Gesprekken opnemen met uw arts? Download MedApp!

Steeds vaker willen zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen. Niet gek, want uit onderzoek van het Zilveren Kruis blijkt dat mensen nauwelijks iets onthouden van wat de arts zegt. Minister Schippers riep zorgafnemers daarom vorig jaar op om hun consulten op te nemen. Op deze oproep volgden echter een hoop vragen van artsen over hoe ze met deze opnames om moeten gaan. Artsenfederatie KNMG kwam daarom met een handleiding.

Negatieve emoties

Slechts vier procent van de zorgafnemers neemt gesprekken met de arts op om later alles nog eens terug te luisteren. Veel mensen weten namelijk niet dat ze het gesprek mogen vastleggen, zo blijkt uit de enquête van het Zilveren Kruis onder bijna duizend zorgconsumenten.

Bijna de helft van de ondervraagden stelt verder dat de boodschap van de arts niet altijd overkomt en dat ze vaak vergeten dingen te vragen. Dat komt met name doordat zorgconsumenten gespannen en emotioneel zijn tijdens dit soort gesprekken.

Uit vervolgonderzoek van het Zilveren Kruis bleek vervolgens dat een kwart van de ondervraagden zich bij een behandelkeuze laat beïnvloeden door negatieve emoties. Een opname is erg nuttig omdat zorgafnemers bij emotionele gesprekken dan thuis alsnog de juiste keuzes kunnen maken.

Wantrouwen artsen

Artsen staan echter niet altijd open voor het opnemen van gesprekken. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor juridische consequenties, omdat zorgconsumenten door opnames bewijslast kunnen verzamelen.

Ook kunnen artsen bang zijn dat hun gesprekken op het internet belanden. Niet geheel onterecht, want op sociale media zijn hier inderdaad voorbeelden van te vinden.

Anesthesist David Post stelt daarnaast dat artsen soms bang zijn dat ze te weinig informatie hebben gegeven of dat de opnames tegen de arts gebruikt gaan worden. “Maar de maatschappij verandert. We zijn er voor de patiënt en ik denk dat we ook moeten mee veranderen”, aldus Post.

KNMG

Om het wantrouwen van artsen weg te nemen, stelde de KNMG een leidraad op. “Ze moeten hun koudwatervrees overwinnen”, zegt voorzitter René Hérnan in het AD. Volgens Hérnan wil slechts vijf procent van de artsen echt niet meewerken aan het opnemen van de gesprekken.

Volgens de KNMG moet de leidraad artsen geruststellen. Zorgconsumenten mogen bijvoorbeeld nooit zonder toestemming een opname online publiceren en kunnen beter geen stiekeme opnamen maken.

“Meestal wil de patiënt het gesprek opnemen om ingewikkelde medische informatie op een rijtje te hebben. We vragen wel: meld het vooraf om de vertrouwens relatie goed te houden.” – René Hérnan

MedApp

MedApp biedt gebruikers via het medisch dossier al lange tijd de optie om gesprekken op te nemen. Deze gesprekken worden dan vervolgens in het dossier opgeslagen, waardoor de gebruiker al zijn of haar medicijninformatie bij elkaar heeft.

   

Bij MedApp zijn we dan ook erg enthousiast over deze leidraad van de KNMG. Wanneer zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen, leidt dat namelijk tot meer zelfmanagement in de zorg.

In die zin zijn we het bij MedApp helemaal eens met Post, die stelt dat het “in de tijdsgeest past dat mensen meer regisseur worden van hun eigen gezondheid”.

 

MedApp in gesprek met Marco van Weel

MedApp is van meet af aan gebaseerd op de wensen van medicijngebruikers. Verzoeken, klachten en vragen via de helpdesk worden dan ook uiterst serieus genomen. Af en toe springt er een gebruiker tussenuit die niet alleen hart voor de zaak heeft, maar ook nog eens uiterst constructieve feedback geeft. Marco van Weel is zo iemand. Hoog tijd om hem eens aan de tand te voelen over zijn ervaringen met MedApp!  

Hi Marco! Hoe kwam u bij MedApp terecht?

Ik maakte al geruime tijd gebruik van een populaire Engelse medicatie-reminder op mijn iPhone. Bij deze app miste ik echter het voorraadbeheer en werkte het registreren van incidentele innames niet altijd goed. Daardoor kwam ik nog wel eens te laat tot ontdekking dat ik (bijna) zonder medicatie zat. Om deze redenen ging ik in de App Store op zoek naar een andere app.

Ik was aangenaam verrast toen ik MedApp tegenkwam. En app van eigen bodem die volgens de omschrijving in de App Store precies beweerde te doen wat ik graag wilde en zelfs nog meer. Ik besloot om beide apps een week lang naast elkaar te gebruiken om te zien of MedApp de strijd aan kon met de tot dan toe vertrouwde app. Dat duurde twee of drie dagen, toen heb ik een back-up gemaakt van de data in de oude app en deze verwijderd van mijn telefoon. Sindsdien ben ik een zeer tevreden MedApp-gebruiker.

En hoe was uw eerste ervaring met MedApp?

De eerste indruk was eigenlijk meteen positief. Hoewel ik de Engelse taal goed beheers, is het erg prettig om een Nederlandse app te gebruiken. Het viel me daarbij gelijk op hoe weldoordacht de gebruikersinterface is. Ik heb een overzicht van alle relevante gegevens geëxporteerd uit de app die ik hiervoor gebruikte en heb stap voor stap de medicatie, innametijdstippen en actuele voorraad van mijn medicatie in MedApp gezet.

Dit verliep vrijwel vlekkeloos. Het was daarnaast een aangename verassing dat ik enkele weken terug werd gebeld door één van de oprichters van MedApp, naar aanleiding van een enquête die ik had ingevuld. In dit telefoongesprek kon ik mijn ervaringen delen en aanvullende diensten bespreken. Klasse!

Kijkt u nu op een andere manier naar MedApp?

Absoluut. De app overtreft stuk voor stuk alle apps die ik de afgelopen jaren heb gebruikt voor mijn medicijngebruik. MedApp is veel meer dan een ‘gewone’ medicatieherinnering. De ontwikkelaars zijn erin geslaagd om een goedwerkende, betrouwbare reminder app te maken die veel extra functionaliteiten biedt. Het toevoegen van medicatie door simpelweg de barcode te scannen, de enorme database met medicatie, het direct vanuit de app een herhaalverzoek naar de apotheek kunnen versturen en noem maar op.

De basisfunctionaliteit is voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te gebruiken, maar er zitten nog veel functies verborgen die via de logische menu’s toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Ik heb echt even rustig de tijd moeten nemen om alles te verkennen.

Heeft MedApp invloed gehad op uw dagelijkse leven? Zo ja, positief of negatief en op wat voor manier?

MedApp heeft beslist een zeer positieve invloed gehad op mijn leven. De app is zeer praktisch in het gebruik en stimuleert het trouw innemen van medicatie. Nog belangrijker is dat ik meer rust heb doordat ik niet meer twijfel of ik iets wel heb ingenomen of niet. Door problemen met mijn kortetermijngeheugen kan ik me dat vaak niet herinneren, wat in het verleden veel stress opleverde.

Dit vraagt uiteraard wel de discipline om iets pas af te vinken als het ook daadwerkelijk ingenomen is. Een blik op de tijdlijn bevestigt dat alle medicatie is ingenomen. Ook het team achter MedApp is écht een verademing. De ondersteuning vanuit de helpdesk is uitstekend, eventuele bugs worden snel verholpen en de ontwikkelaars staan open voor nieuwe suggesties.

“MedApp is veel meer dan een ‘gewone’ medicatieherinnering. De ontwikkelaars zijn erin geslaagd om een goedwerkende, betrouwbare reminder app te maken die veel extra functionaliteiten biedt.”

Zou u MedApp aan uw kennissen aanraden? Waarom wel of waarom niet?

Ja, zonder enige twijfel. Sterker nog, dat doe ik al. Familie en kennissen die ook medicatie nodig hebben om de kwaliteit van leven enigszins op peil te houden, vertel ik over mijn ervaringen met MedApp. Soms stuit ik daarin op tegenstand, maar dat is logisch. Niet iedereen staat open voor verandering en iedereen heeft zijn eigen innamesysteem.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat MedApp voor zowel patiënt als zorgverlener van meerwaarde kan zijn, als men maar bereid is om de vertrouwde en eigen manieren los te laten. Ook is het mogelijk MedApp parallel naast het vertrouwde te gebruiken, zoals ik heb gedaan. Bij mij was de keuze snel gemaakt: MedApp voldoet volledig aan mijn verwachtingen.

Hoe denkt u dat MedApp het in de toekomst gaat doen?

Ik denk dat MedApp veel potentieel heeft voor de toekomst. Reeds nu ervaar ik dat mijn medicatieoverzicht in MedApp vaak actueler is dan het overzicht van de apotheek. Daardoor ben ik eerder geneigd om bij een afspraak met een specialist MedApp tevoorschijn te halen dan het, in mijn optiek, onoverzichtelijke medicatieoverzicht van de apotheek.

De ontwikkelingen waarvan MedApp op de nieuwspagina alvast een tipje van de sluier oplicht, maken dat ik met belangstelling uitkijk naar wat de toekomstige versies van MedApp gaan brengen, voor zowel de gebruiker als de professional.

 

Hartelijk bedankt Marco, voor uw uitgebreide antwoorden en fijne samenwerking!

Kunstmatige intelligentie MedApp: medicatie nu nog makkelijker invoeren!

MedApp probeert door middel van de nieuwste technologie altijd software uit te werken die voordelen biedt voor de gebruiker. Momenteel is het team bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een functionaliteit waardoor medicatie sneller, gemakkelijker én nauwkeuriger kan worden toegevoegd. MedApp maakt hiervoor gebruik van zogenaamde artifical intelligence. Uitdagend? Enorm, maar dat is dan ook precies waar zorginnovatie om draait.

Voordelen eindgebruiker

Dagelijks voeren duizenden gebruikers hun medicatie in met de hand of via de scan. Invoeren via een foto heeft echter veel meer voordelen. Ten eerste is dat sneller en gemakkelijker dan eigen invoer, omdat er alleen een foto hoeft te worden gemaakt. Daarnaast maakt deze software de invoer nauwkeuriger, omdat de gebruiker zelf geen gegevens meer hoeft in te vullen. Op deze manier kunnen bij het zelf invullen ook geen fouten meer worden gemaakt.

Ook ten opzichte van het scannen van barcodes heeft de nieuwe software veel voordelen. Niet alle medicijnen hebben namelijk een leesbare barcode. Daarnaast verkopen alle supermarkten bijvoorbeeld paracetamol, met allemaal een andere barcode. Het is bijna onmogelijk om al deze codes in een database te hebben en dus zijn niet alle barcodes bij het scannen bekend.

Het scannen van een barcode via MedApp

Nieuwe competenties

Om de zorg of service voor gebruikers te kunnen verbeteren, moet een organisatie structureel nieuwe competenties aantrekken. MedApp werkt hiervoor nauw samen met de Technische Universiteit in Eindhoven. Gevestigd op de campus van de universiteit, heeft MedApp de kans om de beste afgestudeerden van Informatica en Wiskunde te werven.

Op die manier kwam ook Jeroen van Hoof, student Informatica, bij MedApp terecht. Hij werkte samen met het business intelligence team van MedApp aan een eerste versie van software die medicatie kan herkennen aan slechts een foto van de medicijnverpakking. Inmiddels is deze eerste versie uitgewerkt tot software die in bijna negentig procent van de gevallen perfect functioneert.

Vorm- en tekstdetectie

Het algoritme werkt eigenlijk op twee manieren. Wanneer de gebruiker een foto van de medicijnverpakking maakt, worden ten eerste randen op de foto gedetecteerd. Vervolgens worden door zogenaamde morfologische transformatie gaten in de lijnen gedicht, waardoor randen die dicht bijeen liggen een solide geheel vormen. Om dit geheel wordt daarna een contour getekend en uiteindelijk worden vormen van de medicijnverpakking gedetecteerd.

Het proces met de originele foto (linksboven), randdetectie (rechtsboven), morfologische transformatie (linksonder) en contourdetectie (rechtsonder)

Ten tweede signaleert het algoritme tekst op de foto’s. De software stuurt de foto in naar Google Cloud Vision API. Deze API herkent vervolgens alle letters en stuurt een lopend geheel van de tekst terug. Het algoritme trekt deze tekst dan weer uit elkaar en herkent onder andere de werkzame stof en dosering. Vervolgens kan dan uit een database worden vastgesteld welk medicijn het betreft.

Complexiteit

Als dit algoritme perfect werkt, is de functionaliteit enorm gebruiksvriendelijk. Medicatie invoeren wordt sneller, nauwkeuriger en makkelijker. Bijsluiters worden daarnaast sneller gevonden en de medicatieverificatie in ziekenhuizen zou eenvoudiger gaan. De software is nog niet perfect, maar wel nu al inzetbaar voor verschillende cases binnen MedApp en dus hard op weg.

Het algoritme checkt bijvoorbeeld of de foto recht is genomen. Als dat niet het geval is, dan draait de software de afbeelding automatisch goed. Ook heeft het team een RESTFull API gemaakt om derde partijen toe te laten. Het meest complexe onderdeel is echter de natural language processing, namelijk dat de software moet herkennen welke woorden bijvoorbeeld stoffen zijn en welke woorden namen van fabrikanten.

Natural language processing

Kunstmatige intelligentie

Momenteel werkt het algoritme in negentig procent van de gevallen perfect. MedApp wil deze functionaliteit echter niet in de app zelf aanbieden totdat er een hogere slagingskans wordt bereikt. Te alle tijden moet worden voorkomen dat de software het verkeerde medicijn kiest. Dit is lastig, want er moet met veel zaken rekening worden gehouden. De tekst moet bijvoorbeeld leesbaar zijn en elke foto kan vanuit een andere positie worden genomen. De functionaliteit wordt wel al gebruikt binnen het platform, bijvoorbeeld in samenwerking met de universiteit.

Het team wil dat de software zichzelf leert verbeteren, het zogenaamde machine learning. Het algoritme vraagt dan aan de gebruiker of het de correcte medicatie heeft herkend. Als dat zo is, weet de software dat het juist heeft ingelezen. Als dat niet zo is, noemt de software medicatie die bijvoorbeeld voor vijfennegentig procent overeenkomen met de tekst.

Slechts het begin

In de toekomst hopen de ontwikkelaars deze software te kunnen combineren, zodat meerdere verpakkingen in één keer kunnen worden gefotografeerd. Dan vindt eerst vormherkenning plaats en vervolgens tekstdetectie. Het algoritme ziet dan welke tekst bij welke verpakking hoort. Dit is complexe software en lastig te ontwikkelen. Toch is het team al enorm ver gekomen, dus wij hebben het volste vertrouwen dat dit gaat lukken!

Geïnteresseerd in deze technologie of een interessante case? Neem dan contact met ons op via robin.vos@medapp.nu!

 

E-health: wetenschappelijk onderzoek én keurmerk vereist?

E-health toepassingen vereisen wetenschappelijke onderbouwing. Dat stelt Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie, tijdens de drieëndertigste diesviering van de Open Universiteit in Heerlen. Ook is er volgens Lechner een keurmerk voor kwaliteit nodig, zodat de zorgconsument duidelijk kan zien welke toepassingen goed en werkzaam zijn.

Groot bereik

Volgens Lechner biedt de toenemende digitalisering van de maatschappij voor bijna elk aspect van het leven een digitale oplossing of toepassing. In het gebied van gezondheid wordt dit e-health genoemd.

E-health draagt bij aan efficiënte, betaalbare, toegankelijke én kwalitatief hoge zorg. Daarnaast biedt e-health zorgconsumenten de kans om meer regie over hun eigen gezondheid te nemen. Omdat het internetgebruik in Nederland hoog is, heeft e-health een zeer groot potentieel bereik.

E-health heeft volgens Skipr veel mogelijke toepassingen, bijvoorbeeld het geven van informatie, het bieden van ondersteuning en het geven van trainingen aan zorgconsumenten. E-health kan daarom bestaande zorg aanvullen, verbeteren én vervangen.

Therapietrouw

Ondanks dat e-health veel toepassingen kent, is er nog maar weinig bekend over welke toepassingen wel en niet goed werken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de meeste toepassingen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. MedApp probeert medicijngebruikers te helpen met therapietrouw, waar toevallig wél veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.

Zo heeft wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld uitgewezen dat de therapietrouw van zorgconsumenten met tenminste twaalf procent toeneemt wanneer ze systematische herinneringen ontvangen. Het alarm van MedApp is een voorbeeld van zo’n herinnering.

Ander onderzoek wees uit dat therapietrouw wordt verbeterd wanneer zorgconsumenten betrokken zijn bij hun behandeling. MedApp realiseert betrokkenheid doordat gebruikers bijvoorbeeld zelf hun innamemomenten moeten afvinken en een dagboek met klachten kunnen bijhouden.

Advies op maat

De vakgroep Gezondheidspsychologie doet onderzoek naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van e-health toepassingen. Hierbij wordt gekeken naar computer tailoring, oftewel de mate waarin advies op maat wordt gegeven.

Bij computer tailoring biedt een computer informatie en advies die goed passen bij de individuele kenmerken van een persoon. Dit lijkt deels op wat hulpverleners doen, maar dan voor veel meer zorgconsumenten tegelijk en tegen lagere kosten.

Computer tailoring omvat grotendeels de samenwerking tussen MedApp en Sentiance. Sentiance verzamelt data om inzicht te verkrijgen in het dagelijks gedrag van mensen. Uit deze data kunnen vervolgens patronen worden opgemaakt.

Voor gebruikers van MedApp die de onderzoeksmodule hebben aanstaan, betekent dit dat Sentiance bijhoudt op welke tijden ze bijvoorbeeld in de auto stappen. Wekkers die dan af zouden moeten gaan, gaan pas af wanneer de gebruiker uit de auto is.

Keurmerk

Volgens Lechner heeft de zorgconsument weinig overzicht op wat goede e-health toepassingen zijn en wat niet. Een keurmerk is daarom gewenst. Nictiz heeft aangegeven zo’n keurmerk te zien zitten, maar stelde ook dat het lastig is zoiets te realiseren. Digitale toepassingen bevinden zich namelijk vaak permanent in een testfase en worden dus voortdurend doorontwikkeld.

Alhoewel er in Nederland geen keurmerken zijn voor e-health toepassingen, zijn deze er wel voor ziekenhuizen en klinieken. Deze keurmerken worden bijvoorbeeld toegekend aan zorginstellingen die kwalitatief goede zorg leveren binnen een bepaald zorggebied. MedApp werkt sinds kort samen met het Slotervaartziekenhuis. Dit ziekenhuis is onder andere VMS-gecertificeerd en heeft het Groene Vinkje gekregen.

Lechner duidde natuurlijk op een ander soort keurmerk, maar het is goed om te weten dat de kwaliteit van de partijen waarmee MedApp samenwerkt in ieder geval is bewezen!

 

 

 

 

 

MedApp: checklist bij psychoses

Ieder jaar krijgt één of twee op de tienduizend Nederlanders voor het eerst een psychose. De eerste psychose ontstaat meestal tussen de zestien en vijfentwintig jaar. Wanneer iemand ooit een psychose heeft gehad, bestaat er een grote kans dat deze terugkomt. Zonder behandeling is die kans zelfs vijfentachtig procent. Een goede behandeling blijkt dus erg belangrijk.

Betekenis

Psychotische mensen verliezen tijdelijk het contact met de werkelijkheid en kunnen de wereld als vreemd, overweldigend en angstaanjagend ervaren. Mensen met een psychose kunnen hallucinaties of wanen krijgen. Ze zien, ruiken of horen dan zaken die er niet zijn of hebben gedachten die niet kloppen.

Een psychose kan een kenmerk zijn van verschillende psychische ziekten, zoals een trauma, depressie, persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie. Iemand met een psychose merkt van alles op, maar is de enige die ziet en ervaart wat er gebeurt.

Behandeling

De behandeling is gebaseerd op de diagnose die een psychiater stelt na observatie van en gesprekken met de betreffende persoon. Op grond van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld, waarvan medicijnen een belangrijk en onmisbaar onderdeel zijn.

Antipsychotica verminderen de psychotische verschijnselen. Ze worden vaak al voorgeschreven voordat er daadwerkelijk een diagnose is gesteld, zodat de psychose zo snel mogelijk verdwijnt. Daarna is het van belang  zorgvuldig te bekijken welke medicatie in welke toedieningsvorm het beste werkt.

Therapietrouw

Samen met de behandelaar wordt gekeken naar de manier van denken en het gedrag. Mensen met een psychose krijgen daarmee inzicht in hun manier van denken en hoe ze hun gedrag kunnen beïnvloeden.

Deze behandeling zorgt ervoor dat iemand niet met zijn of haar behandeling stopt en dus therapietrouw blijft. Ook bevordert deze behandeling het herstel en helpt het om terugval te voorkomen.

Checklist

Om mensen met een psychose te helpen bij hun behandeling, heeft het PsychoseNet een checklist opgesteld. Deze checklist helpt om de werkingen en bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie bij te houden.

De lijst bestaat uit ongeveer vijftig vragen en dient minstens iedere twee weken te worden ingevuld. De lijst kan vervolgens worden geprint en besproken met de behandelaar. Op die manier wordt samen zicht gehouden op de behandeling.

MedApp

In het medisch dossier van MedApp zit een uitgebreid klachtenregistratiesysteem, waar gebruikers hun klachten, bijvoorbeeld bijwerkingen van medicatie, kunnen opnemen. Daarnaast kunnen gebruikers labwaarden opslaan en een dagboek bijhouden.

Deze functionaliteiten van MedApp lenen zich dus perfect voor het bewaren van de checklist van PsychoseNet. Zo hoeft de checklist niet steeds te worden geprint, maar heeft de zorgconsument deze altijd bij de hand.