Laaggeletterdheid: Wanneer vormt taal een probleem voor de gezondheid?

Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Deze mensen hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken én hebben moeite grip op hun gezondheid te houden. Wanneer vormt taal echt een probleem voor de gezondheid en wat kunnen wij daaraan doen?

Gezondheidsvaardigheden

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Het Nederlandse zorgsysteem is niet of nauwelijks ingericht op laaggeletterden. Kunnen lezen is namelijk noodzakelijk in de zorg, bijvoorbeeld het lezen van de bijsluiter. Voor een goede gezondheid is het daarnaast essentieel dat dit soort teksten in de zorg worden begrepen en toegepast. Laaggeletterden hebben hier moeite mee, waardoor zij ook vaak beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Bijna dertig procent van de Nederlandse bevolking heeft lage gezondheidsvaardigheden. Voor mensen met lage gezondheids- vaardigheden kan het bijvoorbeeld lastig zijn het innameschema van hun medicatie te begrijpen. Dat kan leiden tot therapieontrouw en dus een minder effectieve behandeling. De gezondheid van geletterde mensen is dus in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schreven

Problemen laaggeletterdheid

Niet alleen laaggeletterden zelf ondervinden hindernissen in de zorg, ook voor zorgverleners kan laaggeletterdheid een probleem zijn. Een voorbeeld is het maken van een afspraak. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven komen bijvoorbeeld later of eerder opdagen dan afgesproken. Dit is zowel vervelend voor de patiënt als voor de zorgverlener.

Ook de toekomst van de zorg brengt potentieel veel problemen met zich mee voor laaggeletterden, met name het gebruik van computers. In veel praktijken is het bijvoorbeeld al gebruikelijk dat online afspraken worden gemaakt en dat patiënten hun eigen dossier bijhouden. Voor laaggeletterden kan dit erg lastig zijn.

Oplossingen

Laaggeletterden kunnen veel winst behalen door extra scholing. Taalscholing maakt ze niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en actiever. Laaggeletterden voelen zich na scholing dan ook vaak zowel fysiek als psychisch gezonder.

Ook zorgverleners kunnen laaggeletterden helpen, bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar te maken. Laaggeletterden kunnen altijd extra uitleg van de zorgverlener ontvangen of thuis nog met de assistente bellen. Ook kunnen mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met klokkijken bij de balie een kaartje krijgen met daarop de juiste tijd ingetekend in een klok.

Taalaanbieders en zorgverleners zijn nu nog vaak twee gescheiden werelden. Meer interactie tussen taalaanbieders en zorgverleners kan ervoor zorgen dat laaggeletterden meer gezondheidsvaardigheden ontwikkelen. Zo kunnen ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven profiteren van de voordelen die eHealth biedt!

De KNMP lanceert tijdens de Week van de Alfabetisering twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. De iconen leggen het gebruik van medicatie uit in beelden. Met een korte uitleg kunnen patiënten het gebruik van de medicatie beter begrijpen. De iconen zorgen dat het baliegesprek met een laaggeletterde patiënt beter verloopt. Een overzicht van alle iconen ziet u hier!

Slimme wekkers van MedApp: vergeet nooit meer uw medicatie!

Correcte inname van medicatie is belangrijk, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. In samenwerking met databedrijf Sentiance introduceert MedApp daarom slimme wekkers. Sentiance verzamelt data van gebruikers en voorspelt daarmee geschikte momenten voor een alarm. De slimme wekkers van MedApp gaan dus pas af wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Data wordt daarmee direct ingezet om op de persoon aangepaste zorg te kunnen bieden, hetgeen uniek is in eHealth!

Therapietrouw
MedApp is een medische applicatie die gebruikers meer grip op hun medicatie biedt. Gebruikers scannen bijvoorbeeld barcodes van hun medicijnen en stellen later innamemomenten in. Op die manier ontstaat er een persoonlijk innameschema, waarbij gebruikers wekkers kunnen zetten op de innamemomenten. Zo wordt medicatie niet meer vergeten en therapietrouw dus gefaciliteerd.

De standaardwekkers van MedApp gaan af op vaststaande en door de gebruiker gekozen momenten, dus ook wanneer de gebruiker bijvoorbeeld onderweg is. Om de kans op een vergeten inname te verkleinen, houden de slimme wekkers daarom rekening met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen.

“De kosten van therapieontrouw lopen op tot miljarden euro’s per jaar. MedApp helpt deze kosten terug te dringen en daarbij het leven van medicijngebruikers te vergemakkelijken.” – Pit Janssen (medeoprichter en apotheker)

De slimme wekkers zijn nu een aantal weken live. MedApp ondervroeg daarom 250 gebruikers over hoe zij de nieuwe functionaliteit ervaren. Bijna 75% van deze gebruikers gaf aan dat de extra innamenotificatie heeft geholpen, waarvan 39% zijn of haar medicatie anders was vergeten. De slimme wekkers lijken de therapietrouw van gebruikers dus werkelijk te verbeteren.

Sentiance          
De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers. Deze data linkt MedApp vervolgens aan therapietrouw. Een gebruiker die bijvoorbeeld dagelijks van acht tot negen in de auto naar zijn of haar werk zit, kan eventuele medicatiewekkers op dat tijdstip niet afvinken. Sentiance geeft deze informatie door aan MedApp, die de gebruiker dan later een extra innamenotificatie stuurt.

Sentiance (onder andere gefinancierd door Samsung) opereerde al succesvol in verschillende bedrijfssectoren, maar was nog niet actief in de zorg. Het bedrijf verbreedt door deze samenwerking niet alleen haar werkveld, maar draagt ook bij aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Uniek privacy perspectief          
MedApp en Sentiance hechten veel waarde aan de privacy van gebruikers. De verzamelde data wordt daarom enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers gewaarborgd.

“Met deze gepersonaliseerde innamenotificaties bieden wij gebruikers zorg op maat. Zo raakt de gebruiker nog meer betrokken bij zijn of haar behandeling.”– Edwin Hermkens (medeoprichter en informaticus)

De waarde van data
MedApp zet de door Sentiance verzamelde data dus in om gebruikers een extra innameherinnering te kunnen sturen. Omdat gebruikers deze herinnering ontvangen op een later en geschikter moment, is het onwaarschijnlijk dat ze hun medicatie alsnog vergeten. Het gebruik van data zorgt er dus voor dat de therapietrouw van medicijngebruikers verbeterd. Hun levenskwaliteit gaat daarmee omhoog én vele onnodige kosten worden bespaard.

Daarnaast blijkt de waarde van data in eHealth uit het feit dat gebruikers een extra innamenotificatie ontvangen op aangepaste tijden. MedApp zet data dus in om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Het gebruik van data biedt daarmee direct voordeel voor de gebruiker, namelijk zorg op maat.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de Onderzoeksmodule (Android) of Testlab (iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in het hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

 

Contactgegevens
Zakelijk: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)655890361, pit@medapp.nu
Communicatie: +31 (0)40 782 0813, +31 (0)638765050, robin.vos@medapp.nu
Website: www.medapp.nu, www.medapp.nu/nieuws (persberichten)
Beelmateriaal: www.medapp.nu/presskit

Blended care: dé oplossing voor chronisch zieken

E-health vormt de perfecte aanvulling op zorg voor chronisch zieken. Dat stelt Esther Talboom-Kamp, die aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum promoveerde op dit onderwerp. E-health is volgens haar vooral nuttig om zorgconsumenten de regie te laten behouden en ze te informeren over hun gezondheid. Blended care, een mix van traditionele zorg en e-health, lijkt daarom een goede oplossing voor chronisch zieken.

Chronisch zieken in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat het aantal chronisch zieken in 2030 zal stijgen naar zeven miljoen. Deze stijging wordt ten eerste veroorzaakt door vergrijzing, oudere mensen krijgen immers vaker te maken met kwalen. Daarnaast wordt deze toename veroorzaakt doordat mensen eerder naar de dokter gaan: diabetici leven hierdoor bijvoorbeeld langer.

Om deze toename van chronisch zieken het hoofd te kunnen bieden, is het volgens Talboom-Kamp nodig om bestaande zorg met e-health aan te vullen. De behandeling bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met online communicatie. Zorgconsumenten krijgen zo meer regie over hun gezondheid en zijn daarom sneller geneigd hun gedrag te veranderen.

“Het is mijn overtuiging dat e-health volop mogelijkheden biedt om de zorg en de diagnostiek beter en makkelijker toegankelijk te maken.”Talboom-Kamp

Het aanbieden van e-health

Uit het onderzoek van Talboom-Kamp bleek dat zorgconsumenten het meest gebruik maken van e-health wanneer het wordt voorgeschreven als een soort medicijn en ze er begeleiding bij krijgen. Ook het intensief trainen van de huisarts in het begeleiden van zorgconsumenten leidde tot meer gebruik.

Het is dus van belang dat e-health meer integreert met het Nederlandse zorgsysteem. MedApp is goed op weg: gebruikers kunnen medicatie bestellen bij hun apotheek, inname- en medicijninformatie delen met hun zorgverlener en de medicatieverificatie voor een ziekenhuisopname via de app regelen. Het lijkt er dus op dat integratie van e-health met het Nederlandse zorgsysteem steeds makkelijker gaat.

Zelfmanagement

Talboom-Kamp vergeleek ook de reguliere zorg met zelfmanagement. Zorgconsumenten in de zelfmanagementgroep prikten zelf hun bloedwaarden en pasten hun medicijngebruik aan met behulp van een e-health app. Het bleek dat zelfmanagement voor die gemotiveerde groep (mensen konden zelf kiezen of ze eHealth wilden) net zo goed werkte als de reguliere zorg.

Hieruit blijkt wederom het belang van zelfmanagement in de zorg. Eerder stelde het NIVEL echter dat er aanpassingen nodig zijn binnen het Nederlandse zorgsysteem om daadwerkelijk zelfmanagement te realiseren. Volgens hen is zelfmanagement pas echt mogelijk na een cultuurverandering bij professionals in de zorg. Talboom-Kamp zet met haar onderzoek in ieder geval een stap in de goede richting!

Nieuwsbrief aanmelding
Innovatie bij MedApp: schatgraven in procesdata

MedApp heeft inmiddels een hoop actieve gebruikers, waarvan bijna tachtig procent de app dagelijks inschakelt. Deze gebruikers doorlopen iedere dag een bepaald proces, bijvoorbeeld het afvinken van medicatie of het bekijken van de voorraad. Om het gebruik van MedApp te optimaliseren, is het van belang om te achterhalen hoe deze processen er precies uitzien. Hiervoor wendt MedApp zich tot process mining: het in kaart brengen, onderzoeken én verbeteren van processen.

Wat is process mining?

Bedrijven hebben stapels gegevens over hoe vaak de klant hun website bezoekt, hoe lang de klant erover doet om iets te bestellen, enzovoorts. Uit die gegevens kan bijvoorbeeld blijken dat een klant er wel erg lang over deed om zijn of haar bestelling af te ronden. Met process mining kan dan worden geconstateerd waarom het zo lang duurde. Op basis van dat inzicht kan vervolgens naar een oplossing worden gezocht.

Bij MedApp houdt process mining in dat inzicht wordt verkregen in hoe gebruikers de app doorlopen. Als gebruikers een innamemoment hebben, is er logischerwijs één ideale route. De gebruiker opent de app, vinkt zijn of haar medicatie af en sluit MedApp af. Met process mining wordt bekeken of gebruikers dit stappenplan aanhouden of niet. Als MedApp bijvoorbeeld wordt afgesloten voordat alle medicatie is afgevinkt, is dat een afwijking.

Waar wordt process mining voor gebruikt?

MedApp zet process mining ten eerste in om vast te stellen of gebruikers het pad afleggen dat voor de hand ligt. Als gebruikers afwijken van het verwachte pad, wordt daar een verklaring of oplossing voor gezocht.

Als een gebruiker bijvoorbeeld medicatie wil bestellen, kan dat pas als hij of zij medicatie heeft ingevoerd. Een gebruiker die daar niet van op de hoogte is, moet van het bestelscherm naar het medicatiescherm en weer terug. De gebruiker heeft dan geen optimale customer journey. De ontwikkelaars kunnen dan bijvoorbeeld beslissen om medicatie-invoer mogelijk te maken bij het bestelproces.

Process mining wordt ten tweede gebruikt om na te gaan wat het meest voorkomende pad van gebruikers is. Dit hoeft niet per se het verwachte pad te zijn. Door deze twee routes met elkaar te vergelijken, kan worden vastgesteld of MedApp wordt gebruikt zoals het team hoopt dat de app wordt gebruikt. Als dat het geval is, weet het team dat ze de gebruikers juist inschatten.

Hoe werkt process mining?

Door middel van process mining wordt dus duidelijk welke paden gebruikers volgen. Als deze paden afwijken van de verwachte paden, kan daarop worden geanticipeerd door de gebruiker bijvoorbeeld naar de ideale route te leiden. De gebruiker krijgt zo een betere customer journey.

Process mining gebeurt met offline tools, zoals ProM. ProM visualiseert de customer journey van gebruikers. Zolang de data juist wordt aangeleverd, kan ProM alle gegevens visualiseren. Gebruikers bewegen zich over het algemeen echter vrij willekeurig door de app. Een visualisatie van alle gegevens is dus enorm onoverzichtelijk. ProM maakt de data daarom automatisch inzichtelijk door het aantal paden indirect te verminderen, zodat enkel de belangrijkste overblijven. Vervolgens kan er worden gefilterd, ingezoomd, enzovoorts.

Onoverzichtelijke visual ProM, alle paden

Overzichtelijke visual ProM, ingezoomd op één pad

 

Welke mogelijkheden biedt de toekomst?

Met process mining wordt duidelijk welke processen gebruikers het vaakst doorlopen, bijvoorbeeld dat gebruikers na het invoeren van hun medicatie gelijk een moment instellen. In de toekomst kan mogelijk software met kunstmatige intelligentie worden gemaakt die hierop anticipeert. Deze software kan de gebruiker dan automatisch naar momenten voeren nadat hij of zij medicatie heeft ingevoerd. Op die manier wordt de customer journey geoptimaliseerd én gepersonaliseerd.

Nieuwsbrief aanmelding
 

Nooit meer uw medicatie vergeten: het gebruik van kunstmatige intelligentie om therapietrouw te verbeteren

Correcte inname van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat soms lastig. MedApp werkt daarom samen met databedrijf Sentiance. Sentiance verzamelt data van gebruikers zodat geschikte momenten voor een alarm of melding kunnen worden voorspeld. Dit betekent dat een alarm pas afgaat wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt. Uniek aan deze slimme wekkers is dat data direct wordt ingezet om op de persoon aangepaste en dus betere zorg te kunnen bieden. De functionaliteit is nu live!

Therapietrouw

MedApp biedt gebruikers meer grip op hun medicatie zodat therapietrouw wordt gefaciliteerd. Miljarden euro’s worden bespaard wanneer zorgconsumenten hun medicatie consequent en juist innemen, naast duidelijke voordelen voor de zorgconsument zelf.

Sentiance ondersteunt MedApp bij het aanbieden van gepersonaliseerde medicijnherinneringen. Deze herinneringen werden eerst gegeven op definitieve en door de gebruiker gekozen momenten. De slimme wekkers zijn echter dynamisch. Dit betekent dat ze rekening houden met tijden dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen op het gekozen moment.

De functionaliteit           

De software van Sentiance volgt de dagelijkse activiteiten en routine van gebruikers en linkt deze aan therapietrouw. De data wordt verzameld en gemonitord, waardoor een beter beeld van therapietrouw wordt verkregen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld iedere ochtend om half negen onderweg naar het werk is, verneemt de software dat de gebruiker niet in staat is om zijn of haar medicatie in te nemen. De gebruiker krijgt dan later alsnog een notificatie.

Gebruikers krijgen toegang tot de slimme wekkers door de onderzoeksmodule (of testlab voor iOS) aan te zetten. Dat kan onder ‘meer’ in hoofdmenu. Als deze module aanstaat, kunnen de slimme wekkers worden geactiveerd.

De waarde van data

De verzamelde data wordt dus ingezet om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Doordat de slimme wekkers ervoor zorgen dat gebruikers innamemeldingen krijgen op geschikte momenten, is het aannemelijk dat therapietrouw wordt verhoogd.

Wanneer de gebruiker onderweg is, gaat het alarm pas af als hij of zij bijvoorbeeld weer thuis is. Wekkers die afgaan op momenten dat gebruikers niet in staat zijn om hun medicatie in te nemen, zijn dus ook verleden tijd. Het gebruik van data biedt daarom direct voordeel voor de gebruiker, hetgeen uitzonderlijk is in e-health.

Voordelen vanuit maatschappelijk perspectief

De software verzamelt dus data die kan worden gekoppeld aan de context van gebruikers. Dit betekent dat er veel kan worden geconcludeerd over therapietrouw en mogelijke factoren die juiste medicatie-inname verstoren.

Deze conclusies kunnen worden gebruikt door zorgverleners om therapietrouw wereldwijd te verbeteren. Het gebruik van MedApp en de software van Sentiance helpt zorgverleners daarnaast om meer betrokken te raken bij zorgconsumenten. Dit komt de behandeling van de zorgconsument ten goede.

Uniek privacy perspectief          

MedApp en Sentiance hebben privacy van gebruikers bijzonder hoog in het vaandel. Uniek aan deze samenwerking is dat de privacy van gebruikers niet wordt geschonden. De verzamelde data wordt enkel gebruikt ter optimalisatie van herinnermomenten voor gebruikers. Gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en alleen verzameld op basis van expliciete toestemming van de gebruiker. Op die manier is de privacy van gebruikers dus gewaarborgd.

Nieuwsbrief aanmelding
When technology meets health: een spoedcursus eHealth

2 minuten lezen

Nieuws op het gebied van gezondheid staat tegenwoordig vol met de term eHealth, maar wat houdt dit begrip precies in? Wat draagt eHealth bij aan de gezondheid van mensen? Het is lastig goed gebruik te maken van eHealth wanneer niet duidelijk is wat het precies inhoudt en welke voordelen het u biedt. In deze blog vindt u daarom een spoedcursus eHealth!

De term

eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Artsen kunnen door eHealth bijvoorbeeld diagnoses stellen, uitslagen communiceren of informatie uitwisselen met de zorgconsument. Zo kunnen zorgconsumenten bijvoorbeeld labwaarden aan hun arts doorgeven.

Onder eHealth kunnen veel gezondheidstoepassingen worden geschaard. Patiëntportalen vallen bijvoorbeeld onder eHealth, maar ook apps van de apotheek waar medicatie mee kan worden besteld. In ieder geval zijn alle toepassingen bedoeld om u met betrekking tot uw gezondheid meer het heft in eigen handen te laten nemen.

Voordelen

Zorgconsumenten gebruiken het internet om informatie te vinden over hun gezondheid of behandeling. Op die manier gaan ze op gelijkwaardige basis in gesprek met hun zorgverlener. eHealth biedt hier veel mogelijkheden, zoals de vraag naar zorg verminderen.

Daarnaast biedt eHealth zorgconsumenten de kans om hun zelfredzaamheid te verbeteren. Zorgconsumenten kunnen via eHealth-toepassingen bijvoorbeeld bijhouden hoe het met hun behandeling staat. Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. eHealth leidt er daarom uiteindelijk toe dat zorgconsumenten meer de regie over hun eigen zorg krijgen.

Juiste keuze

Er zijn ontzettend veel eHealth-toepassingen op de markt, met name applicaties. Het kan lastig zijn een app te kiezen die goed bij u past, maar ook veilig is in gebruik. Goed inlezen kan hierbij helpen.

Een officieel keurmerk voor eHealth is helaas nog niet voorhanden, maar de GGD AppStore helpt consumenten in ieder geval bij het maken van een goede keuze. De GGD doet onderzoek naar en adviseert over allerlei gezondheidsapps. Zo wordt de consument goed geïnformeerd en ongewenst gebruik van zijn of haar gegevens voorkomen!

Toekomst

eHealth is de zorg van de toekomst, aldus minister Schippers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoopt dat in 2019 minstens tachtig procent van de chronisch zieken en veertig procent van de overige Nederlanders directe toegang tot zijn of haar medische gegevens heeft.

Twijfelt u nog over het gebruik van eHealth? Hier vindt u een mooi overzicht van alle applicaties die u van dienst kunnen zijn. Het gebruik van eHealth kan spannend zijn, maar bedenk dat eHealth met name bedoeld is om de zorg aan uw wensen aan te passen, in plaats van andersom.

Nieuwsbrief aanmelding
De slimme pil: doorbraak of drama?

De Amerikaanse zorgautoriteit FDA keurde vandaag een pil goed die zijn eigen medicijninname registreert. De pil bevat een sensor waarmee af te lezen is of een zorgconsument de pil al ingenomen heeft. Deze informatie wordt via een pleister doorgegeven aan een smartphone. De eerste slimme pil is hiermee officieel op de markt, maar roept een aantal serieuze vragen op. Is de slimme pil een doorbraak of juist een drama in de consumentenzorg?

Therapietrouw

Een slimme pil die via de telefoon aangeeft of de pil daadwerkelijk is geslikt; het lijkt de oplossing tegen therapieontrouw. Zorgconsumenten met een chronische ziekte merken namelijk niet het directe effect van hun medicijnen.

Met een sensor worden zij er dan alsnog aan herinnerd hun medicatie in te nemen. De technologie zou mensen die moeite hebben met hun medicatie-inname dus kunnen helpen, aldus Laurien Rook, apotheker bij de KNMP.

Gedragsverandering

Het is echter de vraag of de slimme pil daadwerkelijk de therapietrouw verbetert. De slimme pil pakt immers alleen het gevolg van therapieontrouw aan, niet de oorzaak.

De pil biedt slechts een controle. Door het daadwerkelijke en onderliggende gedrag van zorgconsumenten te veranderen, kan daarentegen blijvende therapietrouw worden bereikt.

Psychiatrische aandoening        

De pil betreft Abilify MyCite en is bedoeld voor zorgconsumenten met een psychiatrische ziekte. Mensen met een psychiatrische aandoening staan echter vaak wantrouwend tegenover hun medicatie.

Het is daarom maar de vraag of mensen met een psychiatrische aandoening hun pillen wel innemen als het ook nog eens bijgehouden wordt door hun zorgverlener. Mensen die bewust hun medicatie niet innemen, zijn dus mogelijk ook meer gebaat bij een oplossing die hun gedrag verandert in plaats van deze pil.

Privacy en veiligheid                                   

Het bijhouden van de medicatie door zorgverleners brengt daarnaast problemen met de privacy met zich mee. Is het niet beter als de zorgconsument zelf kan kiezen welke informatie hij of zij wil delen?

Ook roept de slimme pil vragen op met betrekking tot de veiligheid van de zorgconsument. De informatie wordt via een pleister naar de telefoon gestuurd, maar het is niet duidelijk hoe en of dit signaal beveiligd is.

Zorg op maat

De slimme pil biedt potentieel ook veel voordeel voor de zorgconsument. De sensortechnologie kan worden gezien als onderdeel van een grotere ontwikkeling in de zorg, namelijk het bieden van zorg op maat.

MedApp werkt bijvoorbeeld samen met databedrijf Sentiance om gepersonaliseerde wekkers aan gebruikers te kunnen bieden. Deze wekkers gaan pas af wanneer de gebruiker dat het beste uitkomt.

Een ander voorbeeld van zorg op maat is een pil die meet hoeveel medicatie de zorgconsument nodig heeft en die hoeveelheid exact afgeeft. Maarten Merkx, onderzoeker aan de Technische Universiteit in Eindhoven, werkt aan die pil.

Zorgconsument centraal

De slimme pil zou eenzelfde richting op kunnen gaan als de pil van Merkx of kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan MedApp. De zorgconsument kan dan er dan zelf voor kiezen om zijn of haar gegevens te delen met de zorgverlener.

Zo wordt zorg op maat aangeboden zonder dat de privacy van de zorgconsument wordt geschonden. Zorginnovatie doen we immers niet alleen voor, maar ook zeker met de zorgconsument.

Dus is de slimme pil een doorbraak of drama? MedApp zegt doorbraak, mits er meer rekening met de zorgconsument wordt gehouden.

Nieuwsbrief aanmelding
Patiëntparticipatie: zorg voor én met de consument

De consument staat centraal in de gezondheidszorg, maar het leveren van goede zorg is niet mogelijk zonder de consument zelf te betrekken. Consumenten krijgen daarom steeds meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en worden zo in staat gesteld om zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun zorg. Verbeteringen in de zorg worden namelijk niet alleen voor de consument gedaan, maar ook zeker mét de consument.

Betekenis patiëntparticipatie

Patiëntparticipatie houdt in dat consumenten de mogelijkheid krijgen om hun kennis en ervaring te laten bijdragen aan verbeteringen in de zorg. Consumenten kijken anders naar de zorg dan hulpverleners. Ze zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van hun persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel.

Het zorgsysteem kan deze deskundigheid gebruiken om het perspectief van de zorgaanbieder en zorgafnemer op elkaar af te stemmen. Op die manier wordt patiëntparticipatie ingezet om tot patiëntgerichte zorg te komen.

Belang van betrokkenheid

Betrokken consumenten zijn bekend met het zorgsysteem en het traject dat zij doorlopen. Ze kunnen daarom goed aangeven waar verbeteringen nodig zijn en waar nog behoefte aan is. Met deze inzichten kunnen hulpverleners goede zorg realiseren.

Kennis van consumenten over de sociale aspecten van het zorgsysteem is dus net zo belangrijk als de medische kennis van artsen. Beide expertises zijn namelijk nodig voor juiste zorg. Dit betekent dat zowel de hulpverlener als consument bereid moet zijn om informatie uit te wisselen.

De participatieladder

De participatieladder kan worden gebruikt om invulling te geven aan gezamenlijke besluitvorming in de zorg. De ladder heeft vijf treden, waarbij elke trede staat voor een niveau van participatie.

  1. Informeren. De consument heeft betrouwbare informatie op tijd tot zijn of haar beschikking.
  2. Raadplegen. De consument denkt mee, maar de zorgverlener neemt de beslissingen.
  3. Adviseren. De consument wordt expliciet om een oordeel gevraagd, maar de beslissing blijft bij de zorgverlener.
  4. Gezamenlijke besluitvorming. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking  tussen de consument en de zorgverlener. De consument beslist dus mee.
  5. Regie bij consument. De consument bepaalt doelen en prioriteiten, de zorgverlener adviseert.

De participatieladder kan zorgverleners helpen strategieën te bepalen om meer betrokkenheid te creëren bij consumenten. Het gaat hierbij niet per se om het bereiken van een zo hoog mogelijke trede, dat is aan de consument.

De participatieladder (bron: Handboek Patiëntparticipatie)

Het nut van e-health

Door e-health speelt de zorg een rol in het dagelijks leven van de consument, wat leidt tot meer betrokkenheid. Daarnaast kunnen consumenten vaak hun gezondheid verbeteren door het gebruik van e-health. Door deze voordelen staan veel zorgsystemen wel open voor e-health, maar de implementatie blijkt vaak lastig.

Een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van e-health is dat de toepassing goed aansluit op de wensen en behoeften van de consument. Pas dan kan de toepassing integreren in het zorgsysteem.

Rol van de consument

E-health toepassingen kunnen dus pas worden geïmplementeerd wanneer er rekening wordt gehouden met de behoeften van de consument. Deze implementatie bewerkstelligt vervolgens patiëntparticipatie, wat leidt tot betere zorg.

Treffend hierbij is dat patiëntparticipatie juist inhoudt dat er naar de consument geluisterd wordt. Er ontstaat dus een cirkel waarbij de mening van de consument en de waarde die daaraan gehecht wordt, allesbepalend is.

Patiëntparticipatie lijkt dus dé manier om zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van consument en daarmee beter zorg in het algemeen te kunnen leveren. En dat is toch precies wat we allemaal willen?

 

Nieuwsbrief aanmelding
Betrokkenheid de sleutel tot succes bij patiëntportalen?

Zelfregie is een belangrijk thema bij het vernieuwen van de zorg. Het aantal patiëntportalen in Nederland stijgt daarom snel. Inmiddels biedt een derde van alle ziekenhuizen in Nederland een portaal aan. Zorgconsumenten hebben met deze portalen bijvoorbeeld inzicht in hun medische gegevens en labresultaten. Uit onderzoek van Nictiz blijkt echter dat gemiddeld slechts één op de acht zorgconsumenten gebruik maakt van een online patiëntportaal.

Cijfers

Volgens het onderzoek heeft enkel de helft van de ziekenhuizen inzicht in het aantal zorgconsumenten dat gebruik maakt van hun patiëntportaal. Het aantal zorgconsumenten dat de afgelopen maand gebruik heeft gemaakt van een portaal ligt tussen de vijf en twintig procent.

Zorgconsumenten tussen de zestig en negenenzeventig jaar zijn het meest actief op het patiëntportaal. Zorgconsumenten jonger dan negentien of ouder dan tachtig zijn het minst actief.

MedApp

Naar aanleiding van dit onderzoek van Nictiz, heeft MedApp haar gebruikers ook een aantal vragen met betrekking tot patiëntportalen gesteld. Hieruit bleek dat veertig procent van de ondervraagden gebruik maakt van een patiëntportaal.

Dit betekent dat twee op de vijf gebruikers van MedApp patiëntportalen gebruikt, dus drie keer zoveel dan de ondervraagden uit het onderzoek van Nictiz.

Vooruitstrevend

Mogelijk zijn gebruikers van MedApp vooruitstrevender dan de gemiddelde zorgconsument, aangezien zij met technologie hun medicatie bijhouden. Een vooruitstrevende zorgconsument zal ook eerder gebruik maken van een innovatief patiëntportaal dan een conservatieve zorgconsument.

Vooruitstrevendheid zou dus kunnen verklaren waarom het percentage ondervraagden dat gebruik maakt van patiëntportalen hoger ligt bij MedApp dan bij Nictiz.

Betrokkenheid

Gebruikers van MedApp zijn daarnaast betrokken bij hun medicijngebruik, bijvoorbeeld door hun persoonlijke innameschema. Consumenten die betrokken zijn bij hun medicijngebruik en zorg in het algemeen, schakelen mogelijk ook eerder patiëntportalen in dan niet-betrokken zorgconsumenten.

Als betrokkenheid van zorgconsumenten kan worden gekoppeld aan het gebruik van patiëntportalen, kunnen ziekenhuizen daarop inspelen. Dit betekent wel dat ziekenhuizen er nu niet goed in slagen om consumenten betrokken te maken bij hun zorg.

Eén aanbieder

Via patiëntportalen worden alle zaken rondom de zorg aan de consument aangeboden. Dit betekent dat de zorgconsument informatie over zijn of haar persoonsgegevens, behandelplan, medicatie, resultaten, doorverwijzingen, afspraken, enzovoorts op één plek binnenkrijgt.

Dit zijn te veel zaken voor een zorgconsument om echt betrokken te kunnen raken. Daarnaast wordt alle informatie vanuit één zorgsysteem aangeboden, vaak het ziekenhuis. Dit betekent dat bijvoorbeeld afspraken bij de huisarts niet in het portaal staan weergeven.

Toekomst

MedApp richt zich voornamelijk op de medicatie van gebruikers, maar wel medicijnen die gebruikers vanuit verschillende instanties krijgen voorgeschreven. Zowel medicatie vanuit de apotheek, het ziekenhuis als de huisarts kan worden ingevoerd. Dit lijkt wel tot betrokkenheid te leiden.

Ziekenhuizen kunnen daarom proberen de informatiestroom in te perken en te schakelen met andere patiëntportalen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten meer betrokken raken en dus uiteindelijk meer de regie over hun eigen zorg nemen.

Nieuwsbrief aanmelding
Gesprekken opnemen met uw arts? Download MedApp!

Steeds vaker willen zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen. Niet gek, want uit onderzoek van het Zilveren Kruis blijkt dat mensen nauwelijks iets onthouden van wat de arts zegt. Minister Schippers riep zorgafnemers daarom vorig jaar op om hun consulten op te nemen. Op deze oproep volgden echter een hoop vragen van artsen over hoe ze met deze opnames om moeten gaan. Artsenfederatie KNMG kwam daarom met een handleiding.

Negatieve emoties

Slechts vier procent van de zorgafnemers neemt gesprekken met de arts op om later alles nog eens terug te luisteren. Veel mensen weten namelijk niet dat ze het gesprek mogen vastleggen, zo blijkt uit de enquête van het Zilveren Kruis onder bijna duizend zorgconsumenten.

Bijna de helft van de ondervraagden stelt verder dat de boodschap van de arts niet altijd overkomt en dat ze vaak vergeten dingen te vragen. Dat komt met name doordat zorgconsumenten gespannen en emotioneel zijn tijdens dit soort gesprekken.

Uit vervolgonderzoek van het Zilveren Kruis bleek vervolgens dat een kwart van de ondervraagden zich bij een behandelkeuze laat beïnvloeden door negatieve emoties. Een opname is erg nuttig omdat zorgafnemers bij emotionele gesprekken dan thuis alsnog de juiste keuzes kunnen maken.

Wantrouwen artsen

Artsen staan echter niet altijd open voor het opnemen van gesprekken. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor juridische consequenties, omdat zorgconsumenten door opnames bewijslast kunnen verzamelen.

Ook kunnen artsen bang zijn dat hun gesprekken op het internet belanden. Niet geheel onterecht, want op sociale media zijn hier inderdaad voorbeelden van te vinden.

Anesthesist David Post stelt daarnaast dat artsen soms bang zijn dat ze te weinig informatie hebben gegeven of dat de opnames tegen de arts gebruikt gaan worden. “Maar de maatschappij verandert. We zijn er voor de patiënt en ik denk dat we ook moeten mee veranderen”, aldus Post.

KNMG

Om het wantrouwen van artsen weg te nemen, stelde de KNMG een leidraad op. “Ze moeten hun koudwatervrees overwinnen”, zegt voorzitter René Hérnan in het AD. Volgens Hérnan wil slechts vijf procent van de artsen echt niet meewerken aan het opnemen van de gesprekken.

Volgens de KNMG moet de leidraad artsen geruststellen. Zorgconsumenten mogen bijvoorbeeld nooit zonder toestemming een opname online publiceren en kunnen beter geen stiekeme opnamen maken.

“Meestal wil de patiënt het gesprek opnemen om ingewikkelde medische informatie op een rijtje te hebben. We vragen wel: meld het vooraf om de vertrouwens relatie goed te houden.” – René Hérnan

MedApp

MedApp biedt gebruikers via het medisch dossier al lange tijd de optie om gesprekken op te nemen. Deze gesprekken worden dan vervolgens in het dossier opgeslagen, waardoor de gebruiker al zijn of haar medicijninformatie bij elkaar heeft.

   

Bij MedApp zijn we dan ook erg enthousiast over deze leidraad van de KNMG. Wanneer zorgafnemers het gesprek met hun arts opnemen, leidt dat namelijk tot meer zelfmanagement in de zorg.

In die zin zijn we het bij MedApp helemaal eens met Post, die stelt dat het “in de tijdsgeest past dat mensen meer regisseur worden van hun eigen gezondheid”.