MedApp 0.6; Vernieuwde notificaties, alarmen en meer

MedApp voor Android biedt in versie 0.6 substantiële verbeteringen onder de motorkap. Dit zorgt ervoor dat in Medipedia (onze medicijnencyclopedie) de informatie veel gestructureerder wordt weergegeven, en is de gehele manier van communiceren met de servers verbeterd. Dit biedt ons in de toekomst veel meer flexibiliteit, dus blijf vooral feedback insturen en verzoeken om nieuwe functies geven.
Daarnaast is de interface op veel plekken verbeterd. Vaak gaat het om kleine dingen die de app in het geheel makkelijker te gebruiken maken, bijvoorbeeld de nieuwe plek waar we informatie over de app weergeven en wat kleine aanpassingen aan het zoekscherm.

Andere vernieuwingen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid meer foto’s bij producten toe te voegen, kleurlabels toe te kennen aan medicatie én de medicijnwekkers beter te personaliseren. Naast persoonlijke wekkertonen,  om bijvoorbeeld bij thuiskomst aan de medicatie herinnerd te worden. In Android volgt deze feature op kort termijn. Verder kunnen er meer geluiden gekozen worden voor de wekkers, en kunnen bijvoorbeeld eigen geluiden worden gekozen. Ook kunnen de alarmen duidelijker worden weergegeven en kan de hoeveelheid beter gespecificeerd worden. Zo was het kiezen van kwart-pilletjes een feature request die vaak voorkwam en er nu inzit.

in een notendop:

– Substantiële verbeteringen onder de motorkap
– Medipedia gestructureerder weergegeven
– Kleurlabels toekennen aan medicatie
– Meer foto’s bij producten toevoegen
– Interface verbeteringen
– Kwart en halve pileenheden
– Persoonlijke wekkertonen
– Mogelijkheid om uitgebreid alarm in te stellen
– Variabele snooze duur instellen
– Notificaties in ‘privacy mode’
Download MedApp voor Android hier.