MedApp in ontwikkeling: uitbreiding naar hardware?

Klein beginnen, blijven volhouden en ontwikkelen met de eindgebruiker in gedachten. Dat zijn volgens Daan Dohmen, CEO van zorginnovatiebedrijf FocusCura, de factoren die bijdragen aan het succes van een e-health toepassing. Ontwikkelen met de eindgebruiker in gedachten betekent dat altijd naar manieren wordt gezocht om de toepassing gebruiksvriendelijker te maken. Dit kan inhouden dat de toepassing een nieuwe functionaliteit krijgt, maar bijvoorbeeld ook dat de toepassing sneller wordt.

“E-health is een nieuwe manier waarop we bepaalde zorg leveren anno 2017. Het is daarmee ook geen doel op zich maar een middel om zorg of service voor patiënten te verbeteren. Dit betekent dat je mensen in je organisatie structureel vrij moet maken voor continue innovatie en nieuwe competenties moet aantrekken.” – Daan Dohmen

Amazon Echo

Ook MedApp probeert zich immer te blijven ontwikkelen. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologie en van alles wordt uitgebreid bekeken of het voordelen biedt voor de eindgebruiker of niet. Zo heeft MedApp laatst een koppeling met Amazon Echo gerealiseerd, met het doel MedApp als portaal dichter bij de gebruiker te brengen.

Kansen door slimme luidsprekers

Amazon Echo is een slimme luidspreker die binnenkort op de Europese markt verschijnt. De luidspreker kan de gebruiker waarschuwen wanneer een medicijn ingenomen moet worden, waardoor MedApp letterlijk in de huiskamer van gebruikers verschijnt.

Het voordeel voor de eindgebruiker? MedApp wordt hiermee toegankelijker voor mensen die minder intensief met hun smartphone werken. Daarnaast biedt dit soort technologie interessante mogelijkheden voor bijvoorbeeld de mantelzorg.

Gekoppelde pillendozen

Om zich te blijven ontwikkelen én aan de wensen van gebruikers te voldoen, wordt bij MedApp ook regelmatig onderzoek gedaan. Laatst bleek uit dit soort onderzoek dat 54% van de gebruikers naast MedApp ook een pillendoos heeft.
Daarnaast bleek dat bijna zeventig procent van de gebruikers behoefte heeft aan een slimme pillendoos die is gekoppeld aan MedApp. Op basis van deze resultaten is MedApp nu aan het experimenteren met verschillende slimme pillendozen.

Multidisciplinair team

‘E-health succesvol toepassen is een kwestie van discipline’, aldus de CEO van FocusCura. Bij MedApp betekent dit dat het hele team achter het product staat en er gezamenlijk beslissingen worden genomen.

Wessel Prins, hoofd IT, zegt hierover: ‘Binnen e-health komen alle facetten van de zorg samen, van patiënt en professional tot IT en design. Vandaar dat we bij MedApp intensief in gesprek gaan met onze eindgebruikers en dagelijks met ons multidisciplinaire team werken aan het geven van grip op medicatie.’

MedApp ontwikkelt zich niet alleen door nieuwe technologie uit te proberen, maar ook door immer te blijven zoeken naar nieuw talent met goede ideeën. Momenteel heeft MedApp vacatures openstaan voor een fulltime Android- en iOS-developer. Interesse? Mail naar work@medapp.nu!

 

 

MedApp 100.000 downloads: opmars naar de ziekenhuismarkt

Het juist innemen van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet gemakkelijk. TU/e startup MedApp maakt gebruikers bewust van hun inname- en medicijninformatie en geeft ze de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). Op deze manier worden zowel arts, apotheker als gebruiker ondersteund. Niet gek dus dat de app al 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft. MedApp is daarmee de grootste medische app van Nederland, maar belooft nog veel groter te worden door de samenwerking met een aantal grote ziekenhuizen te intensiveren en het aantal functionaliteiten flink uit te breiden.

Medicatieverificatie voor ziekenhuisopnames vanaf nu thuis

Inzicht in het daadwerkelijke medicijngebruik is extra belangrijk bij ziekenhuisopnames: fouten bij de medicatie vormen één van de grootste risico’s voor gebruikers bij opname in het ziekenhuis. Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van bijna 30% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis.

Goede medicatieverificatie, het proces waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt, is daarom cruciaal. Ondanks arbeidsintensieve (en dus dure) pogingen van ziekenhuizen blijkt de verificatie vaak problematisch te verlopen. Door stress, gebrekkige informatievoorziening en het ontbreken van een landelijk systeem met goede dekking, brengen patiënten (ziekenhuisbezoekers) hun zorgverleners vaak niet voldoende op de hoogte van hun medicijngebruik.

MedApp brengt hier in samenwerking met verschillende ziekenhuizen verandering in. De app stelt gebruikers namelijk in staat om voor een ziekenhuisopname thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig hun medicijnoverzicht in te vullen. Op deze manier wordt onjuiste registratie van de medicijnen voorkomen en het herstel van de gebruiker bevorderd.

Therapietrouw door MedApp

Een effectieve behandeling met medicijnen vereist dat gebruikers betrokken zijn bij hun medicatiegebruik. MedApp realiseert dit met behulp van kunstmatige intelligentie en het voorspellen van menselijk gedrag. MedApp werkt daarom nauw samen met onderzoekers en studenten van het Data Science Centre in Eindhoven.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten, waardoor ze aan hun innamemomenten worden herinnerd. Dit werkt therapietrouw, het fenomeen waarbij medicijngebruikers consequent en juist hun medicatie innemen, in de hand en dringt vele, onnodige kosten terug. Niet of onvolledig ingenomen medicijnen kosten namelijk alleen in Nederland al miljoenen euro’s per jaar.

Verbinding gebruiker en zorgsysteem

MedApp biedt dus ondersteuning aan de arts, apotheker en medicijngebruiker, maar vormt ook de link tussen deze partijen. Deze unieke combinatie maakt dat MedApp de afgelopen twee jaar enorm is gegroeid. Dat MedApp nog steeds groeit, blijkt wel uit het bereiken van deze mijlpaal. Met 100.000 downloads en tienduizenden actieve gebruikers per dag heeft MedApp de mogelijkheid écht een verschil te maken in het medicijngebruik van al deze mensen. Zo kan therapietrouw worden verbeterd en daarmee de effectiviteit van de medicatie.

Better safe than sorry: download MedApp voor uw vakantie!

In 2014 deed DirectResearch in opdracht van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) onderzoek naar de gezondheidsklachten van 600 Nederlandse reizigers in het buitenland. Hieruit bleek dat één op de vijf Nederlandse reizigers problemen met de gezondheid krijgt tijdens een vakantie in het buitenland. Dertig procent van deze zieke reizigers zoekt naar informatie op het internet over hun klacht. Ongeveer de helft raadpleegt een plaatselijke arts of bezoekt het plaatselijke ziekenhuis, waarbij in 72 procent van de gevallen medicatie wordt voorgeschreven.

Digitale gezondheidsinformatie

Het internet blijkt een belangrijke bron voor mensen die op zoek zijn naar informatie over hun gezondheid. Deze bron wordt dan ook steeds meer gebruikt door mensen ter voorbereiding van hun vakantie en om klachten tijdens de vakantie op te lossen.

Tien procent van de reizigers met gezondheidsklachten neemt vanaf het vakantieadres contact op met hun huisarts of een specialist in Nederland. Een derde van de reizigers laat zich voor vertrek door (toeristische) websites en social media informeren over relevante zaken met betrekking tot de gezondheid in het land van bestemming.

Medische gegevens bij de hand

Uit het onderzoek van het NHG bleek ook dat bijna driekwart (73 procent) van de reizigers graag relevante medische gegevens bij zich heeft op vakantie, bijvoorbeeld in een app. Het NHG adviseert reizigers op basis van deze resultaten zich goed voor te bereiden op de vakantie en daarom daadwerkelijk een relevante app te downloaden op de telefoon of tablet.

Het NHG noemt hierbij de app van Thuisarts.nl als voorbeeld, die heel bruikbaar is om diagnoses te stellen. MedApp is hierop een perfecte aanvulling om de patiënt blijvend op dagelijkse basis te helpen.

MedApp als medisch paspoort

Gebruikers kunnen met MedApp namelijk een compleet medisch dossier bijhouden. Naast algemene gegevens, zoals geslacht, lengte, gewicht en bloedgroep, kunnen ook (e-mail)adressen, verzekeraars en polisnummers van gebruikers worden ingevuld. Belangrijk hierbij is dat deze gegevens nooit door MedApp zullen worden gedeeld: alleen de gebruiker zelf bepaalt met wie hij of zij welke informatie deelt.

In MedApp kunnen ook (incidentele) medicijnen, aandoeningen, allergieën, behandelaars en klachten worden geregistreerd. Daarnaast is het medisch paspoort in vier talen beschikbaar, wat heel goed van pas kan komen bij eventuele raadpleging van een arts of ziekenhuisopname in het buitenland.

Een ziekenhuisopname of het raadplegen van een arts op vakantie lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show. Het onderzoek van het NHG wijst echter uit dat dit één op de vijf Nederlandse reizigers overkomt. Het downloaden en invullen van MedApp voor vertrek is daarom een verstandige keuze: zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Better safe than sorry!

MedApp in gesprek met Joris Arts

In 2016 werd voor de eerste keer de Doctorpreneur Award uitgereikt, georganiseerd door Mobile Doctors van VvAA, Rockstart, VitaValley en ZorgInnovatie.nl. Nu is het een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de uitreiking plaatsvindt tijdens een bijeenkomst die in het teken staat van goed leiderschap in de zorg. Joris Arts, ziekenhuisapotheker en bestuurder bij het Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn, kwam in 2016 als winnaar uit de bus. Dat betekent dat Joris een zorgprofessional is die zich heeft bewezen op het gebied van innovatie en ondernemerschap. MedApp werkt al enige tijd samen met Joris, zo onderzoeken zij samen of een app de betrokkenheid van gebruikers bij hun behandeling kan verbeteren of niet. Hoog tijd dus om Joris wat vragen te stellen over zijn ideeën over innovatie in de zorg!

Afgelopen jaar bent u uitgeroepen tot doctorpreneur  van het jaar, zou u in jip-en-janneketaal kunnen uitleggen wat dat precies betekent? En kunt u iets meer vertellen over wat u doet, wie u bent en wat de titel doctorpreneur voor ú precies betekent?

Een doctorpreneur is een mix tussen een zorgprofessional en een ondernemer. Door die mix én een passie om de zorg te verbeteren, tilt hij of zij de zorg naar een hoger niveau. Ik was zeer vereerd genomineerd te zijn voor deze prijs met nog een viertal andere collega’s. Uiteindelijk mocht het publiek via internet stemmen en was ik tot mijn grote vreugde degene met de meeste stemmen. Dit heeft mij een boel bekendheid en nieuwe contacten en daardoor mooie samenwerkingen opgeleverd. Ik ben zelf ziekenhuisapotheker en werk als bestuurder van een gezondheidscentrum in Hoorn.

U houdt zich voornamelijk bezig met innovatie in de zorg en werkt daarom samen met MedApp, kunt u uitleggen wat deze samenwerking precies inhoudt?

MedApp is een technologisch hulpmiddel dat patiënten kan helpen meer regie over hun gezondheid en hun behandeling te krijgen. Ik werk samen met nog een paar collega’s met MedApp samen om te onderzoeken of we dit effect in de praktijk ook echt wetenschappelijk kunnen aantonen. We hebben daarvoor een wetenschappelijk onderzoek opgezet waarbij gebruikers ondervraagd worden over hun ervaring met MedApp.

Wat zou voor u de ultieme innovatie in de zorg zijn en waarom? Hoe hoopt u hier zelf aan bij te dragen?

Volgens mij is er niet echt een ultieme innovatie. Volgens mij zijn er vele innovaties denkbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat innovaties die de patiënt meer regie geven over hun behandeling en hun gezondheid de beste zijn. Die zorgen er mijns inziens voor dat de zorg beter en patiëntvriendelijker kan worden en ook nog eens betaalbaar kan blijven. MedApp is zoals gezegd in mijn optiek één van de mogelijkheden om de patiënt meer regie te geven en draagt op die manier bij aan de nodige innovatie in de zorg.

U doet onderzoek naar patient empowerment, wat letterlijk betekent dat de patiënt machtiger wordt. Hoe ziet u de rol van patiënten, of gebruikers, in zorginnovatie? Wat is uw visie op patient empowerment en de link met MedApp?

In mijn dagelijkse praktijk ben ik continu op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat de rol van de patiënt daarbij essentieel is. Als de patiënt meer verantwoordelijkheid kan krijgen in zijn of haar behandeling, helpt dat echt. MedApp is in mijn optiek een mooi hulpmiddel om patiënten meer grip te geven op hun gezondheid en hun behandeling.

Bedankt Joris, voor het delen van uw visie op innovatie in de zorg en patient empowerment! 

Mag ik (nog) rijden?

Rijden onder invloed van alcohol? Absoluut niet. Rijden onder invloed van medicatie? Misschien. Ongeveer tien procent van de verkeersdeelnemers gebruikt geneesmiddelen die invloed hebben op de rijvaardigheid. Meer dan de helft van deze mensen is zich hier wel bewust van, maar past het rijgedrag vervolgens niet aan. Andere mensen beseffen niet eens dat hun medicatie versuffend werkt of op een andere manier hun rijvaardigheid beïnvloedt. Hoe dit kan worden voorkomen? Download MedApp en activeer de nieuwe Rijvaardigheidsmodule.

Cijfers

Deelnemers in het verkeer zijn zich vaak sterk bewust van de consequenties van rijden onder invloed van alcohol. Campagnes tegen alcohol in het verkeer zijn er genoeg en de straffen voor rijden onder invloed van alcohol zijn zwaar. Terecht, natuurlijk: in 2014 vielen er bijvoorbeeld 114 alcoholgerelateerde doden in het verkeer.

Maar ook door rijden onder invloed van geneesmiddelen vinden er (dodelijke) verkeersongevallen plaats. Per jaar vallen er volgens het IVM tussen de 33 en 66 verkeersdoden en meer dan duizend gewonden door rijden onder invloed van medicatie.

SWOV (2015). Drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer. SWOV-factsheet, juli 2015, Den Haag.

Strafbaar

Ook wanneer voor de gezondheid medicijnen nodig zijn, is de veiligheid van de medicijngebruiker én andere verkeersdeelnemers van belang. Sommige medicijnen hebben bepaalde bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden, zoals duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen.

Eén op de zes Nederlanders gebruikt een medicijn met effect op de rijvaardigheid, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Gebruikers van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kunnen dan ook strafbaar zijn. In de Wegenverkeerswet (artikel 8.1) staat het volgende:

‘Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.’

Soort medicatie

Het bovengenoemde wetsartikel impliceert dat gebruikers altijd moeten weten of hun medicatie invloed heeft op de rijvaardigheid of niet. In Nederland gaat het voornamelijk om benzodiazepines en SSRI’s die invloed hebben op de rijvaardigheid. Onder benzodiazepines vallen angstremmers en slaap- en kalmeringsmiddelen, met SSRI’s worden antidepressiva bedoeld.

Door de versuffende werking op de hersenen van deze middelen zijn de meeste gebruikers zich wel bewust van de invloed van bovenstaande medicijnen op de rijvaardigheid. Gebruikers van medicatie tegen allergie, hooikoorts en reisziekte zijn zich daarentegen vaak niet bewust van de invloed die deze medicatie op hun hun rijgedrag heeft. Een pilletje tegen de hooikoorts lijkt immers onschuldig, toch?

SWOV (2015). Drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer. SWOV-factsheet, juli 2015, Den Haag.

Rijvaardigheidsmodule

Artsen en apothekers zijn verplicht om hun patiënten voorlichting te geven over de mogelijke bijwerkingen van medicijnen, dus ook informatie over invloed op het rijgedrag. Bij medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit vaak aangegeven in de bijsluiter of op het etiket van het medicijndoosje. Ook zit er soms een gele sticker op de verpakking met de waarschuwing ‘Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen’.

Het komt vaak voor dat deze waarschuwingen over het hoofd worden gezien of simpelweg vergeten door gebruikers, zeker bij pillen tegen bijvoorbeeld reisziekte of hooikoorts. MedApp heeft daarom in samenwerking met Rijden Zonder Invloed de Rijvaardigheidsmodule ontwikkeld. Wanneer gebruikers een medicijn innemen dat invloed heeft op hun rijvaardigheid, geeft de app dat aan met een waarschuwing. Gebruikers die geen medicijnen innemen met invloed op hun rijvaardigheid, merken niets van de functionaliteit.

De module kan simpel worden geactiveerd bij ‘meer’ in het hoofdmenu, onder de CMyLife– en Epilepsiemodule. Een kleine moeite voor u, maar een groot gebaar naar andere verkeersdeelnemers.