Nooit meer uw medicatie vergeten: het gebruik van kunstmatige intelligentie om therapietrouw te verbeteren

Correcte inname van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. MedApp werkt daarom samen met databedrijf Sentiance. Sentiance verzamelt data van gebruikers zodat geschikte momenten voor een alarm of melding kunnen worden voorspeld. Dit betekent dat een alarm pas afgaat wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Uniek aan deze slimme wekkers is dat data direct wordt ingezet om op de persoon aangepaste en dus betere zorg te kunnen bieden. De functionaliteit is nu live!

Therapietrouw

MedApp biedt gebruikers meer grip op hun medicatie zodat therapietrouw wordt gefaciliteerd. Miljarden euro’s worden bespaard wanneer zorgconsumenten hun medicatie consequent en juist innemen, naast duidelijke voordelen voor de zorgconsument zelf.

Sentiance ondersteunt MedApp bij het aanbieden van gepersonaliseerde medicijnherinneringen. Deze herinneringen werden eerst gegeven op definitieve en door de gebruiker gekozen momenten. De slimme wekkers zijn echter dynamisch. Dit betekent dat ze rekening houden met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen op het gekozen moment.

De functionaliteit           

De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers en linkt deze aan therapietrouw. De data wordt verzameld en gemonitord, waardoor een beter beeld van therapietrouw wordt verkregen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld iedere ochtend om half negen onderweg naar het werk is, verneemt de software dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen. De gebruiker krijgt dan later alsnog een notificatie.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de onderzoeksmodule (of testlab voor iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

De waarde van data

De verzamelde data wordt dus ingezet om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Doordat de slimme wekkers ervoor zorgen dat gebruikers innamemeldingen krijgen op geschikte momenten, is het aannemelijk dat therapietrouw wordt verhoogd.

Wanneer de gebruiker onderweg is, gaat het alarm pas af als hij of zij bijvoorbeeld weer thuis is. Wekkers die afgaan op momenten dat gebruikers niet in staat zijn om hun medicatie in te nemen, zijn dus ook verleden tijd. Het gebruik van data biedt daarom direct voordeel voor de gebruiker, hetgeen uitzonderlijk is in e-health.

Voordelen vanuit maatschappelijk perspectief

De software verzamelt dus data die kan worden gekoppeld aan de context van gebruikers. Dit betekent dat er veel kan worden geconcludeerd over therapietrouw en mogelijke factoren die juiste medicatie-inname verstoren.

Deze conclusies kunnen worden gebruikt door zorgverleners om therapietrouw wereldwijd te verbeteren. Het gebruik van MedApp en de software van Sentiance helpt zorgverleners daarnaast om meer betrokken te raken bij zorgconsumenten. Dit komt de behandeling van de zorgconsument ten goede.

Uniek privacy perspectief          

MedApp en Sentiance hebben privacy van gebruikers bijzonder hoog in het vaandel. Uniek aan deze samenwerking is dat de privacy van gebruikers niet wordt geschonden. De verzamelde data wordt enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers dus gewaarborgd.

Nieuwsbrief aanmelding
When technology meets health: een spoedcursus eHealth

2 minuten lezen

Nieuws op het gebied van gezondheid staat tegenwoordig vol met de term eHealth, maar wat houdt dit begrip precies in? Wat draagt eHealth bij aan de gezondheid van mensen? Het is lastig goed gebruik te maken van eHealth wanneer niet duidelijk is wat het precies inhoudt en welke voordelen het u biedt. In deze blog vindt u daarom een spoedcursus eHealth!

De term

eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Artsen kunnen door eHealth bijvoorbeeld diagnoses stellen, uitslagen communiceren of informatie uitwisselen met de zorgconsument. Zo kunnen zorgconsumenten bijvoorbeeld labwaarden aan hun arts doorgeven.

Onder eHealth kunnen veel gezondheidstoepassingen worden geschaard. Patiëntportalen vallen bijvoorbeeld onder eHealth, maar ook apps van de apotheek waar medicatie mee kan worden besteld. In ieder geval zijn alle toepassingen bedoeld om u met betrekking tot uw gezondheid meer het heft in eigen handen te laten nemen.

Voordelen

Zorgconsumenten gebruiken het internet om informatie te vinden over hun gezondheid of behandeling. Op die manier gaan ze op gelijkwaardige basis in gesprek met hun zorgverlener. eHealth biedt hier veel mogelijkheden, zoals de vraag naar zorg verminderen.

Daarnaast biedt eHealth zorgconsumenten de kans om hun zelfredzaamheid te verbeteren. Zorgconsumenten kunnen via eHealth-toepassingen bijvoorbeeld bijhouden hoe het met hun behandeling staat. Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. eHealth leidt er daarom uiteindelijk toe dat zorgconsumenten meer de regie over hun eigen zorg krijgen.

Juiste keuze

Er zijn ontzettend veel eHealth-toepassingen op de markt, met name applicaties. Het kan lastig zijn een app te kiezen die goed bij u past, maar ook veilig is in gebruik. Goed inlezen kan hierbij helpen.

Een officieel keurmerk voor eHealth is helaas nog niet voorhanden, maar de GGD AppStore helpt consumenten in ieder geval bij het maken van een goede keuze. De GGD doet onderzoek naar en adviseert over allerlei gezondheidsapps. Zo wordt de consument goed geïnformeerd en ongewenst gebruik van zijn of haar gegevens voorkomen!

Toekomst

eHealth is de zorg van de toekomst, aldus minister Schippers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoopt dat in 2019 minstens tachtig procent van de chronisch zieken en veertig procent van de overige Nederlanders directe toegang tot zijn of haar medische gegevens heeft.

Twijfelt u nog over het gebruik van eHealth? Hier vindt u een mooi overzicht van alle applicaties die u van dienst kunnen zijn. Het gebruik van eHealth kan spannend zijn, maar bedenk dat eHealth met name bedoeld is om de zorg aan uw wensen aan te passen, in plaats van andersom.

Nieuwsbrief aanmelding
De slimme pil: doorbraak of drama?

De Amerikaanse zorgautoriteit FDA keurde vandaag een pil goed die zijn eigen medicijninname registreert. De pil bevat een sensor waarmee af te lezen is of een zorgconsument de pil al ingenomen heeft. Deze informatie wordt via een pleister doorgegeven aan een smartphone. De eerste slimme pil is hiermee officieel op de markt, maar roept een aantal serieuze vragen op. Is de slimme pil een doorbraak of juist een drama in de consumentenzorg?

Therapietrouw

Een slimme pil die via de telefoon aangeeft of de pil daadwerkelijk is geslikt; het lijkt de oplossing tegen therapieontrouw. Zorgconsumenten met een chronische ziekte merken namelijk niet het directe effect van hun medicijnen.

Met een sensor worden zij er dan alsnog aan herinnerd hun medicatie in te nemen. De technologie zou mensen die moeite hebben met hun medicatie-inname dus kunnen helpen, aldus Laurien Rook, apotheker bij de KNMP.

Gedragsverandering

Het is echter de vraag of de slimme pil daadwerkelijk de therapietrouw verbetert. De slimme pil pakt immers alleen het gevolg van therapieontrouw aan, niet de oorzaak.

De pil biedt slechts een controle. Door het daadwerkelijke en onderliggende gedrag van zorgconsumenten te veranderen, kan daarentegen blijvende therapietrouw worden bereikt.

Psychiatrische aandoening        

De pil betreft Abilify MyCite en is bedoeld voor zorgconsumenten met een psychiatrische ziekte. Mensen met een psychiatrische aandoening staan echter vaak wantrouwend tegenover hun medicatie.

Het is daarom maar de vraag of mensen met een psychiatrische aandoening hun pillen wel innemen als het ook nog eens bijgehouden wordt door hun zorgverlener. Mensen die bewust hun medicatie niet innemen, zijn dus mogelijk ook meer gebaat bij een oplossing die hun gedrag verandert in plaats van deze pil.

Privacy en veiligheid                                   

Het bijhouden van de medicatie door zorgverleners brengt daarnaast problemen met de privacy met zich mee. Is het niet beter als de zorgconsument zelf kan kiezen welke informatie hij of zij wil delen?

Ook roept de slimme pil vragen op met betrekking tot de veiligheid van de zorgconsument. De informatie wordt via een pleister naar de telefoon gestuurd, maar het is niet duidelijk hoe en of dit signaal beveiligd is.

Zorg op maat

De slimme pil biedt potentieel ook veel voordeel voor de zorgconsument. De sensortechnologie kan worden gezien als onderdeel van een grotere ontwikkeling in de zorg, namelijk het bieden van zorg op maat.

MedApp werkt bijvoorbeeld samen met databedrijf Sentiance om gepersonaliseerde wekkers aan gebruikers te kunnen bieden. Deze wekkers gaan pas af wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt.

Een ander voorbeeld van zorg op maat is een pil die meet hoeveel medicatie de zorgconsument nodig heeft en die hoeveelheid exact afgeeft. Maarten Merkx, onderzoeker aan de Technische Universiteit in Eindhoven, werkt aan die pil.

Zorgconsument centraal

De slimme pil zou eenzelfde richting op kunnen gaan als de pil van Merkx of kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan MedApp. De zorgconsument kan dan er dan zelf voor kiezen om zijn of haar gegevens te delen met de zorgverlener.

Zo wordt zorg op maat aangeboden zonder dat de privacy van de zorgconsument wordt geschonden. Zorginnovatie doen we immers niet alleen voor, maar ook zeker met de zorgconsument.

Dus is de slimme pil een doorbraak of drama? MedApp zegt doorbraak, mits er meer rekening met de zorgconsument wordt gehouden.

Nieuwsbrief aanmelding
Patiëntparticipatie: zorg voor én met de consument

De consument staat centraal in de gezondheidszorg, maar het leveren van goede zorg is niet mogelijk zonder de consument zelf te betrekken. Consumenten krijgen daarom steeds meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en worden zo in staat gesteld om zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun zorg. Verbeteringen in de zorg worden namelijk niet alleen voor de consument gedaan, maar ook zeker mét de consument.

Betekenis patiëntparticipatie

Patiëntparticipatie houdt in dat consumenten de mogelijkheid krijgen om hun kennis en ervaring te laten bijdragen aan verbeteringen in de zorg. Consumenten kijken anders naar de zorg dan hulpverleners. Ze zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van hun persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel.

Het zorgsysteem kan deze deskundigheid gebruiken om het perspectief van de zorgaanbieder en zorgafnemer op elkaar af te stemmen. Op die manier wordt patiëntparticipatie ingezet om tot patiëntgerichte zorg te komen.

Belang van betrokkenheid

Betrokken consumenten zijn bekend met het zorgsysteem en het traject dat zij doorlopen. Ze kunnen daarom goed aangeven waar verbeteringen nodig zijn en waar nog behoefte aan is. Met deze inzichten kunnen hulpverleners goede zorg realiseren.

Kennis van consumenten over de sociale aspecten van het zorgsysteem is dus net zo belangrijk als de medische kennis van artsen. Beide expertises zijn namelijk nodig voor juiste zorg. Dit betekent dat zowel de hulpverlener als consument bereid moet zijn om informatie uit te wisselen.

De participatieladder

De participatieladder kan worden gebruikt om invulling te geven aan gezamenlijke besluitvorming in de zorg. De ladder heeft vijf treden, waarbij elke trede staat voor een niveau van participatie.

  1. Informeren. De consument heeft betrouwbare informatie op tijd tot zijn of haar beschikking.
  2. Raadplegen. De consument denkt mee, maar de zorgverlener neemt de beslissingen.
  3. Adviseren. De consument wordt expliciet om een oordeel gevraagd, maar de beslissing blijft bij de zorgverlener.
  4. Gezamenlijke besluitvorming. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking  tussen de consument en de zorgverlener. De consument beslist dus mee.
  5. Regie bij consument. De consument bepaalt doelen en prioriteiten, de zorgverlener adviseert.

De participatieladder kan zorgverleners helpen strategieën te bepalen om meer betrokkenheid te creëren bij consumenten. Het gaat hierbij niet per se om het bereiken van een zo hoog mogelijke trede, dat is aan de consument.

De participatieladder (bron: Handboek Patiëntparticipatie)

Het nut van e-health

Door e-health speelt de zorg een rol in het dagelijks leven van de consument, wat leidt tot meer betrokkenheid. Daarnaast kunnen consumenten vaak hun gezondheid verbeteren door het gebruik van e-health. Door deze voordelen staan veel zorgsystemen wel open voor e-health, maar de implementatie blijkt vaak lastig.

Een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van e-health is dat de toepassing goed aansluit op de wensen en behoeften van de consument. Pas dan kan de toepassing integreren in het zorgsysteem.

Rol van de consument

E-health toepassingen kunnen dus pas worden geïmplementeerd wanneer er rekening wordt gehouden met de behoeften van de consument. Deze implementatie bewerkstelligt vervolgens patiëntparticipatie, wat leidt tot betere zorg.

Treffend hierbij is dat patiëntparticipatie juist inhoudt dat er naar de consument geluisterd wordt. Er ontstaat dus een cirkel waarbij de mening van de consument en de waarde die daaraan gehecht wordt, allesbepalend is.

Patiëntparticipatie lijkt dus dé manier om zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van consument en daarmee beter zorg in het algemeen te kunnen leveren. En dat is toch precies wat we allemaal willen?

 

Nieuwsbrief aanmelding
Betrokkenheid de sleutel tot succes bij patiëntportalen?

Zelfregie is een belangrijk thema bij het vernieuwen van de zorg. Het aantal patiëntportalen in Nederland stijgt daarom snel. Inmiddels biedt een derde van alle ziekenhuizen in Nederland een portaal aan. Zorgconsumenten hebben met deze portalen bijvoorbeeld inzicht in hun medische gegevens en labresultaten. Uit onderzoek van Nictiz blijkt echter dat gemiddeld slechts één op de acht zorgconsumenten gebruik maakt van een online patiëntportaal.

Cijfers

Volgens het onderzoek heeft enkel de helft van de ziekenhuizen inzicht in het aantal zorgconsumenten dat gebruik maakt van hun patiëntportaal. Het aantal zorgconsumenten dat de afgelopen maand gebruik heeft gemaakt van een portaal ligt tussen de vijf en twintig procent.

Zorgconsumenten tussen de zestig en negenenzeventig jaar zijn het meest actief op het patiëntportaal. Zorgconsumenten jonger dan negentien of ouder dan tachtig zijn het minst actief.

MedApp

Naar aanleiding van dit onderzoek van Nictiz, heeft MedApp haar gebruikers ook een aantal vragen met betrekking tot patiëntportalen gesteld. Hieruit bleek dat veertig procent van de ondervraagden gebruik maakt van een patiëntportaal.

Dit betekent dat twee op de vijf gebruikers van MedApp patiëntportalen gebruikt, dus drie keer zoveel dan de ondervraagden uit het onderzoek van Nictiz.

Vooruitstrevend

Mogelijk zijn gebruikers van MedApp vooruitstrevender dan de gemiddelde zorgconsument, aangezien zij met technologie hun medicatie bijhouden. Een vooruitstrevende zorgconsument zal ook eerder gebruik maken van een innovatief patiëntportaal dan een conservatieve zorgconsument.

Vooruitstrevendheid zou dus kunnen verklaren waarom het percentage ondervraagden dat gebruik maakt van patiëntportalen hoger ligt bij MedApp dan bij Nictiz.

Betrokkenheid

Gebruikers van MedApp zijn daarnaast betrokken bij hun medicijngebruik, bijvoorbeeld door hun persoonlijke innameschema. Consumenten die betrokken zijn bij hun medicijngebruik en zorg in het algemeen, schakelen mogelijk ook eerder patiëntportalen in dan niet-betrokken zorgconsumenten.

Als betrokkenheid van zorgconsumenten kan worden gekoppeld aan het gebruik van patiëntportalen, kunnen ziekenhuizen daarop inspelen. Dit betekent wel dat ziekenhuizen er nu niet goed in slagen om consumenten betrokken te maken bij hun zorg.

Eén aanbieder

Via patiëntportalen worden alle zaken rondom de zorg aan de consument aangeboden. Dit betekent dat de zorgconsument informatie over zijn of haar persoonsgegevens, behandelplan, medicatie, resultaten, doorverwijzingen, afspraken, enzovoorts op één plek binnenkrijgt.

Dit zijn te veel zaken voor een zorgconsument om echt betrokken te kunnen raken. Daarnaast wordt alle informatie vanuit één zorgsysteem aangeboden, vaak het ziekenhuis. Dit betekent dat bijvoorbeeld afspraken bij de huisarts niet in het portaal staan weergeven.

Toekomst

MedApp richt zich voornamelijk op de medicatie van gebruikers, maar wel medicijnen die gebruikers vanuit verschillende instanties krijgen voorgeschreven. Zowel medicatie vanuit de apotheek, het ziekenhuis als de huisarts kan worden ingevoerd. Dit lijkt wel tot betrokkenheid te leiden.

Ziekenhuizen kunnen daarom proberen de informatiestroom in te perken en te schakelen met andere patiëntportalen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten meer betrokken raken en dus uiteindelijk meer de regie over hun eigen zorg nemen.

Nieuwsbrief aanmelding