MedApp. In dat bericht werd MedApp aangeschreven als goede app en dus besloot ik om over te stappen. Ik merkte dat het invoeren van medicijnen vrij eenvoudig was. Soms waren er wel wat onduidelijkheden, zoals de term ‘eigen invoer’. Een handleiding met dit soort termen zou daarom denk ik zeer van pas komen!

Vervolgens werd aan mij gevraagd of ik bèta-tester wilde worden. Dat zag ik wel zitten, want MedApp moet mij en andere medicijngebruikers immers kunnen ondersteunen. Door bèta-tester te worden ging ik meer kijken naar alle functies van MedApp. Zo kwam ik erachter dat de app veel mogelijkheden biedt aan medicijngebruikers.

Hoe kijkt u nu naar MedApp en waar gebruikt u MedApp met name voor?

Ik gebruik MedApp voor de medicijnherinneringen, maar MedApp is voor mij meer dan alleen een medicijnwekker. Ik vind bijvoorbeeld het dagboek en het bijhouden van klachtenscores heel fijn. In het medisch dossier kan ik precies terugvinden hoe ik de afgelopen periode heb ervaren.

Ik spreek met mijn arts een zorgbeleid voor thuis af en dat beleid moet goed aansluiten. Als dat niet het geval is, kan ik in het medisch dossier aflezen, bijvoorbeeld bij mijn eigen waarnemingen, waarom het beleid niet goed heeft gewerkt. Met de ingevoerde gegevens kan ik met mijn arts dan een nieuw beleid opstellen dat wél past. Dat is enorm belangrijk voor mijn gezondheid.

“Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van.”

Heeft MedApp een positieve of negatieve invloed gehad op uw dagelijkse leven?

Positief, want ik voel veel meer de regie van mijn behandeling bij mijzelf liggen. Ik sta aan het roer van mijn medicijngebruik en ben me daar door MedApp ook veel bewuster van. Arts en patiënt werken door MedApp samen en dat heeft veel bijgedragen aan de kwaliteit van mijn leven.

Mijn man is MedApp inmiddels ook gaan gebruiken. Hij gebruikt de app op een andere manier dan ik, een manier die beter bij hem past. De veelzijdigheid van MedApp maakt dat mogelijk en dat is erg handig. De app kan zo naar eigen idee worden ingericht. Door dit soort mogelijkheden zou ik MedApp aanraden aan anderen.

Hoe denkt u dat MedApp het in de toekomst gaat doen?

Ik verwacht dat MedApp het goed gaat doen, zoals de organisatie met het product bezig is en naar gebruikers luistert. Het gaat er dan ook om dat MedApp er voor de gebruiker is en niet andersom. Voor MedApp is het denk ik belangrijk om na te denken over hoe zij de zorgsector verder kunnen bereiken.

Mijn apotheek doet bijvoorbeeld nog niet mee aan de herhaalservice, omdat ze te weinig weten over de beveiliging van de app. Informatie over MedApp zou voor hen zeer gewenst zijn, omdat MedApp nu nog een onbekende speler is. Onbekend maakt in dit geval onnodig ongewild.

“ik voel veel meer de regie van mijn behandeling bij mijzelf liggen.”

Als alles mogelijk was, wat zou u dan nog toevoegen aan MedApp?

Een aansluiting op mijn LSP (EPD of regionale digitale dossiers). Nu bevat mijn medisch dossier alleen informatie van de behandelaar. Bij een aantal andere ziekenhuizen of zorgverleners is het lastig mijn dossier in te kunnen zien, laat staan dus dat ik mijn eigen bevindingen aan het dossier kan toevoegen. MedApp aansluiten op mijn LSP zou daarom een ideale toevoeging zijn!

Hartelijk bedankt Vera, voor uw uitgebreide antwoorden en fijne samenwerking!

 

Nieuwsbrief aanmelding
 

Gezondheidszorg in Nederland: trots of teleurstelling?

De meningen over de Nederlandse gezondheidszorg zijn verdeeld. Nederlanders zien de zorg namelijk als maatschappelijk probleem én als een sterk punt, zo blijkt uit onderzoek van het COB. Gezondheids- en ouderenzorg staat op de derde plek bij problemen, maar ook op de vierde plaats bij sterke punten. Nederlanders willen verder dat de overheid meer geld spendeert aan zorg en onderwijs en minder aan cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Problemen

Nederlanders ervaren voornamelijk de zorg voor ouderen als belangrijk probleem. “De zorg voor ouderen gaat achteruit. En naar mijn mening wordt voor niet-Nederlanders beter gezorgd dan voor ons”, zo stelt een vrouw. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan mankracht voor de ouderenzorg en de overbelasting van mantelzorgers.

Opvallend is het grote aantal mensen dat zich zorgen maakt over de stijging van de zorgkosten. De betaalbaarheid van de zorg wordt steeds meer als probleem gezien. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat dit najaar de zorgpremies voor volgend jaar bekend zijn gemaakt.

Zorg als sterk punt        

Er zijn echter ook mensen die vinden dat de zorg een sterk punt van Nederland is. Volgens hen zien we aan de zorg dat Nederland meer de goede dan de verkeerde kant opgaat. Een deelneemster aan het onderzoek zegt bijvoorbeeld dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de wereld behoort.

Ook Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, stelt dat de zorg in Nederland al heel goed is. “Onze medisch specialistische zorg staat hoog aangeschreven in Europa, maar dat moet wel zo blijven.” Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat Nederland over acht jaar ook nog bij de kopgroep hoort.

Rol patiënten   

Daniëls, die ook cardioloog is bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, hoopt dat Nederland in 2025 de beste zorg ter wereld heeft. Naast medische en innovatieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg is daar volgens Daniëls ook goede communicatie tussen arts en patiënt voor nodig.

Volgens Daniëls is niet alleen de arts verantwoordelijk voor goede communicatie, maar ook de patiënt. Het is volgens hem van belang dat de patiënt van tevoren bedenkt wat hij of zij wil weten en daarna de goede vragen stelt.

Betrokkenheid

Als een patiënt van tevoren nadenkt over de afspraak die hij of zij heeft met de arts, dan impliceert dat betrokkenheid vanuit die patiënt. Betrokkenheid is volgens Daniëls dus een belangrijk onderdeel van goede zorg.

Skipr stelde eerder dat het succes van eHealth ook afhangt van de betrokkenheid van patiënten. Omdat eHealth veel bijdraagt aan juiste zorg, zou betrokkenheid de sleutel kunnen zijn tot succes van de Nederlandse gezondheidszorg. Een betrokken Nederlandse bevolking staat dan gelijk aan een trotse Nederlandse bevolking!

Nieuwsbrief aanmelding
 

Vergrijzing: langer doorwerken met een slechter wordende gezondheid

De werkende populatie van Nederland vergrijst snel, waardoor er een groot tekort aan vakmensen ontstaat. De pensioenleeftijd komt steeds hoger te liggen om dit tekort tegen te gaan. Nederlanders moeten dus alsmaar langer doorwerken, maar kampen dan wel met een slechter wordende gezondheid. Technologie kan de gezondheid van deze mensen verbeteren, waardoor het ook fysiek mogelijk wordt om tot op hogere leeftijd te werken. eHealth wordt dus steeds belangrijker.

Vergrijzing

De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aantal ouderen in de bevolking toeneemt. Op 1 januari 2016 telde Nederland bijna 3.1 miljoen personen van 65 jaar of ouder. Dit komt neer op 18 procent van de totale bevolking. Daarnaast is er sprake van zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep mensen ouder dan 65 jaar, het aantal 80-plussers toeneemt.

De vergrijzing leidt tot grote personeelstekorten bij bedrijven. Uit onderzoek van ING blijkt dat de technologische industrie tot 2030 ongeveer 120 duizend mensen nodig heeft, waarvan 70 duizend vanwege pensionering en 50 duizend om de groei van industrie vast te houden. Om dit tekort tegen te gaan, is het belangrijk dat mensen fit en gezond genoeg zijn om langer door te werken.

Technologie

Lichamelijke beperkingen en ouderdomsziekten zorgen voor arbeidsongeschiktheid, wat het personeelstekort verergert. Technologische ontwikkelingen zijn gelukkig in staat het tij te keren. Kunstmatige intelligentie biedt bijvoorbeeld veel mogelijkheden bij het verlichten van vermoeiende routinetaken. Ook robotica biedt kansen, bijvoorbeeld wanneer een robot een oudere werknemer het zware werk uit handen neemt.

Hoewel er veel innovatieve technologie ontwikkeld wordt, blijft de toepassing hiervan in de zorg achter vergeleken met andere sectoren. Zorgaanbieders en zorgverleners ervaren onder andere belemmeringen in de bekostiging van de technologie en wet- en regelgeving. Het gebrek aan beheersing van digitale vaardigheden door zorgverleners en patiënten speelt ook een belangrijke rol bij het achterblijven van technologische toepassingen.

eHealth

eHealth is bij uitstek geschikt voor mensen om langer en plezierig te blijven werken. eHealth zorgt bijvoorbeeld voor ondersteuning bij een beperking, geeft coaching bij de uit te voeren taken, monitort de belasting of biedt veiligheid op de werkplek. Daarnaast helpt eHealth de medicatie of bloedspiegels in de gaten te houden én zorgt het voor regelmatige ontspanning door bijvoorbeeld bewegingsoefeningen.

eHealth biedt de werkende Nederlander dus comfort op maat onder eigen regie. Niet iedereen is gelukkig met de almaar verhoogde pensioenleeftijd, maar eHealth kan wel helpen daar het beste van te maken!

 

Nieuwsbrief aanmelding