MedApp voor de browser: maak gegevens samen inzichtelijk.

Meekijken op een telefoonscherm: echt praktisch is het niet. Van zowel artsen als MedApp-gebruikers (patiënten) horen we geregeld dat ze graag tijdens het spreekuur even zouden willen kijken hoe het gaat met bijvoorbeeld de medicijninname of andere zaken uit het medisch dossier in MedApp. Daarom introduceren we nu onze webviewer: alle informatie uit de app is dan gemakkelijk op een computerscherm te bekijken. 


Een belangrijk aandachtspunt van onze gebruikers was dat de oplossing zo compleet mogelijk zou moeten zijn, maar tegelijkertijd niet te ingewikkeld in gebruik mocht worden. Dat is met het nieuwe systeem gelukt: medwebwebsitede interface werkt hetzelfde als de webviewer van bijvoorbeeld chat-apps. Door een QR-code te scannen met de telefoon wordt er een tijdelijke sessie aangemaakt en worden gegevens van de app naar de browser gestuurd, zodat er makkelijk op het grote scherm kan worden gekeken. Niet alleen is dat makkelijker om samen te doen, maar ook is er zo meer ruimte voorgrotere grafieken en andere weergave van data. Na het sluiten van het browservenster worden alle gegevens weer van de servers verwijderd en is de privacy dus ook gewaarborgd: ook de arts kan niet bij de gegevens tenzij de gebruiker er zelf bij is en zelf de verbinding opzet.


Met de webviewer van MedApp maken we het bieden van persoonlijke zorg weer wat makkelijker en helpen we zowel arts als apotheek om een duidelijker beeld te krijgen van hoe het nu écht gaat. Probeer het nu zelf uit: download de laatste versie van MedApp en start de webviewer op je eigen computer.

 

PERSBERICHT: Epilepsie-app maakt nu ook acute hulp bij aanvallen mogelijk

Het Epilepsiefonds stelt een belangrijke uitbreiding beschikbaar voor de gebruikers van de epilepsiemodule van MedApp. De nieuwe versie van deze gratis app biedt nu ook een ”Volg mij”-functie en een aanvalsalarm. In de epilepsiemodule die in juni jongstleden werd gelanceerd, kan iemand met epilepsie al sinds die tijd zijn of haar epileptische aanvallen gedetailleerd bijhouden en het aanvalsdossier delen met zorgverleners.
“Volg mij”-functie
Epileptische aanvallen kun je niet plannen: die komen op momenten dat je ze niet verwacht en op plekken die je niet uitkiest. Een belangrijke toevoeging aan de app is daarom de “Volg mij”-functie. Als deze is ingeschakeld, is het mogelijk om, met toestemming, het toestel op afstand te volgen: zo wordt het bij een eventuele aanval gemakkelijker om de gebruiker van de app terug te vinden en de juiste zorg te (laten) bieden.
Aanvalsalarm
In sommige gevallen voelen mensen met epilepsie de aanval aankomen: de nieuwe alarmknop in MedApp biedt dan uitkomst. Door middel van licht- en geluidssignalen worden omstanders erop gewezen dat er een aanval gaande is. Via het scherm van de telefoon worden vervolgens instructies gegeven. Er kan met één druk op de knop contact worden gezocht met een bekende van het slachtoffer en er wordt — indien dit nodig is — instructie gegeven om 112 te bellen.
Bestaande functionaliteiten
Naast de nieuwe mogelijkheden biedt MedApps epilepsiemodule functies als een aanvalskalender en een medicatiedossier. Zo kan iemand bijhouden welke medicatie hij op welk moment moet innemen, en krijgt hij vervolgens een seintje als het zover is. MedApp geeft ook tips en aanwijzingen om het medicijngebruik te verbeteren als iemand moeite heeft met het innemen ervan. Door de zogeheten therapietrouw te vergroten, verbetert de werkzaamheid van de medicatie sterk: zeker bij een chronische aandoening als epilepsie kan dat helpen om de hoeveelheid aanvallen omlaag te krijgen. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit van leven, maar helpt tevens om de stijgende kosten te beheersen door effectiever gebruik van (dure) medicatie.
Nu verkrijgbaar
De epilepsiemodule is mogelijk gemaakt door het Epilepsiefonds en is ontwikkeld door PharmIT als onderdeel van de gratis medicijnapp MedApp. MedApp is verkrijgbaar in de App Store (iOS) en via Google play (Android). Meer informatie is te vinden op https://www.epilepsie.nl/epilepsie-app.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Neemt u voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie van het Epilepsiefonds, via e-mail communicatie@epilepsiefonds.nl of telefoon 030 63 440 63.
Of met MedApp, PharmIT, Pit Janssen via pit@pharmit.nl of via 06 55890361
Beeldmateriaal is verkrijgbaar via: www.medapp.nu/presskit