Laaggeletterdheid: Wanneer vormt taal een probleem voor de gezondheid?

Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Deze mensen hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken én hebben moeite grip op hun gezondheid te houden. Wanneer vormt taal echt een probleem voor de gezondheid en wat kunnen wij daaraan doen?

Gezondheidsvaardigheden

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Het Nederlandse zorgsysteem is niet of nauwelijks ingericht op laaggeletterden. Kunnen lezen is namelijk noodzakelijk in de zorg, bijvoorbeeld het lezen van de bijsluiter. Voor een goede gezondheid is het daarnaast essentieel dat dit soort teksten in de zorg worden begrepen en toegepast. Laaggeletterden hebben hier moeite mee, waardoor zij ook vaak beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Bijna dertig procent van de Nederlandse bevolking heeft lage gezondheidsvaardigheden. Voor mensen met lage gezondheids- vaardigheden kan het bijvoorbeeld lastig zijn het innameschema van hun medicatie te begrijpen. Dat kan leiden tot therapieontrouw en dus een minder effectieve behandeling. De gezondheid van geletterde mensen is dus in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schreven

Problemen laaggeletterdheid

Niet alleen laaggeletterden zelf ondervinden hindernissen in de zorg, ook voor zorgverleners kan laaggeletterdheid een probleem zijn. Een voorbeeld is het maken van een afspraak. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven komen bijvoorbeeld later of eerder opdagen dan afgesproken. Dit is zowel vervelend voor de patiënt als voor de zorgverlener.

Ook de toekomst van de zorg brengt potentieel veel problemen met zich mee voor laaggeletterden, met name het gebruik van computers. In veel praktijken is het bijvoorbeeld al gebruikelijk dat online afspraken worden gemaakt en dat patiënten hun eigen dossier bijhouden. Voor laaggeletterden kan dit erg lastig zijn.

Oplossingen

Laaggeletterden kunnen veel winst behalen door extra scholing. Taalscholing maakt ze niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en actiever. Laaggeletterden voelen zich na scholing dan ook vaak zowel fysiek als psychisch gezonder.

Ook zorgverleners kunnen laaggeletterden helpen, bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar te maken. Laaggeletterden kunnen altijd extra uitleg van de zorgverlener ontvangen of thuis nog met de assistente bellen. Ook kunnen mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met klokkijken bij de balie een kaartje krijgen met daarop de juiste tijd ingetekend in een klok.

Taalaanbieders en zorgverleners zijn nu nog vaak twee gescheiden werelden. Meer interactie tussen taalaanbieders en zorgverleners kan ervoor zorgen dat laaggeletterden meer gezondheidsvaardigheden ontwikkelen. Zo kunnen ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven profiteren van de voordelen die eHealth biedt!

De KNMP lanceert tijdens de Week van de Alfabetisering twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. De iconen leggen het gebruik van medicatie uit in beelden. Met een korte uitleg kunnen patiënten het gebruik van de medicatie beter begrijpen. De iconen zorgen dat het baliegesprek met een laaggeletterde patiënt beter verloopt. Een overzicht van alle iconen ziet u hier!

Slimme wekkers van MedApp: vergeet nooit meer uw medicatie!

Correcte inname van medicatie is belangrijk, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. In samenwerking met databedrijf Sentiance introduceert MedApp daarom slimme wekkers. Sentiance verzamelt data van gebruikers en voorspelt daarmee geschikte momenten voor een alarm. De slimme wekkers van MedApp gaan dus pas af wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Data wordt daarmee direct ingezet om op de persoon aangepaste zorg te kunnen bieden, hetgeen uniek is in eHealth!

Therapietrouw
MedApp is een medische applicatie die gebruikers meer grip op hun medicatie biedt. Gebruikers scannen bijvoorbeeld barcodes van hun medicijnen en stellen later innamemomenten in. Op die manier ontstaat er een persoonlijk innameschema, waarbij gebruikers wekkers kunnen zetten op de innamemomenten. Zo wordt medicatie niet meer vergeten en therapietrouw dus gefaciliteerd.

De standaardwekkers van MedApp gaan af op vaststaande en door de gebruiker gekozen momenten, dus ook wanneer de gebruiker bijvoorbeeld onderweg is. Om de kans op een vergeten inname te verkleinen, houden de slimme wekkers daarom rekening met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen.

“De kosten van therapieontrouw lopen op tot miljarden euro’s per jaar. MedApp helpt deze kosten terug te dringen en daarbij het leven van medicijngebruikers te vergemakkelijken.” – Pit Janssen (medeoprichter en apotheker)

De slimme wekkers zijn nu een aantal weken live. MedApp ondervroeg daarom 250 gebruikers over hoe zij de nieuwe functionaliteit ervaren. Bijna 75% van deze gebruikers gaf aan dat de extra innamenotificatie heeft geholpen, waarvan 39% zijn of haar medicatie anders was vergeten. De slimme wekkers lijken de therapietrouw van gebruikers dus werkelijk te verbeteren.

Sentiance          
De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers. Deze data linkt MedApp vervolgens aan therapietrouw. Een gebruiker die bijvoorbeeld dagelijks van acht tot negen in de auto naar zijn of haar werk zit, kan eventuele medicatiewekkers op dat tijdstip niet afvinken. Sentiance geeft deze informatie door aan MedApp, die de gebruiker dan later een extra innamenotificatie stuurt.

Sentiance (onder andere gefinancierd door Samsung) opereerde al succesvol in verschillende bedrijfssectoren, maar was nog niet actief in de zorg. Het bedrijf verbreedt door deze samenwerking niet alleen haar werkveld, maar draagt ook bij aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Uniek privacy perspectief          
MedApp en Sentiance hechten veel waarde aan de privacy van gebruikers. De verzamelde data wordt daarom enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers gewaarborgd.

“Met deze gepersonaliseerde innamenotificaties bieden wij gebruikers zorg op maat. Zo raakt de gebruiker nog meer betrokken bij zijn of haar behandeling.”– Edwin Hermkens (medeoprichter en informaticus)

De waarde van data
MedApp zet de door Sentiance verzamelde data dus in om gebruikers een extra innameherinnering te kunnen sturen. Omdat gebruikers deze herinnering ontvangen op een later en geschikter moment, is het onwaarschijnlijk dat ze hun medicatie alsnog vergeten. Het gebruik van data zorgt er dus voor dat de therapietrouw van medicijngebruikers verbeterd. Hun levenskwaliteit gaat daarmee omhoog én vele onnodige kosten worden bespaard.

Daarnaast blijkt de waarde van data in eHealth uit het feit dat gebruikers een extra innamenotificatie ontvangen op aangepaste tijden. MedApp zet data dus in om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Het gebruik van data biedt daarmee direct voordeel voor de gebruiker, namelijk zorg op maat.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de Onderzoeksmodule (Android) of Testlab (iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in het hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

 

Contactgegevens
Zakelijk: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)655890361, pit@medapp.nu
Communicatie: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)638765050, robin.vos@medapp.nu
Website: www.medapp.nu, www.medapp.nu/nieuws (persberichten)
Beelmateriaal: www.medapp.nu/presskit

Blended care: dé oplossing voor chronisch zieken

E-health vormt de perfecte aanvulling op zorg voor chronisch zieken. Dat stelt Esther Talboom-Kamp, die aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum promoveerde op dit onderwerp. E-health is volgens haar vooral nuttig om zorgconsumenten de regie te laten behouden en ze te informeren over hun gezondheid. Blended care, een mix van traditionele zorg en e-health, lijkt daarom een goede oplossing voor chronisch zieken.

Chronisch zieken in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat het aantal chronisch zieken in 2030 zal stijgen naar zeven miljoen. Deze stijging wordt ten eerste veroorzaakt door vergrijzing, oudere mensen krijgen immers vaker te maken met kwalen. Daarnaast wordt deze toename veroorzaakt doordat mensen eerder naar de dokter gaan: diabetici leven hierdoor bijvoorbeeld langer.

Om deze toename van chronisch zieken het hoofd te kunnen bieden, is het volgens Talboom-Kamp nodig om bestaande zorg met e-health aan te vullen. De behandeling bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met online communicatie. Zorgconsumenten krijgen zo meer regie over hun gezondheid en zijn daarom sneller geneigd hun gedrag te veranderen.

“Het is mijn overtuiging dat e-health volop mogelijkheden biedt om de zorg en de diagnostiek beter en makkelijker toegankelijk te maken.”Talboom-Kamp

Het aanbieden van e-health

Uit het onderzoek van Talboom-Kamp bleek dat zorgconsumenten het meest gebruik maken van e-health wanneer het wordt voorgeschreven als een soort medicijn en ze er begeleiding bij krijgen. Ook het intensief trainen van de huisarts in het begeleiden van zorgconsumenten leidde tot meer gebruik.

Het is dus van belang dat e-health meer integreert met het Nederlandse zorgsysteem. MedApp is goed op weg: gebruikers kunnen medicatie bestellen bij hun apotheek, inname- en medicijninformatie delen met hun zorgverlener en de medicatieverificatie voor een ziekenhuisopname via de app regelen. Het lijkt er dus op dat integratie van e-health met het Nederlandse zorgsysteem steeds makkelijker gaat.

Zelfmanagement

Talboom-Kamp vergeleek ook de reguliere zorg met zelfmanagement. Zorgconsumenten in de zelfmanagementgroep prikten zelf hun bloedwaarden en pasten hun medicijngebruik aan met behulp van een e-health app. Het bleek dat zelfmanagement voor die gemotiveerde groep (mensen konden zelf kiezen of ze eHealth wilden) net zo goed werkte als de reguliere zorg.

Hieruit blijkt wederom het belang van zelfmanagement in de zorg. Eerder stelde het NIVEL echter dat er aanpassingen nodig zijn binnen het Nederlandse zorgsysteem om daadwerkelijk zelfmanagement te realiseren. Volgens hen is zelfmanagement pas echt mogelijk na een cultuurverandering bij professionals in de zorg. Talboom-Kamp zet met haar onderzoek in ieder geval een stap in de goede richting!

Nieuwsbrief aanmelding
Innovatie bij MedApp: schatgraven in procesdata

MedApp heeft inmiddels een hoop actieve gebruikers, waarvan bijna tachtig procent de app dagelijks inschakelt. Deze gebruikers doorlopen iedere dag een bepaald proces, bijvoorbeeld het afvinken van medicatie of het bekijken van de voorraad. Om het gebruik van MedApp te optimaliseren, is het van belang om te achterhalen hoe deze processen er precies uitzien. Hiervoor wendt MedApp zich tot process mining: het in kaart brengen, onderzoeken én verbeteren van processen.

Wat is process mining?

Bedrijven hebben stapels gegevens over hoe vaak de klant hun website bezoekt, hoe lang de klant erover doet om iets te bestellen, enzovoorts. Uit die gegevens kan bijvoorbeeld blijken dat een klant er wel erg lang over deed om zijn of haar bestelling af te ronden. Met process mining kan dan worden geconstateerd waarom het zo lang duurde. Op basis van dat inzicht kan vervolgens naar een oplossing worden gezocht.

Bij MedApp houdt process mining in dat inzicht wordt verkregen in hoe gebruikers de app doorlopen. Als gebruikers een innamemoment hebben, is er logischerwijs één ideale route. De gebruiker opent de app, vinkt zijn of haar medicatie af en sluit MedApp af. Met process mining wordt bekeken of gebruikers dit stappenplan aanhouden of niet. Als MedApp bijvoorbeeld wordt afgesloten voordat alle medicatie is afgevinkt, is dat een afwijking.

Waar wordt process mining voor gebruikt?

MedApp zet process mining ten eerste in om vast te stellen of gebruikers het pad afleggen dat voor de hand ligt. Als gebruikers afwijken van het verwachte pad, wordt daar een verklaring of oplossing voor gezocht.

Als een gebruiker bijvoorbeeld medicatie wil bestellen, kan dat pas als hij of zij medicatie heeft ingevoerd. Een gebruiker die daar niet van op de hoogte is, moet van het bestelscherm naar het medicatiescherm en weer terug. De gebruiker heeft dan geen optimale customer journey. De ontwikkelaars kunnen dan bijvoorbeeld beslissen om medicatie-invoer mogelijk te maken bij het bestelproces.

Process mining wordt ten tweede gebruikt om na te gaan wat het meest voorkomende pad van gebruikers is. Dit hoeft niet per se het verwachte pad te zijn. Door deze twee routes met elkaar te vergelijken, kan worden vastgesteld of MedApp wordt gebruikt zoals het team hoopt dat de app wordt gebruikt. Als dat het geval is, weet het team dat ze de gebruikers juist inschatten.

Hoe werkt process mining?

Door middel van process mining wordt dus duidelijk welke paden gebruikers volgen. Als deze paden afwijken van de verwachte paden, kan daarop worden geanticipeerd door de gebruiker bijvoorbeeld naar de ideale route te leiden. De gebruiker krijgt zo een betere customer journey.

Process mining gebeurt met offline tools, zoals ProM. ProM visualiseert de customer journey van gebruikers. Zolang de data juist wordt aangeleverd, kan ProM alle gegevens visualiseren. Gebruikers bewegen zich over het algemeen echter vrij willekeurig door de app. Een visualisatie van alle gegevens is dus enorm onoverzichtelijk. ProM maakt de data daarom automatisch inzichtelijk door het aantal paden indirect te verminderen, zodat enkel de belangrijkste overblijven. Vervolgens kan er worden gefilterd, ingezoomd, enzovoorts.

Onoverzichtelijke visual ProM, alle paden

Overzichtelijke visual ProM, ingezoomd op één pad

 

Welke mogelijkheden biedt de toekomst?

Met process mining wordt duidelijk welke processen gebruikers het vaakst doorlopen, bijvoorbeeld dat gebruikers na het invoeren van hun medicatie gelijk een moment instellen. In de toekomst kan mogelijk software met kunstmatige intelligentie worden gemaakt die hierop anticipeert. Deze software kan de gebruiker dan automatisch naar momenten voeren nadat hij of zij medicatie heeft ingevoerd. Op die manier wordt de customer journey geoptimaliseerd én gepersonaliseerd.

Nieuwsbrief aanmelding