Demodag MedApp en CMyLife een groot succes

Eerder maakten we bekend dat MedApp de CML-module voor het Radboud UMC mag gaan ontwikkelen, waarmee we patiënten met deze specifieke leukemievorm een stuk beter kunnen helpen. Inmiddels is de samenwerking in een vergevorderd stadium en stevenen we af op een spoedige release. Afgelopen weekend vond de landelijke Hematon Patiëntendag plaats waarbij ruim 200 CML-patiënten bijeenkwamen. 
Over deze nieuwe MedApp-functionaliteit zei Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “De tijd dat mensen gewoon maar klakkeloos het advies van hun dokter opvolgen ligt achter ons. Mensen willen betrouwbare, begrijpelijke informatie over hun aandoening en ze willen de informatie makkelijk terug kunnen vinden. (…) “Daarom ben ik ook zo blij met een initiatief als CMyLife. Door het makkelijker delen van informatie, contact leggen met dokters en het bijhouden van medicatiegebruik biedt het platform meer grip op het leven van patiënten met chronische leukemie.”
Buiten dat de boodschap van de minister een groot compliment is voor de inzet van ons team, onderschrijft ze ook de doelen die we met MedApp als geheel willen bereiken: patiënten in staat stellen altijd en overal toegang tot een compleet medicijnplatformen de therapietrouw verder verbeteren.  Zo zijn samen we in staat om de zorg goedkoper en persoonlijker te maken.

Opnieuw naar meer vierkante meters

Op onze Facebook- en Twitter-pagina’s kwam het al even voorbij, maar vorige week is team MedApp andermaal naar een nieuw kantoor verhuisd, dit keer binnen hetzelfde pand. Naar mate het team groeide begon de ruimte wat krap te worden, maar in de huidige opstelling past het een en ander wat beter. Omdat het project nog steeds groeit als kool zitten we nu op een plek waarbij het aantal vierkante meters zelfs nog wat zou kunnen opgeschroefd in de toekomst. Het is een kwestie van tijd!

MedAppNL_2016-apr.-12